Інформація про новину
  • Переглядів: 1475
  • Дата: 22-10-2021, 15:43
22-10-2021, 15:43

4.2. Методика навчання школярів правил дорожнього руху

Категорія: Методичні матеріали

Попередня сторінка:  4.1. Формування установки на здоровий с...
Наступна сторінка:   4.3. Формування правил безпечної поведі...

Немає кращого вчителя, ніж приклад.

Прислів’я

Важливою складовою безпеки людини є дотримання правил поведінки під час дорожнього руху, нехтування якими призводить до негативних і необоротних наслідків. Проблема дитячого дорожньо-транспортного травматизму та смертності дітей на дорогах потребує втручання та пошуку ефективних шляхів розв’язання в соціально-психологічному аспекті.

Діти - найуразливіші учасники дорожнього руху. Тому послідовне системне проведення освітньої та профілактичної роботи з учнями

3-4 класів щодо усвідомлення ними неприпустимості порушень «дорожньої етики» та розуміння небезпеки негативних наслідків є першочерговим завданням шкільної освіти.

Безпека дорожнього руху - це сукупність навичок і звичок, якими повинні володіти як пішоходи, так і водії, подорожуючи дорогами. Усе це для того, щоб уникнути нещасних випадків та захистити всіх учасників дорожнього руху. Ураховуючи безперервність і наступність з дошкільною ланкою освіти у здобутті навичок безпечної поведінки на дорозі, учні початкової школи повинні навчитися почуватися впевнено та безпечно.

Освіта з питань безпеки дорожнього руху - де не лише знання правил дорожнього руху та дорожніх знаків, але й багато інших аспектів, які повинні бути включені як пріоритет в еволюційний розвиток дітей.

Загальні завдання освіти з безпеки дорожнього руху:

• Формувати та розвивати спостережливість на дорозі та психомоторні звички, пов’язані з відчуттям простору та часу.

• Навчити поважати людей, що є учасниками дорожнього руху (водіїв, пішоходів).

• Розкрити важливість знання правил дорожнього руху, дорожніх знаків та їхнє значення.

• Підвищити обізнаність учнів про належність до громади за допомогою низки правил, звичок безпеки та поведінки на дорозі, яких вони повинні дотримуватися.

• Набуття навичок і безпечної поведінки, сприяння рефлексії для уникнення ризикових ситуацій, що можуть виникнути під час переміщень дорогою.

• Знати та виконувати основні правила руху пішохода та водія велосипеда.

Навчання основ правил дорожнього руху (далі - ПДР) у закладах загальної середньої освіти вирішує завдання, що відрізняються від завдань автошкіл, де опановують знання, навички та вміння, потрібні лише водіям транспортних засобів різних категорій. Правильне використання світлофорів, пішохідних переходів, уміння перетинати перехрестя, розпізнавати та інтерпретувати дорожні знаки, поважати інших та інші навити, що будуть засвоєні в дитинстві, слугуватимуть людині все життя.

Інтегрованість змісту курсу «Я досліджую світ» має тісний зв’язок, наприклад, з безпекою на транспорті в холодну пору року або за несприятливих погодних умов. Інтегрований курс передбачає повернення до тем, які вивчали раніше, але вже на новому рівні розвитку учня з придбаним навчальним і життєвим досвідом, що відкриває широкі можливості прищеплення учням усвідомленого безпечного стилю поведінки на дорозі та в дорожньо-транспортних ситуаціях, а також якісно розширює знання ПДР та вміння прогнозувати можливий розвиток ситуації.

Вибір методики навчання в кожному конкретному випадку залежатиме від багатьох чинників: від теми уроку і завдань, від контингенту учнів, їхнього віку і компетенції, від рівня розвитку навчально-матеріальної бази тощо. Отже, форма навчання як зовнішня сторона організації навчального процесу відповідатиме здебільшого стандартним формам використання класно-урочної системи, серед яких практичні уроки/занят-тя на майданчику з вивчення практичних дій, відпрацювання подачі сигналів жестами регулювальника, тематичним рольовим ситуаціям «Безпечний велосипед» тощо.

Окрім стандартних форм уроків, рекомендується використовувати додаткові форми роботи, наприклад позаурочні. Це дасть змогу не тільки виконувати дидактичні завдання, а й активно залучати молодших школярів до виховної та профілактичної діяльності.

