Інформація про новину
  • Переглядів: 204
  • Дата: 1-07-2022, 19:47
1-07-2022, 19:47

7. Що таке поняття та визначення

Категорія: Історія України та громадянська освіта





Попередня сторінка:  6. Як дослідити історичний факт
Наступна сторінка:   8. Узагальнення теми 1 «Що таке суспіль...

Звідки ми дізнаємося, що означає слово?

1. Слова та їхнє значення. Поняття

Будь-яка оповідь складається зі слів. Слова, передаючи емоції і думки, формують фрази та речення. Усе, що людина знає про світ, вона виражає подумки або письмово за допомогою понять.

Поняття — називання об'єкта через розкриття його істотних ознак.

Істотними є такі ознаки, без знання яких неможливо сформувати думку про об’єкт (предмет, явище чи процес). Саме на осно-

ві істотних ознак розкривають зміст поняття, тобто здійснюють його визначення. Для цього необхідно детально дослідити об’єкт, якого воно стосується.

Відоме вам поняття «країна» має багато визначень. Ось кілька з них, узяті з різних джерел:

Країна — територія, що становить єдність із погляду історії, природних умов, населення тощо (Словник української мови).

Країна — територія, яка має певні кордони, державний суверенітет (Юридична енциклопедія).

Країна — територія з визначеними кордонами й населенням, що являє собою єдине ціле з погляду історії, культури, нації та в політико-географічному відношенні може бути незалежною або залежною (Вікіпедія).

1. Чим різняться подані визначення? Укажи ці відмінності.

2. Яке визначення, на твою думку, найповніше? Чому ти так вважаєш?

3. Які ще ознаки можна зарахувати до поняття «країна»?

Отже, поняття «країна» означає, що це — територія зі схожими природними умовами, яка має кордони,

на якій може функціонувати єдина грошова система, на якій населення має спільну історію і культуру, яка може мати столицю та офіційні символи.

Отже, поняття допомагають висловлювати думку зрозуміло й точно, що дає змогу уникати непорозумінь і доходити згоди. 1 2 3

1. За наведеними ознаками сформулюй власне визначення поняття «країна».

2. Які з цих ознак відображені в піктограмі «країна»?

3. Яким способом можна ускладнити піктограму?

2. Терміни

Серед понять є такі, що стосуються конкретної науки чи сфери діяльності, тому їхнє значення розуміють не всі. Таких слів, словосполучень багато в мові людей різних професій, наприклад істориків.

Трипільська культура — це археологічна культура часів енеоліту. Її назва походить від назви села Трипілля, що на Київщині. Вона є однією з основних землеробських культур мідно-кам’яної доби на території України. Археологічні розкопки на Київщині наприкінці ХІХ ст. очолив Вікентій Хвойка. Мальована кераміка визначила її особливий характер і відмінність від інших культур цього періоду.

1. Чи всі слова цього тексту тобі зрозумілі? Відповідь обґрунтуй.

2. Які слова тобі незрозумілі? Запитай в однокласників/одно-класниць чи у вчителя/вчительки, що ці слова означають.

3. Що полегшило б тобі сприйняття і розуміння цього тексту?

Як бачиш, у цьому тексті багато слів, які стосуються тільки історії як науки. Як ти вже знаєш, такі слова і словосполучення є в усіх сферах діяльності. Їх називають термінами.

Термін — слово або словосполучення, яке виражає одне значення.

Отже, термін теж є поняттям, тільки таким, що стосується однієї істотної ознаки об’єкта. Наприклад, «історія» у значенні «наука, що досліджує минуле» — поняття, а словосполучення «історія архітектури», «історія музики» — терміни. Кожна сфера має свої терміни. Історики застосовують історичні терміни, літературознавці — літературознавчі, хіміки — хімічні тощо. 1 2 3

1. Із наведених на малюнку на с. 48 прикладів обери терміни, які стосуються минулого та історії, і слова, які не є історичними термінами. Чому ти так вважаєш?

2. Які слова не є термінами, і ти можеш їх пояснити?

3. Де можна знайти пояснення незрозумілих термінів?

Від розуміння людиною змісту термінів залежить її сприйняття інформації. Людина більше довіряє тому, про що знає, а маловідоме викликає в неї недовіру. Тому важливо під час навчання засвоїти якомога більше термінів, зрозуміти їхнє значення і доречність застосування. Ними можна буде скористатися в розповідях, письмових повідомленнях і під час виконання завдань. І ми вже почали це робити.

Пригадай терміни, засвоєні на попередніх заняттях.

