Інформація про новину
  • Переглядів: 684
  • Дата: 6-10-2021, 18:21
6-10-2021, 18:21

36. Знайомство з середовищем програмування Python

Категорія: Інформатика

Попередня сторінка:  35. Поняття мови програмування
Наступна сторінка:   37. Типи даних у програмуванні. Присвоє...

36.1.

ЗНАЙОМСТВО З ІНТЕРАКТИВНИМ РЕЖИМОМ

Розпочнемо знайомство з однією із найбільш популярних мов програмування — мовою Python. Існує багато середовищ, які підтримують програмування на мові Python. Найбільш простим є Python IDLE. Скачати його можна безкоштовно на сайті

www.python.org

.

Також створювати, редагувати та виконувати програми можна в режимі онлайн. Ось одне із посилань для використання такого способу:

Після завантаження та встановлення Python на комп’ютері в меню Пуск буде створено посилання на папку з файлами. Для запуску Python слід обрати IDLE Python.

Після запуску програми буде виведено наступне вікно.

Три кутові дужки свідчать про запрошення до введення команд програми.

Якщо у даному середовищі ввести, наприклад, 3+5 та натиснути Enter, тоді нижче буде виведено результат обчислення, а саме, 8.

Самостійно спробуйте ввести й інші приклади, використовуючи арифметичні операції віднімання (-), множення (*), ділення (/).

Якщо замість числових виразів написати деякий текст, наприклад, «Привіт!» та натиснути Enter, система повідомить про помилку. Адже для виведення тексту необхідно скористатися спеціальною командою print. Для виведення напису «Привіт!» програмний код матиме вигляд:

Після введення команди слід натиснути Enter. У результаті буде виведено слово «Привіт!».

Для виведення деякого числа, наприклад, 5 також можна скористатися командою print, записавши число в дужках, але вже без лапок. Після натиснення Enter буде виведено число 5.

Розглянемо детальніше синтаксис команди print. Спочатку записується службове слово print. Далі в дужках записують те, що треба вивести на друк. Зауважимо, що текст записують у лапках, а числа — без лапок. Якщо необхідно вивести у рядок декілька об’єктів, їх відокремлюють комами. Також зверніть увагу, що службове слово print записують маленькими латинськими літерами.

Так, для виведення прикладу «з+5=» та результату обчислення 8 слід скористатися командою: print("3 + 5 =".,3+5).

У результаті програма виводить приклад, а після знака «дорівнює» — результат виконання.

Розглянемо випадок, коли нам необхідно вивести, наприклад, таку фразу:

У цьому випадку всю фразу необхідно обмежити не лапками, а апострофами. Команда для виведення такої фрази буде мати вигляд:

Отже, написи в команді print можна обмежувати лапками або апострофами. Відповідно команди

для середовища Python є однаковими.

36.2.

СТВОРЕННЯ ТА ВИКОНАННЯ ФАЙЛІВ ПРОГРАМНОГО КОДУ

Інтерактивний режим IDLE не є основним. Як правило, ми будемо створювати програми, які складаються з декількох команд, зберігати їх, а потім уже запускати на виконання.

Для створення нового документа слід обрати в меню File команду New File. В результаті буде створено новий документ. Після цього у його вікні слід увести програмний код, наприклад,

Для запуску програми на виконання в меню Run слід обрати команду Run Modul або натиснути клавішу F5. У результаті має з’явитися діалогове вікно, в якому необхідно підтвердити або скасувати збереження файла. Після збереження файла відбувається виконання програми у вікні інтерактивного режиму. За умовчанням файл зберігається у тій папці, до якої встановлено сам Python і має розширення .ру.

Відкрити створений нами файл для подальшого редагування або виконання можна таким чином:

1 спосіб.

1) У вікні IDLE Python в меню File обрати команду Open.

2) Обрати місце знаходження файла.

3) Натиснути Відкрити.

2 спосіб.

1) Відкрити папку з файлом.

2) У контекстному меню файла обрати команду Edit With IDLE ► Edit With IDLE.

У результаті файл буде відкрито для редагування.

ВПРАВА 36.1

Завдання. Створити програму виведення таблиці множення на 5 у наступному вигляді.

1. Створіть новий файл.

2. Уведіть команду print("l х 5 =",1*5).

3. Скопіюйте її ще 8 разів.

4. Змініть цифру 1 на 2, 3, і т. д. до 9.

5. Запустіть та збережіть програму. У результаті має бути виведено таблицю множення на 5 відповідно до зразка.

ВПРАВА 36.2

Завдання. Із використанням середовища Python IDLE створіть програму виведення умови та розв’язання задачі у наступному вигляді.

Зауваження.

1. Числа, що є результатом обчислення виразів, мають бути обчислені засобами мови Python.

2. Дотримуйтесь усіх відступів та інтервалів.

3. Відповідні рядки повинні мати лише ті літери, цифри та символи, що представлені у зразку.

Контрольні запитання та завдання

1. Де можна створювати та редагувати програми на мові Python?

2. Яка команда призначена для виведення даних?

3. Як вивести текстову інформацію; як вивести числа?

4. Як створити, зберегти та запустити програму на виконання?

Питання для роздумів

1*. Для чого в інтерактивному режимі реалізована можливість виконання окремих команд?

2*. Чи можна при створенні різних програм використовувати лише інтерактивний режим?

З*. Навіщо при використанні команди print для виведення тексту реалізована можливість обмеження тексту як лапками, так і апострофами?

Завдання для досліджень

1*. Які переваги та недоліки створення та редагування програм на мові Python в режимах офлайн та онлайн?

 

Це матеріал з підручника Інформатика 8 клас Казанцева, Стеценко (2021)

 
Попередня сторінка:  35. Поняття мови програмування
Наступна сторінка:   37. Типи даних у програмуванні. Присвоє...^