Інформація про новину
  • Переглядів: 269
  • Дата: 28-11-2021, 22:49
28-11-2021, 22:49

2.5.3. Які нестандартні методи навчання математики доцільні в 1-2 класах

Категорія: Методичні матеріали

Попередня сторінка:  2.5.2. Які інноваційні підходи доцільно ...
Наступна сторінка:   2.6. Сучасні методи, форми і прийоми роб...

Для дитини прихід до школи - це своєрідне «оформлення на посаду». І посада ця вельми приваблива: щасливий власник портфеля й старанний виконавець шкільних правил, слухняний учень, піднімає руку й отримує оцінки. Однак, як дуже скоро з'ясовується, годинами сидіти за партою не так уже й цікаво. А нова інформація, що надходить від учителя щодня, теж не приваблює, та й вимагає постійного заучування. Постає дилема: як мотивувати, зацікавити сьогоднішнього учня?

Перед батьками й педагогами сьогодні однаково гостро постає питання: як поліпшити успішність і водночас зберегти здоров'я дітей. Не секрет, що не всі діти, особливо шестилітки, приходять до школи фізично й психологічно готовими та здоровими. Питання збереження здоров'я учнів у початковій школі набуває дедалі більшої актуальності. Не можна визначати якість освіти без урахування впливу організації навчання на здоров'я учнів. Отже, проблема сьогодення - мотивація дітей до навчання та охорона їхнього здоров'я.

Відтак, тільки новітні методики, методи, прийоми, засоби навчання й виховання, їх ефективне поєднання з традиційними допоможуть навчати швидко й цікаво.

Для вчителя принципово важливо, щоб саме в першому класі на кожному уроці дитина переживала радість відкриття, щоб у неї формувалися віра в свої сили і пізнавальний інтерес. Зацікавленість та успішність навчання - ось основні параметри, які визначають повноцінний інтелектуальний і фізіологічний розвиток дитини. Якщо викликати інтерес у шестилітніх учнів грою, наочністю, піснею, руховою діяльністю, то вони показують непрогнозовані результати, дивують учителів і батьків своїми успіхами.

Підтримувати позитивні емоції учнів допомагає аудіо-візуально-кіне-стетичний метод навчання математики, що відрізняється від традиційної методики принципами подання навчального матеріалу.

Початковий курс математики загалом орієнтований на особистісний розвиток дитини, тому математичні знання розглядаються в ньому не як самоціль, а як засіб розвитку креативного та критичного мислення дітей, їхніх почуттів та емоцій, творчих здібностей і мотивів діяльності.

Ефективним засобом, який дає змогу розкритися і самореалізуватися кожній дитині в класі, є творча робота дітей. На кожному уроці учням систематично треба пропонувати творчі завдання: діти придумують, складають, відкривають, а наприкінці уроку отримують сюрприз. Діти можуть придумувати вирази на вивчену дію, складати задачі за даним виразом, даного типу чи за заданим сюжетом, малювати візерунки чи геометричні фігури заданої конфігурації та властивості, розгадувати ребуси на природничу, музичну тематику, розшифровувати чи зашифровувати назву міста, книги, кінофільму за допомогою виразів.

Переконані, що навчання математики шестирічок має базуватися на інноваційних підходах, на чуттєвій основі сприймання (врахування індивідуальних особливостей). Перейти до нових методів, прийомів навчання вчителю, який працював за традиційною методикою, не так уже й легко. Потрібно довести переваги.

Нетрадиційний аудіо-візуально-кінестетичний метод, в основу якого покладено здоров'язбережувально-пропедевтичний принцип навчання шестирічок, розробили та апробували вчителі-практики сільської школи, спираючись на науково-теоретичні засади психології про індивідуальні особливості сприймання та можливості дітей шестирічного віку.

