Інформація про новину
  • Переглядів: 300
  • Дата: 16-06-2022, 22:56
16-06-2022, 22:56

13. Прикладне значення природничих наук

Категорія: Природознавство

Попередня сторінка:  12. Вимірювання
Наступна сторінка:   14. Атоми. Молекули. Речовини. Різномані...

Поміркуйте

Навіщо людина досліджує навколишній світ?

Яким було б наше життя без того, що дали людству природничі науки?

Що таке, на вашу думку, «природничо-наукова грамотність»?

Пригадайте

Які природничі науки ви знаєте?

Що об'єднує всі природничі науки?

Що вивчає кожна з названих вами наук?

Розвиток природничих наук

Між науками, що вивчають природу, існують тісні взаємозв’язки.

Коли ми називали природничі науки, то говорили про об’єкти та явища, які ці науки досліджують. Так, фізика вивчає будову та взаємодію тіл і різноманітні явища неживої природи, біологія — наука про тіла живої природи, хімія — наука про будову й перетворення речовин. Але чіткого розподілу, що саме має вивчати кожна наука, не існує. Наприклад, рослинний покрив Землі досліджують і біологія, і географія. У середині XIX століття почала формуватися біохімія — наука про хімічний склад живих організмів та про хімічні процеси, що відбуваються в них. А геохімія — наука, що вивчає хімічний склад Землі, — виникла на початку XX століття (мал. 13.1).

Об’єкти та явища, що вивчають ці науки, ті самі, що й у «класичних» природничих наук. Новим є те, що методи дослідження, притаманні одним наукам, застосовують на «полях діяльності» інших наук.

Останніми десятиліттями завдяки досягненням насамперед фізики, хімії та біології виникли новітні напрямки наукових досліджень: молекулярна біологія, біофізика, астробіологія. Людство опановує нові технології, які раніше вважали фантастичними: кло-нування живих організмів, маніпулювання окремими атомами та молекулами, створення й використання наноматеріалів тощо (мал. 13.2).

Прикладні наукові дослідження

Сьогодні природничі науки відіграють провідну роль у розвитку нашого суспільства. Особливе значення мають так звані прикладні дослідження. Прикладні наукові дослідження — це теоретичні й експериментальні наукові дослідження, спрямовані на одержання й використання нових знань для практичних цілей, як-от: створення нових ліків, збільшення врожайності рослин, поліпшення стану навколишнього середовища тощо.

Результатом прикладних наукових досліджень є нові знання, що уможливлюють створення нових

або вдосконалення існуючих матеріалів, продуктів, пристроїв, методів, технологій (мал. 13.3). Наприклад, обладнання, створене для наукових досліджень, застосовують у різних галузях життя (мал. 13.4). Так, лазерні промені лікарі-офтальмологи використовують під час операцій як інструмент замість скальпеля, а за допомогою вимірювальних приладів і інструментів можна аналізувати склад крові й хімічний уміст їжі.

Майже вся сучасна техніка певним чином використовує відкриті природничими науками явища чи закони, як, приміром, дослідження в галузі мікрохвиль застосовують у побуті для швидкого приготування їжі.

Дізнайтеся більше

Іван Павлович Пулюй (1845-1918)

Видатний український учений

Сьогодні багато науковців уважають, що першим Х-промені (рентгенівські промені) відкрив не Вільгельм Рентген, а Іван Пулюй, який уперше застосував і дослідив їх 1892 року.

Дізнайтеся більше

Євгенія Борисівна Патон

(1956-2009) Українська біологиня

Працювала в галузі генетичної інженерії та біотехнології рослин.

Запитання для повторення й засвоєння!

1. Чому виникають нові природничі науки?

2. Для чого потрібні прикладні наукові дослідження?

3*. Що, на вашу думку, означає вираз видатного фізика ХХ століття Альберта Ейнштейна: «Ти ніколи не розв'яжеш проблему, якщо думатимеш так само, як ті, хто її створив»?

4*. Дослідники в галузі яких наук об'єднали свої зусилля, аби люди могли використовувати навігатор (GPS) у мобільному телефоні?

Ключова ідея

Класичні й новітні природничі науки досліджують живу та неживу природу. Пізнання природи є основою сучасної цивілізації з досягненнями в електроніці, зв'язку, техніці, транспорті, будівництві, тваринництві, рослинництві, збереженні здоров'я та інших сферах життя.

