Інформація про новину
  • Переглядів: 881
  • Дата: 19-02-2022, 13:03
19-02-2022, 13:03

11.1.3. Двонапівперіодні випрямлячі

Категорія: Електротехніка та електроніка

Попередня сторінка:  11.1.2. Однонапівперіодні випрямлячі нап...
Наступна сторінка:   11.1.4. Трифазні випрямлячі

Двонапівперіодні випрямлячі бувають двох типів: мостові і з виводом від середньої точки вторинної обмотки трансформатора.

У двонапівперіодних схемах випрямлячів струм через навантаження проходить протягом обох напівперіодів змінної напруги.

Схема однофазного двонапівперіодного випрямляча з виводом від середньої точки вторинної обмотки трансформатора представлена на рис. 11.4.

Рис. 11.4. Схема однофазного двонапівперіодного випрямляча із «середньою точкою»

Схема являє собою два однонапівперіодних випрямлячі, що працюють на загальне навантаження.

У схемі діоди VD1 і VD2 підключені до двох однакових вторинних напів-обмоток, діюча напруга на яких становить U2.

Розглянемо роботу схеми. Під дією змінної напруги вторинної обмотки Uдіод VD1 проводить струм тільки в непарні напівперіоди, а діод VD2 - тільки в парні. На навантаженні формуються два напівперіоди пульсуючої напруги, частота пульсацій якої в два рази вища від частоти мережі живлення. На рис. 11.5 зображено часові діаграми, що пояснюють дію однофазного двона-півперіодного випрямляча.

Максимальна зворотна напруга на діоді досягає подвоєної амплітуди значення напруги вторинної обмотки.

Струм вторинної обмотки I2 є сумою струмів кожної з напівобмоток

тому підмагнічування осердя трансформатора не відбувається, що є суттєвою перевагою цієї схеми. Однак напруга на закритому діоді виходить занадто великою, приблизно в три рази більшою від випрямленої напруги, тому двонапівперіодну схему використовують при напрузі на навантаженні Ud приблизно ЗО В.

Найбільше поширення отримав двонапівперіодний мостовий випрямляч, схема якого наведена на рис. 11.6, а.

Такий випрямляч складається з трансформатора Т і чотирьох діодів, підключених до вторинної обмотки трансформатора за мостовою схемою. До однієї діагоналі моста підключається вторинна обмотка трансформатора, а до іншого - навантаження RH. Кожна пара діодів (VD1 і VD4; VD2 і VD3) працює по черзі. У перший напівперіод напруги вторинної обмотки трансформатора (інтервал часу О-Т/2) потенціал точки а вищий за потенціал точки b і відкриті діоди VD1 і VD4. Струм проходить по ланцюгу а - VD1 - RH - VD4 -by напрямку, вказаному стрілкою. У наступний напівперіод (інтервал Т/2-Т) потенціал точки b вищий за потенціал точки а. При цьому відкриті діоди VD2 і VD3, а діоди VD1 і VD4 - закриті. Струм проходить по ланцюгу b - VD2 - Rн - VD3 -а. Струм у навантаженні проходить двічі за період у тому самому напрямку (рис. 11.6, б).

Слід ураховувати, що при однакових параметрах трансформатора і опору навантаження мостового випрямляча, порівняно з однонапівперіодним, має такі переваги: середні значення випрямленого струму і напруги в два рази більші, а пульсації значно менші.

Зворотна напруга, що діє на кожний діод у цій схемі, така сама, як і в схемі однонапівперіодного випрямляча. Справді, коли діоди VD1 та VD3 відкриті,

то до діода VD2 прикладена повна зворотна напруга вторинної обмотки через відкритий діод VD1. Така сама зворотна напруга прикладена й до діода VD4. Отже,

Мале значення коефіцієнта пульсації, що становить кп = 0,67, також є перевагою цієї схеми.

Двонапівперіодні однофазні випрямлячі широко застосовуються для живлення навантажувальних пристроїв малої і середньої потужності.

Якщо для малопотужних схем постійного струму застосовують однонапів-періодні або мостові однофазні випрямлячі, то для живлення потужних навантажень необхідні трифазні випрямлячі.

 

Це матеріал з підручника "Електротехніка та основи електроніки" Гуржій 2020

 
Попередня сторінка:  11.1.2. Однонапівперіодні випрямлячі нап...
Наступна сторінка:   11.1.4. Трифазні випрямлячі^