Метод передбачає інтегроване навчання математики в початкових класах, розроблений на поєднанні концентричного та поступально-зворот-но-поступального прийомів. У довідниках і словниках тлумачення цього терміна не знайти. Пояснити його зміст можна так: на кожному уроці учні отримують певну порцію програмових знань і паралельно отримують нові цікаві відомості з предмета, з інших предметів, з тем, які вчитимуть значно пізніше або навіть у наступних класах. Уроків з повторення й закріплення вивченого дуже мало, вони просто непотрібні. Через певний час учні повертаються до раніше вивченого, пригадуючи матеріал оригінальним шляхом - пригадування (при початковому, первинному сприйманні були залучені всі аналізатори: зір, слух, дотик, смак завдяки аудіо-візуально-кі-нестетичному прийому навчання).

Поступально-зворотно-поступальний прийом передбачає трирів-ні подання матеріалу «знайомство по дотичній»:

- обов'язкове вивчення навчального матеріалу, передбаченого програмою;

- модульна/блочна внутрішньопредметна інтеграція (знайомство з навчальним матеріалом на один-два класи вище за темою);

- пропедевтичне (поглиблене вивчення) знайомство на один клас вище відповідно до віку.

Наприклад, учні першого класу повністю вивчають матеріал, передбачений навчальною програмою першого класу, крім того, ще частину навчального матеріалу другого класу й знайомляться «по дотичній» з частиною матеріалу третього класу (пропедевтика таблиці множення). Апробоване навчання математики має випереджувальний (поглиблений) характер завдяки впровадженню авторських методів, прийомів і методик.

Спробуємо пояснити кожну складову авторського дидактичного прийому:

- поступальний принцип: на кожному уроці подається програмовий матеріал і паралельно новий, цікавий для учнів матеріал, який виходить за межі програмного, а вивчені теми повторюються, але на вищому рівні;

- зворотно-поступальний характер принципу: повертаємося (актуалізація знань, умінь і навичок) до раніше вивченого з метою зміцнення знань, умінь, щоб знову рухатися вперед на новому рівні, підійматися вгору новим витком спіралі, для чого потрібні попередні знання, уміння і навики;

- знайомство «по дотичній» - це прийом, коли в ігровій формі учнів знайомлять з основними поняттями, які традиційно вивчаються у наступних класах. За такої системи подання матеріалу помітно інтенсифікується процес засвоєння навчального матеріалу;

- у викладанні математики, як і при навчанні грамоти, застосовуємо прийом «упізнавання» - психологічно комфортну ситуацію, коли дитина впізнає навчальний матеріал, якого вона вже «торкалася» раніше, в попередньому класі, й сприймає його як уже знайомий.

Активізація процесу навчання математики відбувається так само, як і при навчанні грамоти через ігрові та рухові ситуації, елементи евритмії, імітаційної діяльності, інтелектуальні ігри; впровадження арттерапії: навчання через музику, образотворче мистецтво; театралізацію; тактильне дослідження тощо (додатки Г, Д, Е, Ж, З, І).

Вивчення математики набуває креативного, критичного, розвиваль-ного і пропедевтичного характеру, тобто учні знайомляться наперед з навчальним матеріалом з різних галузей у цікавій ігровій формі, що дає підстави говорити про формування наскрізних компетентностей.

Особливості цього оригінального методу:

- широка змістова внутрішньопредметна та міжпредметна інтеграція (математика, природознавство, музичне та образотворче мистецтво, фізична культура, танцювальні елементи, розвивальні ігри);

- оригінальний прийом «Ми рахуємо й співаємо»: самостійне виконання учнями навчальних пісень та імітація руху під музику числовими сходинками, стрибки числовими доріжками: піднімання вверх та опускання вниз - тактильна подорож пальчиками «умовними східцями» різних тварин (мишеняти, жабеняти, горобчика, кошеняти тощо);

- складання виразів та їх обчислення за допомогою числової осі;

- рухова діяльність, фізкультхвилинки під музику;

- використання різних кольорів при додаванні: синій - доданки, червоний - сума;

при відніманні: червоний - зменшуване, синій - від'ємник і різниця;

- позначення: більше - червоний, менше - синій кольори;

- позначення кутів: синій - тупі, червоний - гострі, жовтий - прямі-,

- обведення вказівним пальчиком цифр, вітання і прощання з ними;

- малювання рослин, тварин; знаходження геометричних фігур і розмальовування сюрпризів;

- цікаві завдання, наприклад:

Завдання 7. Які елементи геометричних фігур і фігури використані на малюнку? (коло, овал, кути, крапка, прямі, дуги)

Завдання 2. Яку назву має зображена квітка? Де росте? Домалюй листочки та розфарбуй її.

