Інформація про новину
  • Переглядів: 178
  • Дата: 27-05-2022, 05:42
27-05-2022, 05:42

55. Організм людини як цілісна система, на яку впливає навколишнє середовище

Категорія: Природознавство

Попередня сторінка:  54. Корисні та шкідливі звички. Наслідк...
Наступна сторінка:   56. Ставлення людини до природи

Пригадаймо, поміркуймо

Що таке навколишнє середовище і чим воно

відрізняється від природи?

Назвіть позитивні й негативні чинники впливу людини на природу.

Організм людини є складною біологічною системою, у якій розрізняють системи різних рівнів структурної організації: від атомів і молекул й аж до систем органів.

Організм людини, як і будь-яка біологічна система, є відкритою системою, оскільки відбувається неперервна взаємодія з довкіллям. Під час цих взаємодій здійснюється обмін із середовищем речовиною, енергією та інформацією.

Зв’язок людини і природи споконвічний і безперервний. Людина у своїй природно-біологічній якості тепер уже є її органічним елементом, який взаємодіє з іншими елементами і впливає на них.

Характер і масштаби впливу людини на природне середовище визначають подвійність її становища. Із одного боку, людина — біологічний об’єкт, який є частиною загальної системи колообігу речовин і тісно пов’язаний із природним середовищем величезною кількістю різноманітних зв’язків. Із іншого, — це представник високорозвинутої соціальної системи, яка висуває до природного середовища низку вимог, викликаних технічними та культурно-побутовими потребами. І, як наслідок, людина використовує значно більше природних ресурсів, ніж цього вимагають її біологічні потреби.

Людство як соціальна система функціонує значно ширше, ніж біологічна, і порушує збалансований у процесі еволюції

біологічний колообіг (мал. 55.1).

І вихід тут один: використання результатів науково-технічного прогресу не тільки для експлуатації природних ресурсів, а й для їхнього збереження та примноження.

Хоча для вирішення цієї проблеми повинен залучатися комплекс заходів, які охоплюють технологічні, економічні, політичні, юридичні, моральні та соціальні речі, проте в основі її вирішення залишаються біологічні закони життя. Ідея, яка ґрунтується на розумінні того, що виживання людини можливе тільки при збереженні життя на Землі, знаходить дедалі більше послідовників і послідовниць. Відтак ми розглядаємо природне середовище з погляду безпеки не окремої людини, а проблеми існування всього живого на всій планеті загалом.

Опорні точки. Організм людини є складною біологічною системою. Організм людини, як і будь-яка біологічна система, є відкритою системою, оскільки відбувається неперервна взаємодія з довкіллям. Людині притаманні загальні властивості біологічних систем.

Запитання для повторення

1. Як організм людини взаємодіє з навколишнім середовищем? Наведіть конкретні приклади.

2. Чи може людина сприяти розвитку життя на Землі? У який спосіб? Розвиньте свою думку в есе на цю тему.

Моя практична діяльність до ТемИ 5

Людина, з одного боку, — це частина природи. Однак людина — це ще й частина суспільства. Наведіть приклади зв'язків людини з неживою природою та з об'єктами живої природи.

Робота в групі. Створіть порівняльну таблицю «Що в людини спільного і чим вона відрізняється від інших живих організмів на планеті» у вигляді плаката чи постера. Презентуйте свої роботи однокласницям / однокласникам.

з

Прочитайте текст. Поясніть, яке значення для людства мало виготовлення першої вакцини. Як ви вважаєте, чи потрібно вакцинуватися? Обговоріть це питання в групі.

Віспа — інфекційна хвороба, що виявляється у вигляді гнійних наривів та запалень шкіри. Протягом тривалого часу люди відчайдушно шукали ліки проти віспи і врешті-решт виготовили першу у світі вакцину — рідину, що містить неактивні або ослаблені частинки вірусу, які активують захисні сили організму людини та змушують його виробляти імунітет до хвороби.

Ідеєю для створення вакцини стало спостереження англійського лікаря Едварда Дженнера за людьми, які перехворіли на коров’ячу віспу. Він помітив, що ті, хто раніше хворів на коров’ячу віспу, не помирають від людської віспи та переносять її в легкій формі. Натомість ті люди, що до цього часу не мали контакту з хворобою, помирали. Таким чином, Едвард Дженнер став першою людиною, яка за допомогою ослаблених клітин коров’ячої віспи виготовила сироватку, що стала порятунком для людей.

4

Під час високої температури лікарі рекомендують людям пити багато води. Поясніть, яким чином ця рекомендація допоможе знизити температуру тіла?

-^v

Із названих варіантів проведення дозвілля назвіть ті, які є шкідливими для вашого здоров'я.

Порівняйте шкіру людини, ігуани та восьминога. Подумайте, чому виникають такі відмінності. Як упливає середовище існування на формування шкірних покривів живих організмів?

7

Робота в групі. Сформулюйте правила особистої гігієни. Створіть лепбук на цю тему або намалюйте постер. Обговоріть у групі, яких правил має дотримуватись кожен / кожна. Згадайте матеріал із курсу «Здоров'я, безпека та добробут» щодо особистої гігієни. Чому дотримання особистої гігієни є таким важливим заходом?

8

Розгляньте зображення. Поясніть, які помилки допускає дівчина під час роботи.

9

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ

«Визначення показників свого зросту»

1. Робота в парі. Станьте біля рівної вертикальної поверхні так, щоб ваші плечі розпрямилися й торкалися її. При цьому голову слід тримати рівно, так, щоб підборіддя було трохи піднятим.

2. Попросіть вашого сусіда чи вашу сусідку олівцем на поверхні позначити рискою показник вашого росту.

3. За допомогою мірної стрічки або інших вимірювальних приладів визначте відстань від підлоги до риски. Це і є ваш зріст.

Розкажіть про свої методи профілактики захворювань опорно-рухової системи.

10

Робота в групі. Підготуйте проєктну роботу на тему «Здорові діти — здорова родина». Варто скористатися додатковими джерелами інформації. Крім того, можна взяти короткі інтерв'ю в людей, які є, на вашу думку, компетентними і професійними щодо цього питання: лікарів та лікарок, соціальних працівниць та працівників тощо. Можна створити лепбук на цю тему чи відеопрезентацію.

Поділіться враженнями від робіт, які виконали і презентували ваші однокласниці / однокласники. Яка презентація вам найбільше сподобалася? Чому?

 

Це матеріал з підручника "Пізнаємо природу" 5 клас Янкавець 2022

 
Попередня сторінка:  54. Корисні та шкідливі звички. Наслідк...
Наступна сторінка:   56. Ставлення людини до природи^