Інформація про новину
  • Переглядів: 226
  • Дата: 1-07-2022, 19:42
1-07-2022, 19:42

1. Вступ до курсу "Історія України та громадянська освіта" Мокрогуз

Категорія: Історія України та громадянська освіта

Попередня сторінка:  Підручник "Довкілля" 5 клас Григорови...
Наступна сторінка:   2. Що таке суспільство

Пригадай, чим людина відрізняється від інших живих істот.

1. Людина та її потреби

Людина є живою істотою. Як усі живі істоти, вона має біологічні потреби, тобто потреби її організму. Людина також є соціальною істотою, бо живе серед людей, спілкується та співпрацює з ними. У взаємодії з людьми проявляються її соціальні потреби — бути такою, як вимагають звичаї, традиції та правила спільних дій.

Людина наділена розумом і здатна мислити. Завдяки розумові й мисленню вона усвідомлює свої потреби, поведінку та діяльність. І це робить її унікальною серед усіх живих істот.

Потреба — відчуття нестачі чогось і прагнення досягти цього.

Потреби зумовлюють мету і спонукають людину діяти для їх задоволення. Передусім людині потрібні повітря, вода, їжа, одяг, житло, предмети побуту. Ці потреби є базовими, основними, бо їх задоволення забезпечує виживання людини.

Інші потреби — теж важливі, бо завдяки їх задоволенню людина почувається добре серед людей. Доступність засобів для їх задоволення робить життя цікавішим, змістовнішим, комфортнішим. А ще є потреби, які забезпечують розвиток людини — це потреби в освіті, творчості та в інших видах діяльності.

Необхідні людині предмети задовольняють її матеріальні потреби, а пізнання світу, переживання краси, намагання бути совісним, чесним — духовні потреби.

1. Назви матеріальні та нематеріальні потреби людини.

2. Які потреби мають інші живі істоти?

Потреби стають важливими для людини не одночасно, а в певній послідовності. Американський учений Абрахам Маслоу розподілив їх на п’ять рівнів, зобразивши як «піраміду потреб». Людина найперше прагне задовольнити потреби нижчого рівня, після того стають важливими потреби наступного рівня.

1. Чому Абрахам Маслоу розташував потреби саме в такій послідовності?

2. Чому для людини важливе задоволення кожної потреби?

3. Придумай до кожної групи потреб піктограму 1.

4. Розглянувши малюнки, подані нижче, з’ясуй, які потреби зображені, та обґрунтуй свою думку.

Кадр із мультфільму «Як козаки куліш варили». Режисер Володимир Дахно, 1967 р.

Мітинг2 на підтримку Українського Євромайдану в Парижі 24 листопада 2013 року. Фото Артема Кононенка

Картина І. Їжакевича «Мені тринадцятий минало» (1926 р.)

1 Піктограма — малюнок із зображенням дій, явищ, предметів.

2 Мітинг — відкрите зібрання людей для обговорення важливих проблем.

Від того, наскільки задоволені матеріальні, культурні та духовні потреби людини, залежить якість її життя. У світі для цього застосовують різні критерії, а в Україні переважають такі:

Критерій

Зміст

Природне

Сприятливе чи несприятливе для життя людини

середовище

 

Соціальне

Здоров’я, безпека, житло, транспорт, освіта,

середовище

культура

Економічне

Добробут (матеріальна забезпеченість), зайнятість,

середовище

умови праці

Суспільно-

Людські стосунки, громадянська активність,

політичне

суспільні норми і політична культура

середовище

 

Поміркуй, як можна доповнити перелік критеріїв визначення рівня життя.

Результатами задоволення потреб є життя людини в достатку, спокої та радості. Таке життя називають благополучним. Відчуття задоволення життям робить людину щасливою. Щастя прагнуть усі.

2. Значення пам'яті в реалізації потреб

Щоб досягти благополуччя, треба усвідомити свої потреби та запланувати шляхи їх задоволення. Під час планування визначають порядок дій і розподіляють ресурси, які потрібні для досягнення мети.

Зміст процесу планування полягає в пошуку відповідей на такі запитання:

1. Якою є людина в момент планування?

2. Чого вона прагне досягти?

3. Що необхідно зробити, аби досягти бажаного?

У цій справі дуже важливо правильно побачити себе в той момент, коли це відбувається, уявити бажане майбутнє і порівняти зі своїм минулим. Отже, людина мусить мати розвинену уяву, а також добру пам’ять.