Читаючи текст, варто пам’ятати, що в різні часи значення слів може бути неоднаковим. Скажімо, для нас «гімназія» — це заклад освіти, а в Давній Греції — місце для фізичних, гімнастичних вправ. Може видатися дивним, однак для давніх греків слово «школа» означало відпочинок, дозвілля.

Мова — універсальний засіб спілкування людей. І дуже важливо, щоб усі його учасники — ті, хто промовляє повідомлення, і ті, хто сприймає, — однаково розуміли зміст слів. Наслідком різних їхніх трактувань є фейки.

1. Пригадай, що таке фейк.

2. Як дізнатися, що учасники спілкування однаково розуміють слова?

3. Як працювати з поняттями

Для того щоб привернути увагу до конкретного поняття, його виокремлюють у тексті іншим шрифтом. За потреби уточнити

його зміст необхідно звернутися до словника чи енциклопедії. Щоб запам’ятати поняття, потрібно добре уявити об’єкт, який воно позначає, і якомога частіше його застосовувати в усній та письмовій мові. Людині важливо і самій уміти формулювати визначення понять.

Правильному визначенню, тлумаченню та застосуванню понять і термінів допомагають знання логіки та навички логічного мислення.

ПАМ’ЯТКА

«Як сформулювати визначення нового поняття»

1. Визнач істотні ознаки об’єкта (предмета або явища).

2. Зафіксуй поняття, яким позначають цей об’єкт (предмет або явище).

3. Сформулюй визначення поняття, чітко розкривши ці ознаки.

4. Перевір, чи справді розкриває воно зміст поняття.

Визначення поняття «волонтер» за поданими джерелами

Розглянь візуальні матеріали.

Прочитай уривки зі статей.

Уривки зі статті

«Українське волонтерство — явище унікальне. Йому завдячуємо суверенітетом»

...Волонтер діє за покликом душі, з відчуття потреби реалізувати свою громадянську позицію (саме такі люди формують суспільну свідомість). Діяльність волонтерів безкорислива, неприбуткова. Вони не отримують ні зарплати, ні жодної

матеріальної вигоди, все роблять безкоштовно. І єдина їхня нагорода — визнання громади, що може трансформуватись в обрання на різні державні посади чи висування на нагородження медалями та орденами. І нарешті, волонтерська робота має суспільно важливий характер, тобто спрямовується на розв’язання проблеми, що турбує багатьох громадян і з певних причин не може бути повністю подолана зусиллями держави...

Уривок зі статті

«Волонтерство — все, що потрібно знати»

За даними UN Volunteers (підрозділ ООН, присвячений волонтерству та волонтерській діяльності), приблизно кожен сьомий землянин є волонтером — таких майже мільярд (970 млн, якщо бути точнішими).

В Україні близько 12 відсотків населення долучається до волонтерського руху, і ця цифра потроху зростає.

Допомагати можна безліччю способів:

1. Конкретними справами.

2. Власними навичками та знаннями.

3. Навчанням та менторством.

4. Збором коштів, ресурсів, поширенням інформації.

Найголовніше — не ставити собі обмежень. Будь-яка допомога важлива, тому варто робити те, що ви можете і хочете саме зараз, не чекаючи кращого часу чи ідеальних можливостей.

1. Згадай: можливо, ви з друзями також працювали як волонтери.

2. Визнач основні думки, які містять ці матеріали.

3. Створи і запиши своє визначення поняття «волонтер».

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

РОЗУМІЮ

1. Пригадай, яким є на вигляд кросворд. Що потрібно зробити для виконання завдання у кросворді? Які спеціальні слова використовують у кросворді для його заповнення?

2. Чому важливо знати значення слів? Як це може знадобитися в повсякденному житті?

3. Яке поняття можна визначити за такими ознаками: «приміщення, будівля», «здійснюється навчання», «колективи учнів і учениць», «педагоги», «тривалий процес»?

РОБЛЮ

1. Уклади мінісловник до параграфа.

2. З допомогою вчителя/вчительки та малюнка порівняй поняття «країна» і «держава». Назви їхні спільні й відмінні ознаки. Порівняй визначення слова «країна», подані в тексті й на малюнку.

3. Створи власні визначення понять «учень/учениця», «демократія», «суспільство».

ДУМАЮ

1. Чому один термін може мати різні значення?

2. Чому для формулювання визначення поняття потрібні навички логічного мислення?

3. Поясни поданий малюнок, використавши інформацію цього параграфа.

 

 

Це матеріал з підручника "Вступ до історії України та громадянської освіти" 5 клас Мокрогуз

 




Попередня сторінка:  6. Як дослідити історичний факт
Наступна сторінка:   8. Узагальнення теми 1 «Що таке суспіль...



^