Інформація про новину
  • Переглядів: 231
  • Дата: 6-07-2022, 23:07
6-07-2022, 23:07

10. Свобода висловлення своєї думки та відповідальність

Категорія: Історія України та громадянська освіта

Попередня сторінка:  9. Джерела у вивченні історії
Наступна сторінка:   11. Інтернет як джерело пізнання

На уроці ви дізнаєтеся:

  • Що таке свобода слова?
  • Чому можливе обмеження свободи слова?
  • Як взаємопов’язані свобода слова та відповідальність? Яку роль відіграють шкільні медіа?
  • Розгляньте ілюстрації (1-3). Що, на вашу думку, їх об’єднує?

Що таке гідність людини? Чи передбачає повага до гідності людини право кожного/кожної на вільне висловлення власних думок?

1. Що означає «свобода слова» для сучасної людини?

Людина втілює в слова свої думки й почуття. Кожна людина має право на вільне висловлення власних думок. Можливість вільно висловлювати власні погляди цінували завжди, хоча люди, можливо, і не усвідомлювали важливості гарантованого на це права.

Пригадайте казку Г. К. Андерсена «Нове вбрання короля». Як ви вважаєте, чому саме дитина першою сказала королю правду, тоді як усі дорослі говорили те, що король хотів почути? Чи доречно говорити в цьому випадку про важливість права вільно висловлювати власну думку?

Спочатку правом на вільне висловлення власних думок могли скористатися лише парламентарі. Оскільки перший парламент було створено в Англії, то й закріплення цього права вперше здійснили в цій країні. Із часом пріоритетним у світі стало поняття «гідність людини». Саме тому кожна людина має природне право на вільне висловлення своїх думок.

Прочитайте уривки з документів. Дайте відповіді на запитання.

— Про що йдеться в цих документах?

— Охарактеризуйте коло осіб у кожному документі, на яких поширювалося право щодо вільних висловлювань.

— Чому так важливо захищати право на свободу слова?

Білль про права (Англія, 1689)

«...свобода слова, дебатів і всього того, що відбувається в парламенті, не може бути приводом для переслідування або предметом розгляду в будь-якому суді чи місці, крім парламенту».

Декларація прав людини і громадянина (Франція, 1789)

«Вільне висловлення думок, поглядів — одне з дорогоцінних прав людини; тому кожний громадянин може вільно висловлюватися, писати, опубліковувати, відповідаючи лише за зловживання цією свободою, що передбачено законом».

Права — можливості, які має у своєму розпорядженні людина. Права повинні бути гарантовані державою та закріплені в законах.

Конституція Української Народної Республіки (1918)

«Стаття 17. Громадянин УНР і ніхто інший на її території не може бути обмежений у правах слова, друку, сумління, організації, страйку».

Конституція України (1996)

«Стаття 34. Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань».

Свобода думки та слова полягає в тому, що ніхто не може заборонити людині дотримуватися власних поглядів. Ніхто не може змусити її думати інакше, ніж вона хоче. Наприклад, сприймати героїв чи героїнь книжок інакше, ніж ви цього бажаєте. Саме завдяки власним думкам ви оберігаєте своє «Я». Можливість вільно висловлювати свої погляди — це можливість контролювати те, що відбувається навколо нас.

2. Коли можна обмежувати свободу слова?

Чи зрозуміли ви різницю між свободою висловлення поглядів і свободою думки?

Свобода думки не може бути кимось або чимось обмежена, адже це абсолютне право людини. Натомість свобода висловлення думок може мати певні обмеження.

Очевидно, що всі герої/героїні казки Г. К. Андерсена «Нове вбрання короля» думали про відсутність вбрання в короля, однак не наважувалися вільно говорити про це, бо навряд чи в королівстві панувала свобода слова.

Право на свободу висловлення думок може бути обмежене забороною всіх форм дискримінації та правом на повагу до приватного життя людини. Дискримінацію когось не можна виправдовувати правом на свободу висловлення думок. Люди, які нас оточують, також користуються природними правами. Для того щоб ставитися з повагою до своєї гідності та гідності інших людей, варто скористатися правилом: «Мої права та свобода закінчуються там, де починаються права та свобода інших».

Свобода — можливість чинити вибір відповідно до своїх бажань; поводитися відповідно до своїх волевиявлень, але в рамках закону.

Прочитайте уривок із Конституції України. У яких випадках можливе обмеження права на свободу думки та слова?

Конституція України (1996)

«Стаття 34. ...Здійснення цих прав може бути обмежене законом в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя».

3. Як пов’язані свобода слова та відповідальність?

