Інформація про новину
  • Переглядів: 201
  • Дата: 5-06-2022, 18:07
5-06-2022, 18:07

57. Роль тварин у природі та житті людини

Категорія: Природознавство

Попередня сторінка:  56. Тварини та їхня пристосованість до ...
Наступна сторінка:   58. Збереження різноманіття тваринного...

У цьому параграфі ви дізнаєтеся:

що тварини є невід’ємним компонентом екосистеми, беруть активну участь у колообігу речовин; що тварини є джерелом продуктів харчування для людини та сировиною для промисловості;

про тварин, які завдають шкоди здоров’ю людини та наносять їй значних економічних збитків.

1. Якими способами тварини отримують поживні речовини для свого живлення?

2. Чому без тварин існування екосистеми було б неповноцінним?

Словник

Екосистема — сукупність організмів (мікроорганізмів, грибів, рослин, тварин), які пристосувалися до спільного проживання в певному середовищі і взаємодіють між собою та з умовами існування.

Роль тварин у колообігу речовин екосистеми

В екосистемі живі організми та неживі компоненти об’єднані в єдиний комплекс колообігом речовин та потоком енергії. Кожен вид організмів в екосистемі живиться певною їжею і, відповідно, є базою живлення для інших видів. Таким чином, види пов’язані ланцюгами живлення, в яких відбувається колообіг речовин.

Ланцюг живлення складають організми: утворювачі, споживачі та руйнівники. Він переважно починається рослинами й закінчується організмами, що живляться відмерлими рештками тварин і рослин (бактерії, гриби, деякі тварини) і перетворюють органічні речовини в неорганічні, які поглинаються рослинами.

Багато тварин сапротрофів є санітарами довкілля. Вони переробляють рештки рослин, трупи та екскременти тварин, очищують водойми.

Розгляньте малюнок 44 та проаналізуйте його.

Роль тварин в утворенні осадових порід

Тварини, як і інші організми, беруть участь в утворенні осадових порід, накопичуючи у своїх скелетах, черепашках, панцирах сполуки кальцію, силіцію, фосфору тощо. Із решток тих організмів (радіолярій, молюсків, коралів тощо) виникають осадові породи (вапняк, крейда, кремнезем тощо).

Тварини — запилювачі та поширювачі рослин

Джмелі, мурахи, метелики, жуки — це комахи-запилювачі. Запилення за допомогою цих тварин дуже поширене в природі. Пристосування рослин до запилення комахами — це утворення нектару, яскраве забарвлення пелюсток, липкий пилок, а в комах — добре розвинуті органи чуття та особливий ротовий апарат.

Запилення птахами відбувається переважно в тропічних лісах. Птахами-запилю-вачами є колібрі, нектарниці. Запилення звірами (кажанами, гризунами, лемурами) також поширене в природі.

Значення тварин для людини

Тварини — джерело продуктів харчування для людини, сировина для харчової промисловості.

З давніх-давен людина приручила таких тварин, як велика рогата худоба, кози, вівці, коні, качки, гуси, індики та інші. Людина вивела значну кількість нових порід свійських тварин, які забезпечують її цінними, багатими на білки продуктами харчування. Продукти життєдіяльності тварин є сировиною для інших галузей промисловості: віск, мед, пух, шерсть, шовк. Тварини служать людині: наприклад, спеціально навчені собаки знаходять зброю та наркотики, затримують злочинців, рятують людей, які потрапили під завали, розшукують міни.

Що таке біологічний спосіб боротьби зі шкідниками?

Серед тварин є багато шкідників сільського господарства (яблунева плодожерка, білан капустяний, миша, їжак, ховрах тощо).

Але і вони мають своїх природних ворогів, з допомогою яких можна захищати культурні рослини від шкідників (жаби, ластівки, коти, їжаки тощо). Людина використовує їх як біологічний спосіб боротьби зі шкідниками. Наприклад, комах їздців використовують для боротьби з іншими комахами, попелицями, гусінню метелика, білана капустяного тощо.

Словник

Біологічний спосіб боротьби — застосування певних видів тварин для регуляції чисельності шкідливих видів.

Робота у групі

Підготуйте, із використанням інтернет-ресурсів, повідомлення на тему.

Група 1. Які види тварин завдають шкоди здоров’ю людини?

Група 2. Які види тварин завдають значних економічних збитків господарській діяльності людини?

Група 3. Чим приваблюють людину домашні улюбленці?

Підсумки параграфа

Тварини відіграють важливу роль у природі і господарській діяльності людини. Тварини входять до складу екосистем, беруть участь у колообігу речовин. Без тварин неможливе було б запилення багатьох квіткових рослин, а також поширення плодів і насіння. Тварини — джерело продуктів харчування для людини, а також сировина для промисловості. Але твари-

ни можуть завдавати шкоди господарству людини, її здоров’ю та здоров’ю свійських тварин.

1. Яку роль відіграють тварини в колообігу речовин екосистеми?

2. Яку роль відіграють домашні тварини в житті людей?

3. Як ви ставитеся до відмови деяких людей від уживання тваринних продуктів?

Практична робота «Визначення за особливостями зовнішньої будови та опис за зразком тварини своєї місцевості»

Порядок виконання роботи

1. Оберіть тварину, яку б ви хотіли описати.

2. За допомогою малюнків, фотографій, інтернет-ресурсів визначте наукову назву цієї тварини (пам’ятайте, що наукова назва складається із двох слів).

3. Визначте середовище існування: наземно-повітряне, водне, ґрунтове чи живий організм.

4. Установіть особливості зовнішньої будови, а саме: форму тіла, розміри, відділи тіла, покриви тіла, органи пересування.

5. З’ясуйте, чим живиться тварина.

6. Подумайте та визначте, яку роль у природі та в житті людини відіграє описана вами тварина.

7. Оформте результати роботи в довільній формі та зробіть висновок про значення вашого дослідження.

 

 

Це матеріал з підручника "Пізнаємо природу" 5 клас Мідак 2022

 
Попередня сторінка:  56. Тварини та їхня пристосованість до ...
Наступна сторінка:   58. Збереження різноманіття тваринного...^