Інформація про новину
  • Переглядів: 261
  • Дата: 9-06-2022, 19:34
9-06-2022, 19:34

39. Які особливості будови різних груп організмів

Категорія: Природознавство

Попередня сторінка:  37. У чому унікальність планети Земля
Наступна сторінка:   40. Як живуть і чим відрізняються кліти...

Світ організмів, частиною якого є ми з вами, дуже різноманітний. Він захоплює формами, кольорами, розмірами, пристосуваннями до довкілля тощо. Частина з них - невидимі для людського ока, але це не применшує їхнього значення. Від цього світу залежить наше життя. Тож запрошуємо дізнатись більше про організми, вчитися від них і грамотно застосовувати свої знання.

її. Для чого класифікують організми. Щоб легше було вивчати живий світ і розібратися в його розмаїтті, науковці шукають спільні ознаки організмів та об’єднують їх у групи - класифікують.

Класифікація організмів - систематичне групування та найменування організмів на основі спільних подібностей будови, функцій, походження.

Для того щоб віднести організм до певного виду (класифікувати), вчені використовують не тільки їхній зовнішній вигляд, але й багато інших критеріїв, наприклад, склад речовин, особливості процесів життєдіяльності тощо. На основі цього складають спеціальні книги - визначники, за якими можна визначити певний вид організмів.

2. Що таке наукові назви організмів.

Учені використовують наукові назви організмів, що складаються з двох слів: іменник - назва роду, це як наше прізвище, а прикметник - назва виду - як наше ім’я. Наприклад, сонечко семикрапкове, коник зелений, кульбаба лікарська, миша хатня, опеньок літній.

Як називають зображені на малюнку 143 організми? До яких груп (рослини, тварини, гриби) вони належать?

Наукові назви організмів можуть відрізнятися від тих, які ми зазвичай використовуємо. Наприклад, кульбаба лікарська відома під понад двома десятками народних назв: баранки, бабки, вовчий зуб, пустодуй, летючки, дикий молочай, молочник та ін.

Вид - це група організмів, які подібні за особливостями будови та процесами життєдіяльності, можуть розмножуватись з покоління в покоління, поширені на певній території.

Подібні види об’єднують у роди (мал. 144).

За якими ознаками, навіть без наукового вивчення, подібні види роду Кульбаба і роду Миша на світлинах (мал. 144)? А за якими вони відрізняються?

Знайдіть інформацію про два різних види одного роду рослин чи тварин. За якими ознаками вони відрізняються, а за якими подібні?

3. Як побудовані організми. Організм - це складна система з багатьох елементів, які між собою пов’язані й утворюють єдине ціле (мал. 145).

Найменшими елементами - одиницями будови і функцій організмів, є клітини.

У багатоклітинних організмів групи клітин, які виконують спільну функцію, утворюють тканини. З них утворені органи - частини організму, що мають певну будову та виконують певні функції.

Органи об’єднуються в системи органів і, нарешті, в організм.

За якими властивостями живе відрізняється від неживого. Як відрізнити організми від об’єктів неживої природи? За їхніми властивостями (мал. 146). Відповідь ніби очевидна, але не все так просто. Організми дуже різноманітні й приховують багато таємниць. Розглянемо поступово. Організми побудовані з клітин. Вони мають також особливий склад речовин, який відрізняє їх від неживої природи, наприклад, такі речовини як білки, жири, вуглеводи тощо. А ще організмам потрібна їжа, якою вони живляться, кисень повітря для дихання, а також треба позбуватися завдяки виділенню непотрібних і шкідливих

для них речовин. Тобто в організмах відбувається обмін речовин. Так вони отримують поживні речовини та енергію для росту і розвитку. Адже організми не просто збільшуються в розмірах і масі, вони змінюються.

Переглянь свої фотографії в різному віці. Які зміни відбулися? Не менш дивовижні перетворення відбуваються під час розвитку рослин з насінин чи яйця метелика на гусеницю, лялечку і дорослу комаху з крилами.

А ще поживні речовини та енергія організмам потрібні для руху. Рухи тварин є надзвичайно різноманітними. Якщо поспостерігати за рослинами, то можна побачити, що й вони рухаються також.

Щоб вижити в середовищі, в якому так багато змін, різних подразників (світло, звук, запах, тепло, холод і т.д.), треба активно їх сприймати і відповідно реагувати. Цю здатність організмів називають подразливістю. Крім того, потрібно бути ще й пристосованим до свого довкілля, адже життя у воді, на суходолі, в ґрунті чи організмі (таке буває у паразитів) кардинально відрізняється, і кожне із цих середовищ життя, в свою чергу, дуже різноманітне в різних широтах, сезонах, періодах доби.

Проте якою б не була пристосованість організмів до довкілля, є певна тривалість життя організмів, і з часом вони гинуть. Тому прекрасно, що організми залишають потом-

ство, в якому зберігаються ознаки батьків, тобто розмножуються. Завдяки цьому ми радіємо неперервності й різноманітності життя на нашій планеті.

|б. Що спільного та чим відрізняються рослини, гриби, тварини. Залежно від особливостей будови та процесів життєдіяльності організмів учені об’єднують їх у малі та великі систематичні групи. Ти вже знаєш про такі великі групи, як бактерії, гриби, рослини та тварини. Розглянь малюнок 147 та визнач, що є спільного у рослин, грибів і тварин, а чим вони відрізняються.

КОРОТКО ПРО ГОЛОВНЕ

Учені класифікують організми на основі подібності будови, функцій, походження.

> Організм - це складна система, що побудована з клітин, органів і систем органів.

Усі організми мають спільні властивості, які їх відрізняють від неживого.

Систематичні групи організмів мають як спільні, так і відмінні властивості.

ЗАПИТАННЯ

ЗАВДАННЯ

ДОСЛІДЖЕННЯ

1. Для чого вчені класифікують організми?

2. Наведи приклади таких властивостей організму людини, як пристосованість і подразливість.

НАУКОВІ ЗАБАВИ

Гепарда вважають найшвидшим серед наземних ссавців, бо наздоганяючи свою здобич, він може розвивати величезну швидкість (мал. 148). Йому потрібно лише дві секунди, щоб розігнатись до 70 км/год, а 500 м він може пробігти з найбільшою швидкістю за 16 секунд. Якщо ж на цій відстані йому не вдалось наздогнати здобич (а це буває досить часто), то він припиняє погоню для відновлення сил організму. Порахуйте, яку швидкість розвиває гепард, щоб зловити здобич.

 

 

Це матеріал з підручника "Пізнаємо природу" 5 клас Біда, Гільберг 

 
Попередня сторінка:  37. У чому унікальність планети Земля
Наступна сторінка:   40. Як живуть і чим відрізняються кліти...^