Сортировать статьи по: дате | популярности | посещаемости | комментариям | алфавиту
Інформація про новину
 • Переглядів: 1473
 • Дата: 5-09-2019, 16:20
5-09-2019, 16:20

Адаптації та їхнє значення

Категорія: Біологія

Значення пристосувальних реакцій для збереження життя

Адаптація, або пристосування, — це адекватна відповідь організму на вплив довкілля. Без розвиненої, спадково закріпленої системи пристосувань виживання будь-якої істоти в мінливому середовищі просто неможливе.

Інформація про новину
 • Переглядів: 451
 • Дата: 5-09-2019, 16:20
5-09-2019, 16:20

Саморегуляція на рівні надорганізмових систем

Категорія: Біологія

Рівні саморегуляції

Регуляція чисельності видів у природі забезпечується, як правило, множинними зв’язками. Регулюючі чинники діють на рівні як міжвидових, так і внутрішньовидових (внутрішньопопуляційних) взаємовідносин організмів.

Інформація про новину
 • Переглядів: 318
 • Дата: 22-06-2019, 07:10
22-06-2019, 07:10

Виробнича функція: економічний зміст та графічна інтерпретація

Категорія: Економіка

Як відомо, виробництво представляє собою процес використання ресурсів (робочої сили, капіталу, природних ресурсів та підприємницьких здібностей) для виготовлення товарів, послуг, інформації.

Економічна модель поведінки підприємства будується за правилами: мета — обмеження — вибір.

Метою підприємства є отримання максимального економічного прибутку.

 

Інформація про новину
 • Переглядів: 248
 • Дата: 22-06-2019, 07:09
22-06-2019, 07:09

Підприємство як економічний суб’єкт. Класифікація підприємств

Категорія: Економіка

Основною ланкою національної економіки є підприємство. У ст. 62 ГК України зазначено, що:

Підприємство — самостійний суб’єкт господарювання, створений компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування ... для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності.

 

Інформація про новину
 • Переглядів: 309
 • Дата: 22-06-2019, 07:09
22-06-2019, 07:09

Види підприємництва

Категорія: Економіка

Підприємницька діяльність здійснюється у таких формах:

• безпосереднє виробництво будь-якого товару (продукту, послуги);

• виконання посередницьких функцій.

Усі численні прояви підприємницької діяльності науковці

Інформація про новину
 • Переглядів: 272
 • Дата: 22-06-2019, 07:08
22-06-2019, 07:08

Інтереси підприємця, громади та суспільства: відмінності та сучасні способи гармонізації.

Категорія: Економіка

Соціальна відповідальність підприємця

Чи збігаються інтереси підприємця, громади і суспільства?

 

Інформація про новину
 • Переглядів: 213
 • Дата: 22-06-2019, 07:08
22-06-2019, 07:08

Дохід і ризик у підприємництві

Категорія: Економіка

«Якщо вам пропонують місце в ракеті, не питайте, що за місце. Просто залазьте!» Шеріл Сендберг,операційний директор Facebook

Чи є різниця між поняттями «бізнес» і «підприємництво»?

Слово «бізнес» походить від староанглійського «bisig» — активний, зайнятий роботою, діловий. Суть бізнесу полягає в поєднанні ресурсів з метою виробництва товарів, призначених для продажу іншим економічним агентам. Таке об’єднання може бути короткочасним або довготривалим.

 

Інформація про новину
 • Переглядів: 192
 • Дата: 22-06-2019, 07:07
22-06-2019, 07:07

Підприємництво як особливий вид діяльності: функції підприємця

Категорія: Економіка

«Підприємництво — це не наука і не мистецтво, а практика. Підприємець завжди шукає зміни, реагує на них та використовує їх як можливість», — зазначає впливовий теоретик менеджменту ХХ століття, економіст Пітер Друкер.

Займатися підприємництвом кожен з нас не зобов’язаний, але застосовувати навики підприємливості в особистому житті є вимогою часу.

 

Інформація про новину
 • Переглядів: 581
 • Дата: 19-05-2019, 19:32
19-05-2019, 19:32

Геологічне середовище та екологічні властивості літосфери

Категорія: Географія

Літосфера має фундаментальні властивості, які слід ураховувати під час її вивчення й аналізу геологічного процесу, а також процесу еволюції літосфери. Найважливіші з них — мінливість, неоднорідність і дискретність.

Найважливішою властивістю літосфери є її мінливість.

Інформація про новину
 • Переглядів: 522
 • Дата: 19-05-2019, 19:31
19-05-2019, 19:31

Закономірності географічної оболонки

Категорія: Географія

Геогра-фічна оболонка — одне з основних понять географії як науки, введене в обіг на початку XX ст. Воно позначає оболонку всієї Землі, особливу природну систему. Географічною оболонкою Землі називають цілісну й неперервну оболонку, що складається з кількох частин, які взаємодіють одна з одною, проникають одна в одну, постійно обмінюються одна з одною речовинами й енергією.

^