Інформація про новину
  • Переглядів: 573
  • Дата: 2-06-2022, 22:50
2-06-2022, 22:50

6. Уявлення про будову речовини. Дифузія у природі, побуті, техніці

Категорія: Природознавство

Попередня сторінка:  5. Дослідження фізичних властивостей р...
Наступна сторінка:   7. Чисті речовини та суміші. Розділення...

1. Атоми і молекули

Ще 2500 років тому давньогрецький мислитель Демокрит висунув припущення, що речовини складаються з найдріб-ніших частинок, які постійно рухаються.

Найменша частинка речовини, що зберігає її хімічні властивості — це молекула. Молекули складаються із ще менших частинок — атомів. Атом — це найменша хімічно неподільна частинка речовини. Зараз науці відомо 118 різних видів атомів. Кожен з них має свою назву та позначається певним символом. Наприклад, Оксиген позначається символом O, Гідроген — символом H, Нітроген — N, а Карбон — C.

Найчастіше атоми сполучаються між собою, утворюючи молекули — «мікроцеглинки» речовини. Атоми можуть існувати й окремо (їх називають одноатомними молекулами). Тому часто кажуть, що речовина складається з атомів або молекул. Є речовини, які складаються з інших частинок. Про них ви будете вчити у старших класах.

До складу молекули можуть входити кілька однакових або різних атомів. Наприклад, речовини, які складаються з молекул — це водень (Н2 (читають «аш-два»), кисень О2 (читають «о-два»), вода Н2О (читають «аш-два-о») (мал. 6.1, 6.2).

Два атоми Гідрогену і один атом Оксигену утворюють молекулу води. У цій молекулі атом Оксигену взаємодіє з кожним із атомів Гідрогену (мал. 6.2).

2. Що таке дифузія?

Якщо в кімнаті розпилити освіжувач повітря, то невдовзі його запах відчуватиметься в усій квартирі. Отже, молекули, що входять до складу освіжувача, рухаються в повітрі.

Поширення запаху доводить, що атоми й молекули перебувають у безперервному русі. Таке фізичне явище називають дифузією.

Дифузія — це явище проникнення молекул або інших частинок однієї речовини у проміжки між молекулами або іншими частинками іншої речовини, яке зумовлене рухом цих частинок.

ПОМІРКУЙТЕ

У якому агрегатному стані речовини, на вашу думку, дифузія протікає швидше? Поясніть свою відповідь, зважаючи на особливості розташування частинок у твердих тілах, рідинах і газах.

3. Від чого залежить швидкість дифузії?

Явище дифузії властиве всім агрегатним станам речовини. Розглянемо, як відбувається дифузія в рідинах. Якщо в склянку з водою обережно капнути декілька крапель фарби, то спочатку буде чітко видно місце знаходження фарби (мал. 6.3). Через декілька хвилин ми помітимо, що суміш стала одного кольору. Це тому, що молекули фарби рухаючись, заповнюють проміжки між молекулами води. Ось так цей процес виглядає схематично (мал. 6.4).

Значно швидше дифузія відбувається в газах, адже відстані між молекулами газів набагато більші. Прикладом дифузії у газах є поширення запахів.

Наведіть приклади дифузії з вашого повсякденного життя.

У рідинах дифузія відбувається повільніше, ніж у газах, а у твердих тілах — ще повільніше. Для спостереження дифузії в металах дві добре відшліфовані пластини, золоту і свинцеву, щільно притиснули одну до одної (мал. 6.5). За 5 років атоми золота та свинцю проникли з однієї пластини до другої на глибину близько 1 мм.

Встановлено, що швидкість дифузії залежить від температури: при вищій температурі дифузія відбувається швидше. Наочний приклад — заварювання чаю: у теплій воді чай заварюється повільніше, ніж у гарячій (мал. 6.6).

чому з підвищенням температури дифузія пришвидшується? Підвищення температури свідчить про зростання швидкості руху частинок речовини.

4. Дифузія в житті людини, природі та техніці

Завдяки дифузії кисень із повітря проникає до капілярів легень і кров’ю розноситься по всьому організму. А вуглекислий газ, у свою чергу, потрапляє з капілярів до альвеол легенів і зрештою виводиться з організму.

Завдяки дифузії тварини за запахом знаходять їжу.

Збагачення ґрунту добривами теж відбувається за допомогою дифузії. Частинки хімічних речовин проникають між частинками ґрунту і він стає родючішим— наповнюється необхідними для рослин хімічними елементами.

Як бачимо, від дифузії речовин є чимало користі і природі, і людині.

ЗНАЙДІТЬ ІНФОРМАЦІЮ

Використовуючи інтернет-ресурси, дослідіть застосування дифузії в техніці. За результатами дослідження підготуйте інформаційний стенд для однокласників.

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ

Атоми — найдрібніші хімічно неподільні частинки, з яких складаються речовини.

Молекула речовини — найменша частинка речовини, що здатна існувати самостійно, зберігаючи основні хімічні властивості цієї речовини.

Дифузія — це явище проникнення частинок однієї речовини у проміжки між частинками іншої речовини, зумовлене рухом цих частинок.

Швидкість протікання дифузії залежить від агрегатного стану та температури речовини.

ПЕРЕВІРТЕ СВОЇ ЗНАННЯ

1. Із чого складаються молекули?

2. Як називають найменші частинки речовини, що зберігають її властивості?

3. Що таке дифузія? Наведіть приклади дифузії з власного досвіду.

4. Від чого залежить швидкість протікання дифузії? Спробуйте пояснити чому.

застосуйте свої знання

1. Поясніть подані прислів’я та приказки.

• Вовка нюх годує.

• На мішку з сіллю і мотузка солона.

• Овочевій лавці вивіска не потрібна.

• Ложка дьогтю зіпсує бочку меду.

2. Як ви вважаєте, чому заборонено перевозити разом з їжею такі речовини, як гас, бензин, фарби?

3. Складіть інфографіку на тему «Дифузія у житті людини, природі та техніці».

(Інфографіка — це спосіб подання інформації за допомогою яскравих і змістовних схематичних зображень. Вона не має містити багато пояснювальних текстів, більше — картинок).

ПРАкТичНЕ ЗАВДАННЯ «Спостереження дифузії у рідинах і газах» виконайте

за посиланням

https://bit.ly/34BCtR97

або QR-кодом.

 

 

Це матеріал з підручника "Пізнаємо природу" 5 клас Яковлева 2022

 
Попередня сторінка:  5. Дослідження фізичних властивостей р...
Наступна сторінка:   7. Чисті речовини та суміші. Розділення...^