Інформація про новину
  • Переглядів: 208
  • Дата: 2-06-2022, 22:55
2-06-2022, 22:55

15. Гідросфера, її склад і зміни. Стани та розподіл води на Землі

Категорія: Природознавство

Попередня сторінка:  14. Будова земної кулі та методи її вивч...
Наступна сторінка:   16. Про водні об’єкти нашої планети, Ук...

Вода — безцінний дарунок природи. Їй присвячено чимало творів мистецтва. Дуже поетичний вислів про воду належить Антуану де Сент-Екзюпері:

«Вода! У тебе немає ні смаку, ні кольору, ні запаху, тебе не можна описати, тобою насолоджуються, не відаючи, що ти є. Не можна сказати, що ти необхідна для життя: ти саме життя. Ти наповнюєш нас радістю, яку не можна пояснити нашими почуттями.

З тобою повертаються до нас сили, з якими ми вже простилися... Ти найбільше багатство на світі».

ПОМІРКУЙТЕ

Як ви вважаєте, чому вода — найбільше багатство на нашій планеті?

Ви вже знаєте, що водну оболонку нашої планети названо гідросферою.

ПРИГАДАЙТЕ

Що входить до складу гідросфери?

1. Який склад має гідросфера?

Гідросфера — це сукупність усіх вод земної кулі — океани та моря, річки й озера, болота і водосховища, сніги та льодовики, підземні води й багаторічна мерзлота, а також вода, що перебуває в атмосфері у вигляді пари та хмар (мал. 15.1). Водою покрито близько 3/4 поверхні Землі.

Основна частина води на земній кулі (96,4 %) припадає на моря й океани. На суші найбільшу кількість води містять льодовики і постійні сніги — близько 1,86 %. Близько 1,7 % від загального обсягу гідросфери припадає на підземні води і приблизно 0,02 % — на води суші (ріки, озера, болота, штучні водойми).

Деяка кількість води знаходиться в живих організмах і в атмосфері.

У загальній кількості води на Землі прісна вода становить лише 2,64 %. Нестача прісної води може стати однією з найгостріших проблем людства в найближчі десятиліття.

2. Які властивості має вода?

ПРИГАДАЙТЕ

Які ще властивості має вода? Що таке розчинні й нерозчинні речовини?

Вам уже відомо, що на нашій планеті в природних умовах вода може існувати в трьох агрегатних станах, на відміну від інших речовин, які перебувають або в твердому (мінерали, метали), або в газоподібному (кисень, вуглекислий газ) стані. Вода легко може переходити з одного стану в інший.

ПРИГАДАЙТЕ

Що таке випаровування та конденсація?

У природі в газоподібний стан вода може переходити не лише з рідкого, але й із твердого стану — зі снігу і льоду. Наприклад, якщо взимку вивісити випрану білизну на мороз, вона замерзне, але невдовзі стане сухою.

ПРИГАДАЙТЕ

За якої температури вода переходить з рідкого у твердий і газоподібний стани? А з твердого й газоподібного — у рідкий?

ВИКОНАЙТЕ ЗАВДАННЯ

Розгляньте малюнок 15.3 і встановіть, яку властивість води демонструє дослід.

Мал. 15.3. Демонстрація однієї з властивостей води

Вода, як і решта речовин на Землі, при нагріванні розширюється, а при охолодженні стискається, але лише до температури +4 °С, при подальшому охолодженні вона починає розширюватися. Тому, перетворюючись на лід, вода збільшується в об’ємі більш як на третину.

ПОМІРКУЙТЕ

Завдяки якій властивості води мешканцям річки чи озера не загрожує перегрів улітку й переохолодження взимку?

Вода погано проводить тепло, вона має здатність повільно нагріватися і повільно охолоджуватися. Тобто вода має низьку теплопровідність. Перевірити це можна за допомогою досліду (мал. 15.4).

Покладемо на дно пробірки з холодною водою шматочок льоду, а щоб лід не спливав, притиснемо його важком. Нагріватимемо за допомогою спиртівки верхній шар води. Через певний час вода поблизу поверхні закипить, а лід унизу пробірки ще не розтане.

Отже, тепло від гарячої води дуже повільно передається до холодної на дні пробірки. Вода довго нагрівається і довго охолоджується.

Тому поблизу великих водойм менш відчутні коливання температури повітря.

3. Як відбувається колообіг води в природі?

• Як ви вважаєте, чому не вичерпується вода на суходолі?

• Звідки береться вода?

На ці питання намагалися відповісти і землероби, і мандрівники, і науковці. Ще більше питань і проблем настає тоді, коли вода кудись зникає і її не вистачає. А відповідь криється в такому явищі природи, як колообіг води.

Колообіг води — безперервний замкнений процес переміщення води на земній кулі.

ВИКОНАЙТЕ ЗАВДАННЯ

Розгляньте запропоновану схему (мал. 15.5) і пригадайте, як відбувається колообіг води в природі. Дайте відповіді на запитання:

1. Які процеси відбуваються під час колообігу води?

2. Яке значення має це явище в природі?

Завдяки колообігу речовин не вичерпується вода на суходолі, підтримується існування різноманітних організмів поза океанами та морями, а також відбувається перерозподіл тепла й вологи на планеті.

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ

• Складовими гідросфери є усі води земної кулі — океани та моря, річки й озера, болота і водосховища, сніги та льодовики, підземні води й багаторічна мерзлота, а також вода, що перебуває в атмосфері у вигляді пари та хмар.

У загальному обсязі гідросфери прісні води становлять лише 2,64 %. Решта — солоні води.

У природі постійно відбувається колообіг води — безперервний замкнений процес переміщення води на земній кулі.

ПЕРЕВІРТЕ СВОЇ ЗНАННЯ

1. Що таке гідросфера? Назвіть її складники.

2. Чим представлена вода в атмосфері? Яке значення води, що міститься в атмосфері?

3. Що таке колообіг води? Яке його значення?

4. Як ви вважаєте, чи відбувається колообіг води взимку? Відповідь обґрунтуйте.

ЗАСТОСУЙТЕ СВОЇ ЗНАННЯ

1. Як ви знаєте, вода є обов’язковим компонентом усіх організмів.

В організмі людини в середньому міститься 65 % води. Розрахуйте масу води у вашому організмі.

2. Що може статися з діжкою, ущерть наповненою водою і щільно закритою, якщо її залишити на морозі?

3. Що сталося б на Землі, якби вода перестала випаровуватись?

 

 

Це матеріал з підручника "Пізнаємо природу" 5 клас Яковлева 2022

 
Попередня сторінка:  14. Будова земної кулі та методи її вивч...
Наступна сторінка:   16. Про водні об’єкти нашої планети, Ук...^