Прикладні наукові дослідження спрямовані на одержання й використання нових знань для практичних цілей.

КонпеТентнісн0 орієнтовані завдання до Розділу 1

1 Діти мріють про свої майбутні професії. Які оболонки Землі (геосфери) в майбутньому вони хочуть вивчати?

Віка: Я хочу ходити в експедиції та знаходити різні корисні копалини.

Сергій: Я мрію працювати на метеостанції.

Олена: Я мрію досліджувати рослини, що зникають.

Степан: Я хочу вивчати річки й озера.

2 Запропонуйте варіант використання людством будь-якого явища природи для своїх потреб.

3 Із-поміж переліку методів наукових досліджень визначте експериментальні та теоретичні.

Спостереження, інтерв’ю, анкетування, опитування, тестування, фотографування, вимірювання, порівняння, експеримент, лабораторний дослід, аналіз, моделювання.

4 Уявіть, що науковці змогли поспілкуватися з нашою планетою про проблеми, які її турбують. На що саме скаржилася Земля? Які природничі науки займаються вирішенням таких питань?

5 Яна й Олег стоять біля нових автоматичних дверей магазину. Хлопчик дивиться, як ці двері відчиняються перед кожним покупцем і зачиняються за ним. А дівчина повільно наближається до дверей — її цікавить, на яку відстань треба підійти, щоб автоматика спрацювала. Хто з дітей здійснює експеримент, а хто — спостереження? Обґрунтуйте свою відповідь.

РОБОТА В ПАРАХ

6 Об'єднайтеся в пари та проведіть опитування серед однокласників за одним із запитань: улюблені види спорту, хобі, скільки часу витрачають на читання книжок щодня тощо.

Поміркуйте, як наочно можна подати отриману інформацію. Визначте, яку інфографіку найкраще застосувати, та презентуйте результати анкетування. (Це завдання можна виконувати в парах або малих групах.)

7 Об'єднайтеся в пари та проведіть дослідження «Спостереження за змінами в навколишньому середовищі, що відбуваються впродовж вибраного періоду (доба, тиждень тощо)».

Підготуйте презентацію або напишіть есе за результатами роботи.

ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Виготовлення лепбуку «Жива й нежива природа навколо нас»

Завдання можна виконувати в парах або малих групах.

Гіпотеза дослідження: у повсякденному житті важливими є об’єкти як живої, так і неживої природи.

Вам знадобляться: папка або ватман формату А3, різнокольоровий папір, ножиці, лінійка, олівці, маркери, клей, принтер.

План проєкту

1. Дослідити об’єкти живої та неживої природи.

2. Підготувати зображення досліджуваних об’єктів (світлини, малюнки, вирізки із журналів тощо).

3. Виготовити папку й допоміжні елементи для презентації.

4. Презентувати проєкт.

Порядок виконання роботи

1. Визначте об’єкти живої та неживої природи, які будуть досліджуватися, та запишіть їхні назви.

2. Знайдіть зображення обраних об’єктів в Інтернеті чи журналах або намалюйте їх чи зробіть фотографії. За необхідності надрукуйте зображення на принтері.

3. Визначте й запишіть найважливіші характеристики досліджуваних об’єктів. За потреби створіть порівняльну таблицю.

3. Створіть лепбук за власним дизайном, розподіляючи об’єкти живої та неживої природи у виготовлені з кольорового паперу кишеньки. Додайте потрібні записи, що характеризують досліджувані об’єкти.

4. Підготуйте презентацію за створеним лепбуком та захистіть свій проєкт перед класом або в групі.

5. Зробіть висновок щодо результатів проєктної діяльності.

МИ ЗАНУРЮЄМОСЯ У СВІТ ПРИРОДНИЧИХ НАУК

Назвіть 3 факти, які ви дізналися з розділу.

Наскільки важливим є ті завдання, які ви виконали?

Де ви зможете використати знання з вивченого розділу?

Під час вивченого матеріалу ви досягли певних успіхів.

Що ви робили для цього?

Де вам знадобиться новий досвід?

Із якими перешкодами ви зіткнулися під час опанування розділу?

Як ви подолали труднощі?

 

 

Це матеріал з підручника "Природничі науки" 5 клас Рудич 2022

 
Попередня сторінка:  12. Вимірювання
Наступна сторінка:   14. Атоми. Молекули. Речовини. Різномані...^