Завдання 3. Пригадай польові квіти й розфарбуй букет. Букет - це множина.

- Пропедевтика (випереджувальне навчання) множення, кожна з числових доріжок є частиною таблиці множення (у кінці 1 класу частина дітей складає таблицю множення);

- поняття «склад числа», «одноцифрові числа», «двоцифрові числа»;

- розгадування ребусів на різні теми: математичні, природничі, музичні тощо;

- пропедевтика (випереджувальне) навчання від'ємного числа та дробу;

- покрокове навчання гри в шахи на уроці математики (2 клас);

1 клас

Виконання обов'язкової освітньої програми та вихід за її межі:

- весь навчальний матеріал за програмою, відповідно до Державного стандарту початкової освіти;

- знайомляться з нумерацією чисел, лічбою круглими числами 10,100, 1000;

- виконують додавання і віднімання з переходом через десяток у межах 100;

- таблиці множення і ділення чисел 1-5;

- поняття «ціле», «половина», «третина»;

- знайомляться з геометричним матеріалом за 1-4 класи (периметр і площа прямокутників, квадрата, куб, квадрати-акробати, ромб тощо);

- розв'язують задачі за 1 клас, частково за 2 і 3 класи;

- знайомляться з від'ємними числами;

- активізація знань з музичного та образотворчого мистецтва, частково природознавства, географії, астрономії тощо.

За допомогою пісень, цікавих малюнків протягом двох-трьох місяців учні запам'ятовують доволі складний матеріал, на вивчення якого зазвичай потрібен не один рік. Знання, отримані з піснями, рухами, активізуються за допомогою задач-малюнків.

Учні із задоволенням допомагають мишеняткові, горобчикам або жабці подолати умовну відстань, при цьому усно рахують і запам'ятовують «сусідів» чисел, рухаються, стрибають, співають під музику - розвивають слух, відчувають ритм, танцюють.

«Співаночки-стрибаночки» - це не тільки лічба, порівняння, а зорове запам'ятовування, основа таблиці множення (лічба двійками, трійками, четвірками і т. д.), а також основа нумерації у межах 100.

Інтегровані уроки математики - дуже перспективна форма роботи у 1 -2 класах, оскільки міжпредметна та внутрішньопредметна інтеграція формує в дітей цілісну картину світу, знайомить їх із системним підходом до розв'язання будь-якої проблеми, учить ухвалювати нестандартні рішення.

Наприклад, «Пісня горобців»:

Три, шість, дев'ять і дванадцять, а потім п'ятнадцять, знову на дванадцять, дев'ять, шість і три.

Скачуть числа ці, наче горобці.

Цю пісеньку можна співати на мотив української дитячої пісні «Лисичка-сестричка». Усі слова авторських навчальних пісень покладені на добре відомі учням мотиви та зібрані у «Співанковий підручник».

Традиційна методика математики передбачає доцифровий період, а запропонований метод пропонує уже з перших уроків навчати усному рахунку за допомогою пісень. Першими є східці й доріжка мишеняти та «Пісенька мишеняти». Учні співають пісню, імітують піднімання вверх та опускання вниз, стрибають числовою доріжкою (рухова діяльність), тактильно, на слух та за допомогою зору запам'ятовують цифри, їх місце, сусідів тощо. Дитині це цікаво, до того ж весело, а основне, вона діє, одно

часно запам'ятовує цифри і вправляється в усному рахунку. За два-три уроки учні вже розпізнавали всі позначення цифр (навіть ті учні, які зовсім не були підготовлені до школи). Так, за допомогою навчальних пісень, цікавих прийомів, наочності учні швидко засвоюють достатньо складний матеріал.

