Інформація про новину
  • Переглядів: 243
  • Дата: 16-06-2022, 23:21
16-06-2022, 23:21

46. Джерела теплової енергії

Категорія: Природознавство

Попередня сторінка:  45. Горіння, умови його виникнення і при...
Наступна сторінка:   47. Паливні ресурси Землі. Роль організ...

Поміркуйте

Як людина може використовувати енергію Сонця?

Чому одну з груп корисних копалин називають «паливні копалини»?

Пригадайте

Які види енергії ви знаєте?

Як тепло може передаватися між тілами?

Які паливні корисні копалини ви знаєте?

Створіть "Хмару слів", пов'язану з різними джерелами енергії, власноруч або за допомогою комп'ютерної програми.

Горюче паливо

Для одержання тепла люди спалюють горючі речовини. Найбільше тепла у процесі горіння дають паливні корисні копалини, які ще називають горючими. Це — різні види вугілля, нафта, природний газ, торф тощо.

Сьогодні людство використовує багато нафти, газу та вугілля. Їхні запаси зменшуються набагато швидше, ніж утворюються нові поклади, адже процес утворення паливних корисних копалин триває мільйони років. Саме тому горючі корисні копалини належать до невідновлюваних ресурсів. Невідновлювані природні ресурси — це ресурси природи, які після їхнього використання або не відновлюються зовсім, або відновлюються впродовж дуже тривалого часу, або відновлюються значно повільніше, ніж споживаються (мал. 46.1а).

Не лише видобуток, а й спалювання горючих копалини завдає шкоди нашій планеті. Під час горіння вугілля, газу або торфу в атмосферу потрапляє величезна кількість диму, складником якого є вуглекислий газ. А збільшення його кількості в атмосфері — одна з причин зміни клімату на нашій планеті.

Сьогодні пропонують використовувати такі джерела теплової енергії, які майже не шкодять довкіллю: енергію води, вітру й Сонця, внутрішню енергію Землі та енергію рослин (біомаси) (мал. 46.16). Використання

таких джерел теплової енергії називають «зеленою енергетикою».

Сьогодні ми використовуємо енергію вітру для виробництва електричної енергії. Чим більша швидкість вітру, тим більше енергії виробляє вітрова установка. Сьогодні на території України функціонує 14 вітрових електричних станцій.

Сонячна енергія

Сонце є величезним джерелом теплової енергії, яку також можна використовувати для потреб людства. Випромінювання Сонця дуже потужне: якщо людство навчиться його використовувати, то це вирішить багато енергетичних проблем на Землі. Для використання енергії Сонця створюють спеціальні системи, які можна розмістити на даху або стінах будинків (мал. 46.2). Так будівлі перетворяться на «постачальників» тепла.

Дізнайтеся більше

Джерелом геотермальної енергії є природне тепло глибинних шарів Землі, яке нагріває підземні води. Використовуючи це тепло, людство змогло б суттєво зменшити використання паливних корисних копалин. Але геотермальну енергію поки що мало використовують. Утім в Ісландії вона забезпечує опалення половини всіх будинків. В Україні також є джерела геотермальної енергії, зокрема в Карпатах і Криму.

Запитання для повторення й засвоєння

1. Які властивості горючих корисних копалин дозволяють використовувати їх для господарської діяльності людини?

2. Назвіть головні джерела теплової енергії, які використовувало людство

в минулому. Чи змінилося їх використання сьогодні?

3. Як впливає на довкілля використання горючих корисних копалин?

4. Чому все частіше людство використовує «зелену енергетику»?

5*. Чи можна сказати, що Сонце випромінює необмежено велику кількість енергії?

6*. Із додаткових джерел ді-знатеся, що таке морський бриз. Поміркуйте, який вид енергії може отримувати наша держава на узбережжях Чорного й Азовського морів?

Ключова ідея

Паливні корисні копалини є найпоширенішими сьогодні джерелами теплової енергії. Це нафта, газ, вугілля, торф тощо. Горючі копалини належать до невідновлюваних ресурсів.

Відновлювальні джерела теплової енергії — це вода, вітер, Сонце, теплова енергія Землі. Ці види енергії значно безпечніші для довкілля.

 

 

Це матеріал з підручника "Природничі науки" 5 клас Рудич 2022

 
Попередня сторінка:  45. Горіння, умови його виникнення і при...
Наступна сторінка:   47. Паливні ресурси Землі. Роль організ...^