Пам'ять — закріплення, збереження та відтворення минулого досвіду.

Завдяки пам’яті людина має змогу повторно застосовувати в житті власний досвід і досвід інших людей.

1. Чому одні події життя запам’ятовуються, а інші — ні?

2. Як краще розвивати пам’ять?

Пам’ять допомагає людині усвідомити завдання, що постали перед нею, як виконувати конкретні дії, з ким взаємодіяти. Суспільство також має пам’ять — її називають колективною, суспільною. Вона допомагає збагнути причини того, що відбувається в суспільстві в конкретний час. Збереженню суспільної пам’яті допомагає історія.

Історія — наука, яка вивчає розвиток людства та закономірності цього процесу.

Історія є відповіддю на важливу суспільну потребу пам’ятати те, що відбувалося з людиною та людством у минулому. У Давній Греції історію уявляли в образі богині Кліо, яку вважали музою (покровителькою, натхненницею) історії.

1. Розглянь скульптури Кліо різних авторів на с. 10. Знайди в них спільні та відмінні ознаки. Чим вони зумовлені?

2. Що в скульптурах Кліо символізує пам’ять?

3. Як, на твою думку, потрібно зобразити сучасну музу історії? Опиши її.

Допомогти в пошуку відповідей на запитання, чого прагнемо, куди прямуємо і як досягти бажаного, покликана громадянська освіта.

Громадянська освіта — набуття знань, умінь і навичок співжиття в демократичному суспільстві.

Для розуміння суті громадянської освіти важливо збагнути, що громада — це люди, які живуть на одній території, мають спільні потреби, інтереси і багато справ вирішують спільно. А громадянська освіта допомагає людині усвідомити свої потреби,

узгодити їх із потребами інших людей і всього суспільства — групи людей, які об’єднані територією, мають спільні інтереси, життєві цінності1 та взаємодіють між собою.

Історія показує, чого досягали люди, коли об’єднувалися і громадою вирішували свої проблеми, і що було з ними, коли їм єдності не вистачало.

1. Чому історія та громадянська освіта — два різні погляди на одні й ті самі події, явища та процеси?

2. Пригадай зі свого досвіду ситуації, які підтверджують важливість володіння історичними та громадянськими знаннями, навичками мислення і розумінням.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

РОЗУМІЮ

1. Яким потребам, поданим у «піраміді потреб» А. Маслоу, відповідає твоє розуміння змісту народних прислів’їв: «Водою ситий не будеш», «Поважай старих, бо й сам старий будеш», «Де дружніші, там і сильніші», «Дерево міцне корінням, людина — друзями», «Не місце людину красить, а людина — місце», «Закопати талант у землю»?

1 Цінність — важливість, значущість чого-небудь у житті.

2. Які події із життя людині важливо пам'ятати? Чому?

3. Як підручник задовольняє потреби учнів/учениць та сприяє розвитку пам'яті?

РОБЛЮ

1. Склади таблицю або схему «Мої потреби» за зразком. У кожному рядку вкажи не більше трьох найважливіших для тебе потреб.

Потреби

Найважливіші для мене потреби

Потреба в самореалізації

 

Потреби у визнанні та повазі

 

Соціальні потреби

 

Потреби в безпеці

 

Фізіологічні потреби

 

2. Склади повідомлення з речень, використавши слова «Україна», «потреба», «пам'ять», «учні», «учениці».

3. З якими героями мультфільмів або казок у тебе асоціюється історія? Намалюй (зобрази) їх у зошиті. Чому ти обрав/обрала саме цих персонажів?

ДУМАЮ

1. У багатьох людей слово «пам'ять» асоціюється з корінням. На підставі чого вибудовується така асоціація?

2. Як ти уявляєш життя суспільства, якщо його громадяни забудуть своє минуле?

3. Які почуття та емоції, на твою думку, виникають у людей, коли вони: перемогли у війні; відвідали іншу країну; створили комп'ютерну гру; здобули медалі у спортивних змаганнях; дізналися, що захворів хтось із рідних;

побудували власний дім; зав'язали нову дружбу?

 

 

Це матеріал з підручника "Вступ до історії України та громадянської освіти" 5 клас Мокрогуз

 
Попередня сторінка:  Підручник "Довкілля" 5 клас Григорови...
Наступна сторінка:   2. Що таке суспільство^