Сортировать статьи по: дате | популярности | посещаемости | комментариям | алфавиту
Інформація про новину
 • Переглядів: 272
 • Дата: 5-09-2019, 17:02
5-09-2019, 17:02

Проблеми біологічного різноманіття

Категорія: Біологія

Вплив людини на біорізноманіття

Людина значну частину своєї еволюційної історії була звичайною ланкою екосистем савани і впливала на видовий склад цих біомів не більше, ніж інші види. Але після розвитку технологій виготовлення досконаліших знарядь і прийомів колективного полювання людина стала дуже ефективним хижаком. Вимирання багатьох видів кінця епохи зледеніння пов’язують саме з успішним полюванням людей на ці види.

 

Інформація про новину
 • Переглядів: 339
 • Дата: 5-09-2019, 17:01
5-09-2019, 17:01

Проблеми геологічного середовища

Категорія: Біологія

Вплив людини на ґрунти

Забруднення ґрунтів стало значною проблемою для багатьох регіонів планети (мал. 100.1). У ґрунти потрапляють усі види забруднень — фізичні, хімічні і біологічні. Хімічні забруднювачі ґрунтів можуть бути неорганічними або органічними сполуками.

 

Інформація про новину
 • Переглядів: 288
 • Дата: 5-09-2019, 17:01
5-09-2019, 17:01

Порушення якості води

Категорія: Біологія

Вплив людини на гідросферу

Забруднення гідросфери постійно збільшується. В атмосферу потрапляють усі види забруднень — фізичні, хімічні і біологічні. За місцем потрапляння забруднень виділяють забруднення підземних вод, прісних вод і океанів.

Інформація про новину
 • Переглядів: 286
 • Дата: 5-09-2019, 17:00
5-09-2019, 17:00

Порушення якості атмосфери

Категорія: Біологія

Крім викидів різноманітних речовин, людство здійснює теплове, світлове і шумове забруднення атмосфери.

Основними джерелами забруднення атмосфери є промислові виробництва в галузі металургії та хімічних виробництв, теплові електростанції, транспорт (особливо автомобільний). 

Інформація про новину
 • Переглядів: 278
 • Дата: 5-09-2019, 17:00
5-09-2019, 17:00

Якість довкілля та його забруднення

Категорія: Біологія

Якість довкілля

Стан довкілля цікавить суспільство не сам по собі. Насамперед людей цікавить питання, як стан середовища буде впливати на їхню життєдіяльність і стан здоров’я. А, як вам уже відомо, різні фактори довкілля можуть діяти в протилежному напрямі щодо людини. Тому було запропоновано поняття якість довкілля (якість навколишнього середовища). 

Інформація про новину
 • Переглядів: 422
 • Дата: 5-09-2019, 16:59
5-09-2019, 16:59

Антропогенний вплив на біосферу

Категорія: Біологія

Планета Земля — єдина велика екосистема

Планета Земля має кілька оболонок. Це атмосфера, гідросфера, літосфера. Ці оболонки не є відокремленими одна від одної. Вони тісно взаємодіють, і процеси в одній впливають на стан інших. Наприклад, під час виверження вулкан викидає багато газів і твердих речовин (пилу) в атмосферу. 

Інформація про новину
 • Переглядів: 283
 • Дата: 5-09-2019, 16:59
5-09-2019, 16:59

Сучасний етап розвитку біосфери

Категорія: Біологія

Сучасний етап розвитку біосфери та роль людини

Сучасний етап розвитку біосфери відрізняється тим, що потужною перетворювальною силою стає діяльність людини.

Спочатку людина за впливом на природу не відрізнялася від інших біологічних видів. 

Інформація про новину
 • Переглядів: 340
 • Дата: 5-09-2019, 16:58
5-09-2019, 16:58

Еволюція біосфери

Категорія: Біологія

Етапи еволюції біосфери

Біосфера існує вже близько 4 млрд років. У її еволюції виокремлюють кілька етапів.

1. Утворення біосфери. Приблизно 3,53,8 млрд років тому на Землі виникло життя, й сформувалася первинна біосфера з біотичним колообігом речовин. Провідні чинники цього етапу — геохімічні й кліматичні зміни на Землі.

Інформація про новину
 • Переглядів: 416
 • Дата: 5-09-2019, 16:58
5-09-2019, 16:58

Біогеохімічні цикли

Категорія: Біологія

Роль живої речовини в біосфері

У біосфері відбувається переважна більшість хімічних перетворень на планеті, тобто вона виконує глобальну метаболічну функцію. Діяльність живих організмів впливає на всі геологічні процеси, що формують зовнішній вигляд Землі. Живі організми не лише пристосовуються до умов зовнішнього середовища, але й активно їх змінюють.

Інформація про новину
 • Переглядів: 730
 • Дата: 5-09-2019, 16:58
5-09-2019, 16:58

Структура та складові біосфери

Категорія: Біологія

Поняття біосфери

Біосфера — це оболонка Землі, що містить у собі всі живі організми планети й усі зони їх існування. Термін «біосфера» ввів геолог Е. Зюсс 1875 року для позначення простору на поверхні Землі, де існує життя.

 

^