Інформація про новину
  • Переглядів: 182
  • Дата: 15-06-2022, 18:44
15-06-2022, 18:44

11. Розмноження рослин і тварин

Категорія: Природознавство

Попередня сторінка:  10. Людина — живий організм
Наступна сторінка:   12. Пристосування організмів до умов іс...

Які властивості організмів ви знаєте?

Розмноження організмів

Життя на Землі існує близько 3,8 мільярдів років. І впродовж цього часу життя не переривалося! Це можливо лише тому, що всі організми мають здатність до розмноження.

Розмноження — це процес збільшення кількості організмів, під час якого передається і зберігається спадкова інформація.

Нові організми починають свій шлях з однієї клітини, яка утворюється переважно двома шляхами: поділом або злиттям клітин.

Поділ клітини веде до утворення двох нових клітин з однієї. Так з’являються нові організми бактерій та інших одноклітинних організмів (мал. 11.1).

Існує й інший шлях — злиття. Утворення однієї клітини злиттям двох інших відбувається під час статевого процесу за участі статевих клітин (мал. 11.2). Після їх злиття утворюється одна клітина, яка потім ділиться багато разів, аби стати багатоклітинним організмом.

Існує багато способів розмноження організмів, проте їх усі можна об’єднати у дві групи: статеве й нестатеве.

У статевому розмноженні беруть участь два батьківські організми, які виробляють статеві клітини — сперматозоїди та яйцеклітини (мал. 11.2). Злиття цих клітин називається заплідненням. Майже всі тварини, рослини і гриби розмножуються статевим шляхом.

У разі нестатевого розмноження нащадки розвиваються від однієї батьківської особини з нестатевих клітин — спор, або розмноження відбувається частинами тіла. Частинами тіла частіше розмножуються рослини. Вони здатні відтворювати цілий організм зі своїх органів, що називають живцюванням. Так розмножуються й деякі тварини — морська зірка, дощові черви тощо.

Який би спосіб не обирали організми, наслідком цих процесів буде передача спадкової інформації. То що ж це таке?

Генетика — наука про спадкові ознаки

Ви вже знаєте, що за збереження та передачу спадкової інформації у клітині відповідає ядро. У ньому є спеціальні маленькі структури — гени. Кожен ген містить інформацію про ту чи іншу властивість організму. У генах зберігається інформація про зовнішній вигляд організму, його внутрішню будову та процеси, які в ньому відбуваються (мал. 11.3). Гени передаються від однієї клітини до іншої, а отже від одного організму до іншого.

Усвідомлюючи важливе значення генів, біологи й біологині можуть досліджувати, наприклад, як успадковуються певні ознаки організмів, захворювання у тварин, зимостійкість у рослин тощо. Але гени — це не все, що потрібно для успішного розмноження. Щоб утворити спадкову інформацію та передати її нащадкам, необхідні значні запаси енергії. Організми по-різному вирішують цю проблему.

Роль поживних речовин у розмноженні

Усе літо рослини нашої місцевості «працюють» — утворюють поживні речовини у своїх хлоропластах. Частково ці речовини одразу використовуються як їжа, але інша частина запасається в плодах, насінні, стеблах чи коренях рослини. Поживні речовини за необхідності розкладаються в клітинах тіла організмів. І саме цей процес забезпечує енергією подальше розмноження та виживання рослини.

У переважної більшості багатоклітинних тварин у процесі розмноження беруть участь статеві клітини. Ці клітини відрізняються за розмірами, адже яйцеклітина значно більша від сперматозоїда (мал. 11.2). Але чому? Тому, що яйцеклітини містять дуже багато поживних речовин. Бо саме з яйцеклітини утвориться новий організм. Отже, ці статеві клітини мають достатньо енергії для забезпечення процесів розмноження.

Усі види організмів на планеті мають спадкову інформацію у вигляді генів. Для передачі генів від батьків до нащадків необхідний великий запас енергії.

1. Для чого потрібна передача спадкової інформації?

2. Що таке ген?

3. Навіщо рослинам поживні речовини?

4. Чому статеві клітини різні за розмірами?

 

Це матеріал з підручника "Довкілля" 5 клас Григорович 2022

 
Попередня сторінка:  10. Людина — живий організм
Наступна сторінка:   12. Пристосування організмів до умов іс...^