Інформація про новину
  • Переглядів: 567
  • Дата: 2-06-2022, 22:51
2-06-2022, 22:51

7. Чисті речовини та суміші. Розділення і використання сумішей

Категорія: Природознавство

Попередня сторінка:  6. Уявлення про будову речовини. Дифузі...
Наступна сторінка:   8. Різноманітність явищ: механічні, теп...

1. Чим відрізняються прості речовини від складних?

ПРИГАДАЙТЕ

Із яких частинок складаються речовини?

З попередньої теми ви дізналися, що молекули утворюються внаслідок взаємодії атомів.

Є молекули, що утворилися з однакових атомів. Наприклад, у молекулі газу кисню (О2) об’єднані два атоми Оксигену (мал. 7.1). Якщо об’єднаються три атоми Оксиге-ну — утвориться молекула газу озону (О3) (читають «о-три»).

Речовини, частинки яких складаються з атомів одного виду, називають простими.

Срібло — це набір атомів одного виду — атомів Аргенту-му. Срібло — проста речовина. Графітові стрижні олівців,

вугілля, алмаз (формула яких С (читають «це»)) — утворені атомами Карбону. Це все приклади простих речовин.

Молекула вуглекислого газу (CO2 (читають «це-о-два»)) складається з атомів різних видів — одного атома Карбону (C) та двох атомів Оксигену (O + O). Молекула води (H2O) також утворена з різних атомів — двох атомів Гідрогену (H + H) й одного атома Оксигену (O). Це докладно зображено на малюнку 7.2.

Речовини, частинки яких складаються з атомів кількох видів, називають складними. До складних речовин належать кухонна сіль, питна сода, оцет, білкй, глюкоза, крохмаль. Наприклад, цукор (сахароза) має формулу С6Н12О6 (читають «це-шість-аш-дванадцять-о-шість») складається з атомів Карбону, Гідрогену й Оксигену.

Складних речовин існує в природі та створено людиною значно більше, ніж простих.

ПОМІРКУЙТЕ

Чому складних речовин більше, ніж простих?

Різні атоми здатні сполучатися один з одним у різній кількості та послідовності.

2. Що таке чисті речовини та суміші?

Кожна речовина складається з частинок певного виду. Наприклад, речовина вода складається з молекул одного виду — молекул води. Речовина кисень утворена молекулами кисню, а алюміній — атомами Алюмінію. Речовини, які складаються з частинок одного виду, називають чистими

речовинами. Чисті речовини мають постійний склад і сталі (незмінні) фізичні властивості.

Однак знайти такі речовини складно, адже навіть у природній мінеральній воді міститься багато домішок інших речовин, які вона розчиняє і вбирає, рухаючись крізь ґрунти. Це суміш (мал. 7.3).

У житті, як правило, ми стикаємося із сумішами речовин. Суміш — це сукупність різних речовин. Речовини у суміші перемішуються, проте не взаємодіють між собою і їх можна розділити, оскільки вони зберігають свої властивості. Окремі речовини у складі суміші — це її компоненти.

Сумішами є повітря, молоко, бензин, нафта. Ви й самі часто створюєте різні суміші, наприклад, розводячи водою акварельну фарбу або готуючи якусь страву чи напій.

Суміші бувають природні та штучні, тобто створені людиною.

ПОМІРКУЙТЕ

Наведіть приклади природних і штучних сумішей.

Компоненти деяких сумішей легко побачити — наприклад, пісок і воду. Натомість компонентів природної суміші повітря не видно навіть під мікроскопом.

Якщо складники суміші можна виявити спостереженням, побачити неозброєним оком або через мікроскоп, то таку суміш називають неоднорідною.

Коли складники настільки дрібні, що їх не можна виявити спостереженням, навіть за допомогою мікроскопа, тоді суміш вважають однорідною.

ПОМІРКУЙТЕ

Наведіть приклади однорідних і неоднорідних сумішей.

3. Як можна розділити суміші?

