Інформація про новину
  • Переглядів: 356
  • Дата: 5-06-2022, 17:41
5-06-2022, 17:41

19. Приготування та вивчення розчинів

Категорія: Природознавство

Попередня сторінка:  18. Вода як розчинник. Розчини в природі...
Наступна сторінка:   20. Гіпотези виникнення Землі

У цьому параграфі ви дізнаєтеся про:

приготування розчинів;

насичені й ненасичені розчини;

вплив температури на розчинність речовин.

Процес приготування розчинів є дуже простим. Ви, можливо, це робите щодня, коли додаєте цукор у чай. Як тільки цукор розчиняється, утворюється однорідний розчин. Відбувається дифузія молекул цукру у воді (мал. 11).

Пригадайте, що таке дифузія.

Можна зробити навпаки: залити водою цукор у склянці. Щоб пришвидшити процес розчинення, розчин можна перемішати ложечкою чи скляною паличкою.

Отже, розчин утворюється в процесі розчинення речовини в розчиннику. Інколи після перемішування видається, що утворився однорідний розчин, але через деякий час його компоненти розділяються: одні речовини осідають на дно посудини, інші збираються біля поверхні. Тоді це не розчин, а неоднорідна суміш речовин.

У воді може розчинитись якась обмежена кількість речовини. Розчин, у якому можна розчинити ще певну кількість розчиненої речовини, називають ненасиченим. Якщо розчинена речовина вже не розчиняється, то розчин є насиченим. Кіль-

кість речовини, яка здатна розчинитись у воді, може змінюватися зі зміною температури.

Підсумки параграфа

Розчин утворюється у процесі розчинення розчиненої речовини в розчиннику. Це пояснюється явищем дифузії частинок розчиненої речовини та молекул розчинника.

1. Як правильно приготувати розчин?

2. Який розчин називають ненасиченим?

3. Як з ненасиченого розчину приготувати насичений?

Приготування розчинів. Дослідження впливу температури на розчинність речовин

Обладнання та матеріали: дві склянки з холодною та гарячою водою, ложечка або шпатель, цукор, кухонна сіль.

Порядок виконання роботи

1. Налийте у дві склянки по 100 мл холодної води.

2. В одну склянку додайте одну чайну ложечку цукру і відразу перемішайте, поки він не розчиниться. Додайте наступну і так далі, аж поки цукор перестане розчинятися.

3. Аналогічно в іншу склянку додавайте по ложечці кухонної солі також доти, поки й вона не перестане розчинятися.

4. Порахуйте і запишіть у зошит, скільки ложечок цукру і солі потрібно було для приготування розчинів у кожній склянці. Яка з цих речовин має більшу розчинність за кімнатної температури?

5. Повторіть цей же експеримент з гарячою водою. Спочатку помістіть у кожну склянку стільки цукру і солі, скільки розчинилось у холодній воді. Продовжуйте додавати нові порції цукру і солі, доки речовини перестануть розчинятись. Як підвищення температури води вплинуло на розчинність речовин у ній?

Використовуючи інформацію з додаткових джерел, підготуйте проєкт на тему: «Розчини у природі, побуті та організмі людини» та презентуйте його у класі.

Контроль знань з розділу «Пізнаємо будову речовини»

1. Позначте рядок, у якому наведено лише фізичні тіла:

а) сіль, автомобіль, пісок б) вода, олія, цукор

в) книга, олівець, гора г) дерево, олівець, крейда

2. Позначте рядок, у якому наведено лише фізичні тіла макросвіту:

а) гора, Місяць, Земля б) автомобіль, будинок, телескоп

в) атом, молекула, вірус г) планета, галактика, клітина

3. З наведеного переліку випишіть окремо природні та штучні (створені людиною) фізичні тіла: дерево, книга, бджола, гора, олівець, зоря, кінь, велосипед, супутник.

Природні тіла

Штучні тіла

   

4. Увідповідніть фізичні тіла та речовини, з яких вони складаються:

а) айсберг 1) скло

б) бульбашка повітря 2) вода

в) цвях 3) кисень

г) вікно 4) залізо

5. З наведеного переліку випишіть окремо однорідні та неоднорідні суміші: сіль і вода; пісок і вода; олія і вода; оцет і вода; крейда і вода.

Однорідні суміші

Неоднорідні суміші

   

6. Найменша частинка речовини, яка має її властивості — це

а) атом б) фізичне тіло

в) молекула г) клітина

7. Позначте рядок, у якому наведено речовини лише у твердому стані:

а) цукор, олія, оцет б) кисень, водяна пара, залізо

в) золото, сіль, крейда г) вода, повітря, вуглекислий газ

8. Увідповідніть стани речовин з їх особливостями:

а) твердий 1) речовина не має власної форми та не

зберігає об’єму

б) рідкий 2) речовина зберігає форму та об’єм

в) газоподібний 3) речовина набуває форми посудини,

в якій знаходиться

9. Позначте властивості, які має чиста вода

а) запах б) колір в) текучість г) прозорість

РОЗДІЛ 3

ПІЗНАЄМО НАШУ ПЛАНЕТУ

Для повторення матеріалу попереднього розділу перейдіть за QR-кодом та розгадайте кросворд.

 

 

Це матеріал з підручника "Пізнаємо природу" 5 клас Мідак 2022

 
Попередня сторінка:  18. Вода як розчинник. Розчини в природі...
Наступна сторінка:   20. Гіпотези виникнення Землі^