Інформація про новину
  • Переглядів: 252
  • Дата: 9-06-2022, 19:26
9-06-2022, 19:26

36. Чи міститься повітря у ґрунті. Які є небезпечні природні явища

Категорія: Природознавство

Попередня сторінка:  35. Якою буває погода
Наступна сторінка:   37. У чому унікальність планети Земля

Повітря - це важливий компонент природи, який відіграє велику роль у життєдіяльності організмів, що населяють нашу планету. Для життя тварин потрібне повітря, яке містить достатню кількість кисню. Не менш важливим для тварин, які живуть у ґрунті, є склад ґрунтового повітря. Спробуємо з’ясувати, що входить до складу ґрунтового повітря.

1. Що таке ґрунтове повітря. У ґрунті між грудочками і дрібними частинками містяться маленькі пори, які заповнені повітрям. Це ґрунтове повітря.

Ґрунтове повітря - це суміш газів, частина яких потрапляє у ґрунт з повітряної оболонки, а частина утворюється у ґрунті.

Кількість повітря у ґрунті залежить від розміру пор та вологості ґрунту. Зі збільшенням вологості вода починає витісняти ґрунтове повітря, що призводить до зменшення його у ґрунті. Кількість і склад ґрунтового повітря впливають на розвиток і життєдіяльність рослин і мікроорганізмів.

2. Що входить до складу ґрунтового повітря. Ґрунтове повітря за своїм газовим складом значно відрізняється від складу атмосферного повітря.

За малюнком 137 порівняй склад повітряної оболонки і ґрунтового повітря. Зроби висновок.

Пригадай і повтори дослід, проведений у початкових класах, який доводить наявність у ґрунті повітря. Замалюй свої спостереження.

Ґрунтове повітря складається з азоту, кисню, вуглекислого газу та інших газів.

Прочитай текст і заповни таблицю у зошиті. Вкажи значення елементів ґрунтового повітря для організмів.

Азот, який міститься у ґрунтовому повітрі, потрібний рослинам для нормального росту і розвитку. Але в газоподібному стані азот майже не засвоюється рослинами. У ґрунті є бактерії, які можуть засвоювати азот прямо з ґрунтового повітря і перетворювати на речовини, доступні рослинам. Таку роботу в ґрунті виконують бактерії, які живуть на коренях деяких рослин, наприклад гороху, квасолі, бобів. Саме ці рослини висаджують з метою збагачення ґрунту азотом.

Кисень у ґрунтовому повітрі потрібен для підтримання життєдіяльності організмів, які мешкають у ґрунті, для розвитку рослин, сприяє утворенню гумусу.

Вуглекислого газу в ґрунтовому повітрі найбільше навесні і влітку. Адже після зимового спокою в усіх мешканців ґрунту посилюється дихання.

Як ти думаєш, чи можна говорити про те, що літо - найсприятливіший період у житті тварин і рослин?

Повітря - це дуже важлива складова частина ґрунту. Без нього, особливо без кисню, пригнічуються рослини, уповільнюється ріст коріння, погіршується споживання рослинами води та розчинених у ній мінеральних речовин.

3. Чому повітря потребує охорони. Між повітряною оболонкою і ґрунтовим повітрям постійно відбувається газообмін. Ґрунт може поглинати з повітря шкідливі гази, які викидають промислові підприємства, сприяючи очищенню повітря.

Розглянь малюнок 138. З’ясуй, які ще існують джерела забруднення повітря.

Поясни, чому країни не можуть самостійно вирішити проблему забруднення повітря.

Основні забруднювачі повітря у житлових приміщеннях - це продукти горіння газу, на якому ми готуємо їжу, а також багато будівельних і оздоблювальних матеріалів.

Небезпечною є також техніка: телевізори, комп’ютери, принтери. Поліпшити якість повітря допомагають кімнатні рослини.

Використовуючи різноманітні джерела інформації, довідайся, які кімнатні рослини найкраще очищають повітря. Назви рослини, які очищають повітря твого населеного пункту.

Розгляньте світлини на малюнку 139. Порівняйте їх. Спробуйте дати їм назви.

Наведіть приклади забруднення повітря господарською діяльністю людини. Які ви знаєте джерела забруднення повітря у вашому населеному пункті? Подумайте, як ви і ваша родина можете вплинути на збереження повітря чистим.

4. Що таке небезпечні природні явища. У будь-якому куточку земної кулі людині можуть загрожувати небезпечні природні явища.

Небезпечні природні явища - це явища природи, які порушують нормальну життєдіяльність населення, створюють загрозу для здоров’я, а також руйнують матеріальні цінності (будівлі, транспортні засоби, споруди тощо) (мал. 140).

Щорічно в Україні буває до 150 випадків стихійних явищ: снігопади, сильні дощі, ожеледі, тумани, рідше - пилові бурі, крижані обмерзання, смерчі, урагани.

Найпоширенішими серед стихійних явищ в Україні є сильні дощі - зливи. Найчастіше вони трапляються у Карпатах і Кримських горах.

Смерч — одне з найнебезпечніших явищ. Він супроводжується грозою, дощем, градом і, якщо досягає поверхні землі, майже завжди призводить до значних руйнувань.

Урагани - це вітер великої швидкості. Буває на більшості території України майже щорічно, частіше на Донбасі та у Карпатах.

Які ти знаєш правила поведінки під час небезпечних природних явищ?

Причитайте текст і складіть правила безпечної поведінки під час грози і буревію. Ознайомтеся з тим, як надати першу допомогу потерпілим від удару блискавки.

Найпоширенішими у світі найнебезпечнішими природними явищами є: тропічні шторми, повені, засухи. Найбільше потерпають від дії небезпечних природних процесів Азія, Північна Америка і Південна Америка.

КОРОТКО ПРО ГОЛОВНЕ

Повітря — дуже важлива складова частина ґрунту, яка відіграє важливу роль у житті його мешканців і рослин.

У повітряній оболонці часто виникають небезпечні природні явища, які завдають шкоду людині, її здоров’ю та матеріальним цінностям.

ЗАПИТАННЯ 

ЗАВДАННЯ

ДОСЛІДЖЕННЯ

1. Що входить до складу ґрунту? Який дослід є підтвердженням того, що у ґрунті є повітря?

2. Порівняй, у якому повітрі вміст вуглекислого газу більший, у ґрунтовому чи атмосферному.

3. Яке значення ґрунтового повітря?

4. Для чого потрібно знати про небезпечні явища природи? Що означає «дотримуватися правил безпеки в природі»?

5. Підготуй повідомлення про небезпечне явище природи, яке характерне для місцевості, де ти проживаєш.

6. Вибери одне речення для сусіда/-ки по парті: Ти молодець, Ти сьогодні був/була активний/-на на уроці, Ти міг/могла працювати краще.

Дай оцінку своїй роботі. Що тобі потрібно вдома зробити, щоб на наступний урок отримати кращий результат.

 

Це матеріал з підручника "Пізнаємо природу" 5 клас Біда, Гільберг 

 
Попередня сторінка:  35. Якою буває погода
Наступна сторінка:   37. У чому унікальність планети Земля^