Уже з четвертого уроку першокласники починають вивчати числа. Цікавим є прийом ознайомлення з числом і цифрою: спочатку діти «вітаються» з цифрою, далі рахують малюнки, показують на пальчиках, вивчають віршик, який потім співають під музику. За 5-7 хв уроку, поки триває ознайомлення з новим числом, діти стовідсотково його запам'ятовують, тому що їм цікаво, коли є і казковий сюжет, і пісенька, яка йому відповідає.

За перший місяць навчання діти можуть вивчити числа від 1,0,2,... до 10, одночасно знайомляться з числами (пропедевтика) 11,12; знаками «<», «>»; поняттями «один», «багато»; «квадрат», «трикутник», «коло», «круг»; «куля», «планета». Учні легко вчаться порівнювати як множини предметів, так і числа. Кольорове позначення знаків менше «<» - синім кольором, більше «>» - червоним, знову ж таки кольори відіграють свою роль у запам'ятовуванні.

Протягом другого місяця навчання учні легко засвоюють математичні терміни (додавання і віднімання) та принципи дій за допомогою кольору, пісень, розв'язують досить складні вирази (на дві-три дії) з переходом через десяток, користуючись числовою віссю, вільно рахують у межах 100, навіть записують двоцифрові числа (умовні будиночки з двома віконцями), додають десятками. Учні легко засвоюють основні види ліній, розрізняють гострі, тупі та прямі кути (теж за кольором); самостійно називають склад вивчених чисел (0,1,2,3,4), попереднє і наступне числа в межах 20.

Переваги інноваційного підходу в тому, що вивчення математики стає більше цікавим, веселим, учням дозволено стрибати, рухатися, виконувати різні цікаві їм завдання: допомогти жабенятку порахувати чи мишеняткові дістати сир, самостійно знаходити способи вирішення поставленого завдання й формулювати висновки. Прості завдання-малюнки допомагають протягом декількох уроків набути певного обсягу знань.

Учням пропонується навчитися писати цифри простим і ефективним тактильним методом: спочатку обвести вказівним пальцем (2-3 рази) друковану й писану цифри, потім привітатися з ними і почати написання цифри за допомогою крапочок. Цифри учні пишуть не в рядочок, а всередині малюнка, що має вигляд цифри: наприклад, цифра 2 схожа на лебедя, а крапочки для написання цифри надруковані на крилах лебедя. Такий прийом ще більше спонукає дитину мимовільно запам'ятати цю цифру. Кожна сторінка зошита відповідає сторінці посібника. У зошитах учні не лише пишуть цифри, а й розв'язують, складають вирази та нерівності за малюнками, позначають кути, креслять лінії, малюють різні малюнки.

Через два місяці учні самі розуміють, що вже багато чого навчилися, але хочуть ще більше, інколи діти в ГПД навіть цікавляться: «А що ми будемо вчити завтра?» Хтось, здогадавшись, вже вдома шукає шлях вирішення, а в школі перевіряє себе, формулює висновки.

До кінця 1 класу учні добре засвоюють задачі й набувають практичних умінь їх розв'язування, навіть самі складають задачі.

Людмила Горгош, учитель-експериментатор Середнянської ЗОШ І-ІІІ ст. Ужгородського району розповідає, що уже в березні учні розв'язували вирази в межах 100 з переходом через десяток, розкладали числа на розрядні доданки, перетворювали іменовані числа. У першому класі вони мимовільно засвоїли нумерацію в межах 1000, ознайомилися з від'ємними числами, навіть виконували приклади з ними. Ознайомилися з поняттям множина предметів. Добре оволоділи геометричним матеріалом: розрізняли майже всі фігури, навіть паралелограм. Ознайомилися з прикладами на множення і ділення за допомогою числової осі та множенням на 1 і 10.

Цікаво проходило ознайомлення учнів першого класу з поняттями ціле, половина, третина на основі власних спостережень (торт ми ділили на половину, третину, четвертину). Це було дуже весело, і всі діти відразу запам'ятали нове для них поняття дріб.

