Інформація про новину
  • Переглядів: 303
  • Дата: 18-02-2022, 22:26
18-02-2022, 22:26

2.3. Електрорушійна сила і напруга

Категорія: Електротехніка та електроніка

Попередня сторінка:  2.2. Електричний струм
Наступна сторінка:   2.4. Закон Ома

Розглянемо найпростіше електричне коло (рис. 2.2) із джерелом електричної енергії £ і споживачем R.

Припустимо, що в джерелі перетворюється будь-який вид енергії на електричну. Це відбувається унаслідок дії так званих сторонніх (неелектричних)

сил, які виробляють усередині джерела поділ зарядів. Якщо коло виявляється замкнутим через споживача, то розділені заряди під дією електричного поля, що виникло, намагаються об'єднатися. Унаслідок руху зарядів у ланцюзі виникає струм і в споживачі витрачається енергія, запасена джерелом. Для кількісної оцінки зазначених енергетичних перетворень у джерелі слугує величина, яку називають електрорушійною силою (ЕРС).

ЕРС дорівнює роботі, яку здійснюють сторонні сили при переміщенні одиничного позитивного заряду всередині джерела або саме джерело, проводячи одиничний позитивний заряд замкнутим ланцюгом.

Одиницею ЕРС є вольт (В). ЕРС дорівнює 1 В, якщо при переміщенні заряду в 1 Кл замкнутим ланцюгом відбувається робота в 1 Дж:

Переміщення зарядів ділянкою кола супроводжується витратою енергії.

Як було зазначено в підрозділі 1.3, напруга (U) - це величина, що дорівнює роботі, яку здійснює джерело, проводячи одиничний позитивний заряд у конкретній ділянці кола. Оскільки коло складається із зовнішньої і внутрішньої ділянок, розрізняють поняття напруги на зовнішній U30B і внутрішній UBH ділянках.

Відповідно, ЕРС джерела дорівнює сумі напруг на зовнішній і внутрішній ділянках кола:

Ця формула виражає закон збереження енергії для електричного кола. Напругу вимірюють вольтметром, один із типів якого зображено на рис. 2.3.

Виміряти напругу на різних ділянках кола можна тільки у разі замкнутого ланцюга. ЕРС вимірюють між затискачами джерела за розімкнутого кола.

 

 

Це матеріал з підручника "Електротехніка та основи електроніки" Гуржій 2020

 
Попередня сторінка:  2.2. Електричний струм
Наступна сторінка:   2.4. Закон Ома^