Інформація про новину
  • Переглядів: 287
  • Дата: 14-02-2022, 13:27
14-02-2022, 13:27

10. Урок узагальнення знань № 1 із тем «Основи теорії держави і права», «Правовідносини. Правопорушення. Юридична відповідальність»

Категорія: Правознавство

Попередня сторінка:  9. Обставини, що виключають шкідливіст...
Наступна сторінка:   11. Конституція України

Завдання для узагальнення та перевірки знань, умінь і навичок учнів

1. Поясніть значення термінів і понять:

Держава Державна влада Право

Норма права Джерела права Правовідносини Правопорушення

Форма держави Механізм держави Соціальна норма Галузь права Закон

Юридичні факти Юридична відповідальність

2. Перелічіть:

Ознаки держави Елементи системи права Ознаки права Ознаки правовідносин Ознаки юридичної відповідальності

Функції держави Види соціальних норм Галузі права Ознаки правопорушення Обставини, що виключають суспільну шкідливість діяння

3. Розкажіть про:

Державний лад Роль соціальних норм Склад правовідносин

Значення держави і права у житті людей Значення юридичної відповідальності Обставини, що виключають суспільну небезпеку діяння

4. Наведіть приклади:

Відомих вам обмежених монархій Відомих вам федеративних республік Відомих вам соціальних норм

Джерел права Юридичних фактів Видів правопорушень

5. Схарактеризуйте:

Внутрішні і зовнішні функції держави

Державний лад України Особливості правових норм порівняно із іншими соціальними нормами

Підстави і види юридичної

відповідальності

Склад і види правопорушень

Підстави виникнення, припинення

і зміни правовідносин

6. Оберіть один із запропонованих висловів видатних людей про

справедливість і поясніть, чому він є привабливим для вас:

1) «Прагнення людини до справедливості робить демократію можливою, але саме схильність людини до несправедливості робить її необхідною» (Р. Нібур).

2) «Не тому що-небудь є справедливим, бо воно законне, навпаки: законним має бути лише те, що є справедливим» (Ш. Монтеск'є).

3) «Існують три джерела несправедливості: насильство як таке, зловмисна підступність, що прикривається іменем закону, і жорстокість самого закону» (Ф. Бекон).

4) «Принцип «око за око» зробить сліпим увесь світ» (М. Ганді).

5) «Справжня гуманність означає насамперед справедливість» (В. Сухомлинський).

6) «Справедливість — такий самий необхідний для життя продукт, як і хліб» (Л. Берні).

7) «"Соціальна справедливість" може завести суспільство в мутні води, якщо під нею розуміти не лише рівні можливості, але й рівні результати» (М. Тетчер).

8) «Любов абсолютної справедливості не знає, але в тім її вища справедливість. В світі стільки несправедливо-прикрого, що якби не було несправедливо-лагідного, то зовсім не варто було б жити» (Л. Українка).

9) «Те, що справедливо, не завжди правильно» (Т. Моррісон).

7. Підготуйте повідомлення у формі есею на одну із тем:

«Держава — це позитивний чи негативний соціальний інститут?»

«Що виникло раніше — держава чи право?»

«Монархія як форма правління в сучасному світі: ефективна чи застаріла форма?»

8. Поміркуйте і дайте аргументовану відповідь на запитання:

Чи є державою Антарктида?

Чи може монархія бути демократичною державою?

Як держава ставиться до порушення моральних норм?

Чи може юридична відповідальність бути не індивідуальною?

9. Визначте, до якої галузі належать правові норми, що регулюють:

Відносини між працівником і роботодавцем Відносини батьків і дітей Відносини з приводу сплати податків Відносини між покупцем і продавцем Відносини в управлінській діяльності державних органів Відносини між покупцем і продавцем

Відносини між пасажиром і контролером у транспорті Відносини між пасажиром та водієм автобуса Відносини між автором пісні та виконавцем

10. Складіть завдання до кросворду. Це можуть бути традиційні визначення або нестандартні трактування.

11. Випробуйте себе у тестуванні:

1. Укажіть основну ознаку держави:

а) наявність території;

б) наявність приватної власності;

в) закріплення в Конституції основних прав і обов'язків громадян;

г) наявність парламенту.

2. Укажіть функції держави за часом виконання:

а) внутрішні і зовнішні;

б) основні і неосновні;

в) постійні і тимчасові;

г) економічні, політичні, соціальні, екологічні.

3. Укажіть види обмеженої (конституційної) монархії:

а) деспотична та абсолютна;

б) дуалістична та парламентська;

в) абсолютна та дуалістична;

г) парламентська та президентська.

4. Укажіть правильну відповідь. Форма державного устрою держави, частини якої не мають свого суверенітету, всіх ознак державності, це:

а) унітарна держава;

б) федерація;

в) складна держава;

г) конфедерація.

5. Укажіть правильну відповідь. Спосіб організації державної влади, за яким здійснюється монопольний контроль над всіма сферами життя суспільства і над особистістю, називають:

а) авторитарним режимом;

б) тоталітарним режимом;

в) демократично-радикальним режимом;

г) расистським режимом.

6. Укажіть правильну відповідь. Частина механізму держави, яка об’єднує всі органи держави і здійснює її функції та завдання, це:

а) апарат держави;

б) державні установи;

в) державні підприємства;

г) політичні партії.

7. Укажіть, що є формою державного устрою:

а) парламентська монархія;

б) президентська республіка;

в) федеративна держава;

г) тоталітарна держава.

8. Укажіть, що з переліченого є джерелом права:

а) воля законодавця;

б) мораль;

в) правовий прецедент;

г) вирок суду.

9. Укажіть, що є елементом складу правопорушення:

а) об'єктивне право;

б) суб'єктивне право;

в) об'єктивна сторона;

г) мотивація.

10. Укажіть первинний елемент системи права:

а) правовідносини;

б) правова культура;

в) норма права;

г) стаття нормативного акту.

11. Укажіть, що є юридичним фактом-подією:

а) заручини; б) договір; в) землетрус; г) розірвання шлюбу.

12. Укажіть, що є елементом структури правовідносин:

а) мотив правовідносин;

б) зміст правовідносин;

в) суб'єкти правовідносин;

г) мета правовідносин.

13. Укажіть вид правопорушення за ступенем суспільної небезпеки:

а) злочин;

б) хуліганство;

в) шахрайство;

г) запізнення.

14. Укажіть структурний елемент системи права:

а) джерело права;

б) стаття закону;

в) інститут права;

г) правопорядок.

15. Укажіть, що є внутрішньою функцією держави:

а) захист країни від зовнішніх посягань;

б) охорона навколишнього середовища;

в) міжнародне співробітництво;

г) гуманітарна допомога іншим країнам.

 

Це матеріал з підручника "Основи правознавства" Васильків, Кравчук 2022

 
Попередня сторінка:  9. Обставини, що виключають шкідливіст...
Наступна сторінка:   11. Конституція України^