Інтеграція в математиці дозволила засвоїти грувшахи (2 клас). Учителька чесно призналася, що сама не вміла грати, поки не почала вчити з учнями на уроках: «Це дуже зацікавило дітей. На кожному уроці ми вивчали по одній фігурі, а потім - ходи. Кожна дитина має свої індивідуальні шахи, в кінці уроку математики, відпочиваючи, вчимося грати в шахи. Це розвиває логічне мислення, спостережливість, кмітливість, уміння думати, аналізувати, синтезувати...»

Практика апробації новаційних підходів на уроках математики доводить, що вводити міжпредметну та внутрішньопредметну інтеграцію з кількох освітніх галузей доцільно з першого класу. Але це не означає, що потрібно зменшувати кількість уроків на вивчення освітньої галузі, потрібен тільки добре продуманий підручник. Наприклад, на уроці математики учні і співають (музика), і стрибають (фізкультура), порівнюють Землю і Сонце, дерева баобаб і березу, кущі калини й ліщини, слона та кита тощо (природознавство), малюють рослини, тварини (образотворче мистецтво), обговорюють їх важливість для людини (розвиток мовлення), говорять про поведінку в природі (екологія) тощо.

У підсумку на уроках математики в 1 класі учні також засвоїли поняття Земля, Сонце, куля, глобус, карта тощо; вивчили нотний стан, місце кожної ноти, назви пір року та місяців, навчилися розгадувати музичні ребуси, розфарбовувати та перемальовувати нескладні малюнки. Усі уроки супроводжувалися грою та казкою, що полегшило як адаптацію учнів до школи, так і сам процес навчання.

Згідно з новим методом, учні 2 класу на уроках (пропедевтично) знайомляться з периметром і площею геометричних фігур; вивчають годинник, метр, дециметр, сантиметр, годину, хвилину, секунду.

Усі уроки спрямовані на розвиток особистості учня, спонукають учнів до самостійного знаходження способів і методів вирішення поставлених завдань, застосування знань на практиці.

Підготовка до інтегрованого уроку вимагає від учителя більше часу, але у нього душа радіє за своїх вихованців, коли він спостерігає за їхньою захопленою роботою на уроці, коли діти шукають і знаходять свої варіанти розв'язання поставлених задач чи відповіді на запитання. Від злагодженої, невимушеної роботи учнів учитель отримує задоволення, у нього з'являється бажання ще більше працювати на певний результат. Шестирічки кожного уроку очікують від педагога творчих завдань, цікавинок, сюрпризів, а це стимулює їх до творчості, розвитку. На уроках панує атмосфера співпраці і довіри.

Щоб правильно організувати роботу з учнями від самого початку навчання, потрібно попередньо обговорити правила поведінки, адже правило «дисципліна на уроці» не працює, - усі уроки проходять в русі. Активна рухова діяльність дітей на уроці супроводжується шумом, вигуками, сміхом. Однак це не перетворюється в хаос, оскільки всі пам'ятають про поставлене перед ними завдання.

Інтегровані уроки математики дозволяють використання комп'ютера, зокрема в роботі над навчальними проектами, які орієнтовані передусім на самостійну, парну та групову діяльність. Метод проектів передбачає вирішення низки різнорівневих дидактичних, виховних і розвивальних завдань: розвиваються пізнавальні навички учнів, формується уміння самостійно конструювати свої знання, активно розвиваються критичне мислення, сфера комунікації тощо. Учні із задоволенням виконують поставлені перед ними завдання (обчислити вирази, розв'язати задачу, порівняти тощо), аби лише злетіла умовна ракета, чи вилупилося курча, чи відкрився зашифрований малюноктощо. Не сприймаючи це як навчальну діяльність, граючись, учні показують непередбачувані результати й, до того ж, отримують задоволення, що, своєю чергою, пробуджує інтерес і мотивацію до навчання.

 

 

Це матеріал з посібника "Організація діяльності учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти" Кірик

 
Попередня сторінка:  2.5.2. Які інноваційні підходи доцільно ...
Наступна сторінка:   2.6. Сучасні методи, форми і прийоми роб...^