Інформація про новину
  • Переглядів: 179
  • Дата: 5-06-2022, 18:09
5-06-2022, 18:09

58. Збереження різноманіття тваринного світу

Категорія: Природознавство

Попередня сторінка:  57. Роль тварин у природі та житті людин...
Наступна сторінка:   59. Системи органів людини та їхня взає...

У цьому параграфі ви дізнаєтеся про:

екологічне мислення людини;

зменшення чисельності будь-якого виду, що порушує

рівновагу в екосистемі;

види тварин, яким загрожує зникнення;

заповідні території України: заповідники, національні

парки, пам’ятки природи, заказники тощо.

1. Які причини зменшення різноманіття тварин на Землі?

2. Для чого потрібно охороняти тваринний світ?

На нашій планеті велика кількість видів тварин взагалі перестали існувати, а тисячам видів загрожує зникнення. Так, наприклад, повністю винищені такі види тварин, як дронт (наземний голуб), дикий бик-тур, дикий кінь-тарпан, стеллерова корова (представник морської фауни) та інші. Є види тварин, яких у дикій природі зовсім немає, вони живуть лише у спеціально створених для них звіринцях, зоопарках, заповідниках.

Як ви думаєте, чому так сталося?

Звичайно, змінилися природно-кліматичні умови, але причина не тільки в цьому, а також у бездумній діяльності людини.

Що таке екологічне мислення?

У процесі господарської діяльності людина вирубує ліси, осушує водойми, розорює цілинні ділянки степів, забруднює

навколишнє середовище хімічними речовинами. Всі ці діяння людини призводять до зменшення кількості видів організмів.

Щоб зберегти різноманіття тварин і рослин, потрібно вміти жити в гармонії з природою, тобто організовувати господарську діяльність таким чином, щоб не шкодити природі, а зберігати її. В цьому полягає екологічне мислення.

Потрібно розуміти, що в природі немає «шкідливих» і «корисних» видів тварин. У природних екосистемах усі види — необхідні складові екосистеми, а вилучення будь-якого виду спричиняє порушення взаємозв’язків між видами, порушення рівноваги в екосистемі.

Потрібно не знищувати той чи інший «шкідливий» вид, а обмежити його чисельність, щоб він не зміг завдавати відчутної шкоди.

Як здійснюється охорона тваринного світу? Запропонуйте дії для збереження різноманіття тварин України.

Тварини Червоної книги України

Щоб запобігти зникненню видів тварин та зберегти їх різноманіття, створюють реєстр видів, які підлягають охороні на певній території.

Червона книга України — це список рідкісних і зникаючих видів тварин і рослин, а також дані про їхній спосіб життя, поширення, заходи щодо їх охорони тощо.

Цікаві факти

З кожним десятиліттям дедалі більше видів рослин і тварин потребують охорони. Видана в 1980 р. Червона книга України містила всього 85 видів тварин: 29 видів ссавців, 28 — птахів, 6 — плазунів, 4 — земноводних, 18 — комах. Друге видання національної Червоної книги, що вийшло друком у 1994 р., містило вже 382 види тварин. Третє видання, опубліковане в 2009 р. у двох томах, охоплювало 542 види тварин.

Види тварин, занесених до Червоної книги України

Чи доводилося вам зустрічати тварину, яка занесена до Червоної книги України? Яку? Де саме?

Заповідні території та їх значення для збереження різноманіття тварин

Охорона зникаючих видів пов’язана з охороною екосистем, до складу яких вони входять. Для цього створюють заповідни-

ки, національні парки, пам’ятки природи, заказники.

Значну роль в охороні тваринного світу відіграють зоопарки та зоологічні музеї.

Робота у групі

Об’єднайтесь у групи і підготуйте інформацію за темами, із використанням інтернет-ресурсів, запропонованими нижче.

Група 1. Яких тварин охороняють у національному заповіднику «Асканія-Нова»?

Група 2. З якою метою організовують заповідно-мисливські господарства, яке їх наукове і практичне значення?

Група 3. Що таке пам’ятки природи? Яке їх значення?

Група 4. З якою метою організовують зоопарки?

Група 5. Що таке зоологічні музеї? Яке їх значення?

Підготуйте мініпроєкт «Моя участь у збереженні різноманіття тварин».

Разом з учителем / учителькою відвідайте зоопарк (зоокуточок) або зоологічний музей і напишіть про свої враження від цих відвідин.

Підсумки параграфа

Екологічне мислення ґрунтується на розумінні ролі організмів у екосистемах та житті людини. Охорона видів здійснюється завдяки занесенню їх до Червоної книги, створенню охоронних територій: заповідників, національних парків, заказників, пам’яток природи тощо. Спостерігаючи за життям тварин, вивчаючи їхню різноманітність, допомагаючи їм вижити у важкі часи, ви берете участь у збереженні різноманіття тваринного світу.

1. У чому полягає екологічне мислення людини?

2. У якому разі тварин заносять до Червоної книги України?

3. Назвіть відомі вам природоохоронні території.

4. Наведіть приклади тварин, які потребують охорони.

 

 

Це матеріал з підручника "Пізнаємо природу" 5 клас Мідак 2022

 
Попередня сторінка:  57. Роль тварин у природі та житті людин...
Наступна сторінка:   59. Системи органів людини та їхня взає...^