Оскільки речовини в суміші зберігають свої властивості, їх можна в певний спосіб виділити з неї. Цей процес називають розділенням суміші на чисті речовини. Є декілька методів розділення сумішей. Найпоширеніші з них — відстоювання, фільтрування, просіювання і випарювання. Вибір методу розділення залежить від властивостей компонентів суміші.

Відстоювання. Відстоюванням розділяють неоднорідні суміші, які через деякий час розшаровуються, завдяки чому їхні компоненти легко відділяються один від одного. У такий спосіб можна розділити, наприклад, суміш води та крейди (мал. 7.4). Невдовзі крейда осяде на дно, і залишиться тільки обережно злити воду. Таким методом можна розділити суміші води й олії, води та тирси, води та піску.

Фільтрування. Для фільтрування неоднорідної суміші знадобляться лійка, склянка, скляна паличка та фільтр (папір, вата, помірно щільна тканина, шар піску чи ґрунту). Наприклад, щоб відділити воду від тирси фільтруванням, слід обережно по скляній паличці вилити суміш у лійку з фільтром (мал. 7.5 А).

Мал. 7.5. Методи розділення неоднорідної суміші: а — фільтрування,

Б — випарювання

Вода просочиться крізь фільтр у склянку, а тирса осяде на поверхні фільтра.

На водоочисних станціях, де очищають велику кількість води, як фільтр найчастіше використовується товстий шар чистого піску.

Випарювання. У природі та побуті є чимало сумішей, які неможливо розділити ані відстоюванням, ані фільтруванням. Наприклад, суміш води та кухонної солі.

Для розділення цієї неоднорідної суміші та подібних до неї застосовують випарювання (мал. 7.5 Б). Від нагрівання вода випарується (змінює агрегатний стан з рідкого на газоподібний), а на дні та стінках посудини залишаться кристалики кухонної солі.

Розгляньте метод розділення суміші, зображений на малюнку 7.6. Які суміші можна розділити таким методом?

Відомо, що залізо притягується магнітом. Тому таким методом можна розділити суміші, які містять залізо, наприклад суміш тирси та залізних ошурок.

Наступний метод — просіювання.

Він ґрунтується на відмінності в розмірах твердих компонентів суміші. Просіювання застосовується в побуті під час відділення борошна від домішок, личинок комах і різних забруднень (мал. 7.7). У сільськогосподарському

виробництві таким чином очищають зернівки пшениці від стороннього сміття.

4. Як людина використовує суміші?

Людина широко використовує суміші у повсякденному житті. Наприклад, у будівництві використовують суміш цементу, піску, води. Для виробництва скла використовують суміш піску, соди та крейди. Лікарські речовини, які ви купуєте в аптеці, різні соки, чаї, компот — це теж суміші.

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ «Розділення суміші відстоюванням, фільтруванням, випарюванням» виконайте за посиланням або QR-кодом.

Речовини, частинки яких складаються з атомів одного виду, називають простими.

Речовини, частинки яких утворені атомами різних видів, називають складними.

Чисті речовини складаються з одного виду частинок. Вони мають постійний склад і сталі фізичні властивості.

Суміш — це сукупність двох або декількох речовин, змішаних між собою.

Для розділення сумішей на чисті речовини найчастіше застосовують такі методи, як відстоювання, фільтрування, просіювання або випарювання.

1. чим прості речовини відрізняються від складних?

2. чи можна молоко вважати чистою речовиною?

3. чим суміш відрізняється від чистої речовини?

4. Назвіть найбільш поширені способи розділення сумішей.

ЗАСТОСУЙТЕ СВОЇ ЗНАННЯ

1. Установіть, чи є сумішшю шоколад. Це вам допоможе зробити обгортка від плитки шоколаду. Використовуючи інформацію

на обгортці шоколаду, встановіть, із яких речовин виготовляють шоколад.

2. Запропонуйте способи розділення сумішей:

олія + вода, глина + залізні ошурки + вода.

 

 

Це матеріал з підручника "Пізнаємо природу" 5 клас Яковлева 2022

 
Попередня сторінка:  6. Уявлення про будову речовини. Дифузі...
Наступна сторінка:   8. Різноманітність явищ: механічні, теп...^