Пригадуєте казку про пастушка, який заради жарту кричав: «Вовки! Вовки!»? Люди кидали всі свої справи й бігли його рятувати. Так було раз, два... І коли насправді з’явилися вовки — допомогти було нікому, бо ніхто йому не повірив. Такою виявилася справедлива розплата за право на свободу висловлення. У цьому випадку — плата за неправду. Отже, кожна людина повинна відповідати за свої слова.

Якою ж має бути відповідальність, якщо висловлені міркування насправді виявилися неправдивими й цим завдали комусь шкоди? Ідеться про зазіхання на честь і гідність іншої людини. Захистити свої честь і гідність можна в суді. Законодавством багатьох країн світу не передбачено сувору відповідальність за такого роду висловлення.

Розгляньте ілюстрації. Проаналізуйте, чи можливе порушення права на свободу вільного висловлення в поданих ситуаціях?

Найважливіше в такому випадку відшкодувати скривдженій людині моральну шкоду. Наприклад, якщо неправдиву інформацію було оприлюднено на сторінках газети чи журналу, то потрібно зобов’язати журналістів спростувати її в тому самому виданні.

Особливо небезпечно, якщо на свободу слова та думки зазіхає держава, яка має гарантувати ці свободи. У такому разі на захист цих природних прав людини стають міжнародні організації, які змушують країну усунути порушення.

4. Чи потрібні школі медіа?

Масмедіа відіграють важливу роль у житті сучасної людини. Проте не всі вони висвітлюють питання, які хвилюють саме вас. Це пояснюється тим, що кожне видання розраховане на певну аудиторію, розглядає питання та проблеми, які актуальні саме для неї. Навряд чи медіа місцевого чи державного масштабу розміщуватимуть матеріали, присвячені життю вашої школи чи класу.

Для висвітлення та обговорення життя школи, захоплень і досягнень учнів/учениць створюють шкільні медіа. Це може бути стіннівка або електронне видання, яке функціонує як частина вебсайту школи. У багатьох школах існує шкільне радіо. Шкільні медіа — це не тільки можливість дізнатися про новини закладу чи поділитися власними міркуваннями. Це також шанс спробувати себе в ролі радіодиктора, журналіста, коректора, перевірити свої здібності до комп’ютерного дизайну тощо. Це цікаво й корисно.

Розгляньте світлину зі зразками шкільних медіа. Чи існує таке видання у вашій школі? Якщо так, то які рубрики має це видання? Чи задовольняє вас його тематика? Що б ви змінили в ньому?

Завдяки шкільним медіа ви можете брати активну участь в учнівському самоврядуванні у вашому класі та школі.

висновки

Право на свободу висловлення думок є невід’ємним правом кожної людини. Сучасне суспільство має гарантувати свободу слова — як право кожного/кожної висловлювати свою думку в засобах масової інформації, аби бути почу-тим/почутою широким загалом. Забезпечення цих свобод сприяє розвитку суспільства. За порушення прав і свобод передбачено юридичну відповідальність.

Запитання та завдання

1. Розв’яжіть історичну задачу.

Перший документ, у якому передбачено право людини на вільне висловлення власної думки («Білль про права»), — ухвалено в Англії в 1689 р., а згодом у французькій Декларації про права людини в 1789 р.

скільки років розділяє ці дві дати?

2. Складіть 3-5 запитань до тексту параграфа. Обміняйтеся ними з однокласником/однокласницею та дайте на них відповіді.

3. Чи доводилося вам бути свідками ситуації, коли хтось принижував чиюсь гідність і при цьому був певен/певна, що реалізує своє право на вільне висловлення думок? Як ви поводилися в такій ситуації?

4. Обговоріть у класі, яким має бути дрескод у школі. Який висновок ви зробили?

5. Складіть речення зі словосполученнями свобода слова, відповідальність, вільне висловлення думок.

6. Сформулюйте три правила дискусії, дотримання яких допомогло б її учасникам/учасницям почути протилежні думки.

7. Розгляньте зображення. Із чого ви зрозуміли, що плакат стосується проблеми свободи слова? Запропонуйте власну ідею для плаката. Що ви хочете зобразити на ньому? Як це стосується проблеми свободи слова?

8. Підготуйте коротку замітку до класної чи шкільної стіннівки з теми, яка вас турбує найбільше.

 

Це матеріал з підручника "Вступ до історії України та громадянської освіти" 5 клас Могорита

 
Попередня сторінка:  9. Джерела у вивченні історії
Наступна сторінка:   11. Інтернет як джерело пізнання^