До заходів з безпеки дорожнього руху належать:

• організація та проведення бесід, зокрема з участю співробітників Патрульної поліції;

• проведення екскурсій, вікторин, пізнавальних ігор;

• проведення конкурсів малюнків, фотографій, слайд-шоу, тематичних віршів або есе;

• участь у створенні навчально-матеріальної бази: випуск стінгазет, листів інформування, шкільних радіопередач або інтернет-сторінок, оформлення куточків безпеки дорожнього руху, макетів або містечок вивчення ПДР;

• участь у змаганнях на знання правил дорожнього руху та фігурне водіння велосипеда.

Методами навчання називають способи упорядкованої взаємопов’язаної діяльності вчителя та учнів, спрямованої на вирішення завдань освіти. Іншими словами, це способи спільної діяльності вчителя й учня з метою оволодіння учнем знаннями, навичками і вміннями, зокрема у галузі безпеки дорожнього руху. Методологія відкриває широкі можливості для прояву творчого пошуку, педагогічної майстерності, використання сучасних педагогічних технологій, серед яких й інформаційні. У пригоді стане використання групи методів проблемного навчання. До них належать:

• метод проблемного викладу, коли вчитель розкриває в досліджуваному матеріалі різні проблеми і показує способи їхнього вирішення, наприклад:

• Хто із зображених дітей обрав безпечне місце для переходу дороги з обмеженою оглядовістю?

• метод проблемного викладу, коли вчитель розкриває в досліджуваному матеріалі різні проблеми і показує способи їхнього вирішення. Частково пошуковий метод, коли учнів поступово готують до самостійної постановки та вирішення проблем. Наприклад:

• Чому дорожні знаки зрозумілі жителям різних країн світу?

• Припустіть, що означає знак

• дослідницький метод, який забезпечує пошукову творчу діяльність учнів за рішенням нових для них проблем. Наприклад:

• Дослідіть, з яких слів утворено слова «протиправний» та «правопорушення».

Поняття «проблема» можна визначити як стан розумового утруднення, спричиненого недостатністю знань або досвіду. Але з урахуванням віку, рівня знань і досвіду учнів говорити про повноцінне використання методів проблемного навчання не доводиться. У цьому

допоможе адаптований варіант у вигляді ігрового методу і сюжетно-рольової гри. Створюючи ігрову ситуацію-завдання, на початковому етапі пропонується кілька варіантів рішення, а під час обговорення остаточне рішення з’являється самостійно.

• У парах оцініть ситуації та визначте, яка з них є небезпечною. До чого можуть призвести порушення правил дорожнього руху?

Продовжте речення та за схематичними малюнками назвіть правила безпеки громадян на залізниці.

Переходити колії дозволяється тільки в

На залізничному переїзді треба орієнтуватися за сигналами світлофора та звуковою сигналізацією. Забороняється перетинати колію, коли шлагбаум

Які особливості переходу дороги в сільській місцевості? За містом?

Як ви перейдете дорогу в тому місці, де немає світлофора? Оберіть правильну відповідь.

А Перейду в будь-якому місці між машинами, що рухаються.

Б Буду шукати таку дорогу, де немає машин.

В Відшукаю перехід - «зебру». Подивлюся ліворуч. Якщо машин немає - дійду до середини дороги. Далі подивлюся праворуч і почну рухатися, якщо поруч не буде рухатися автомобіль.

Г Підніму руку або гукну, щоб машини зупинилися.

Розгляньте малюнки. Що означають для людини ці сигнали? Чи можемо ми назвати ці сигнали командами?

• Переконайте своїх однокласників у необхідності використання світловідбивачів в умовах недостатньої видимості на дорогах.

Сюжетно-рольова гра відрізняється наявністю сюжету, тобто ігрова ситуація розвивається, вводяться нові учасники, подається нова інформація. Бажаний результат - це активний пошук учнями розв’язання завдання або проблеми. Темами для обговорення можуть бути, наприклад: «Що ви будете робити, якщо не встигли перейти дорогу на зелений сигнал світлофора?», «Як перейти дорогу із собакою?», «Хто допомагає регулювати рух, коли немає світлофорів і дорожніх знаків?», «Для чого існують дорожні знаки?», «Де можна гратися дітям, щоб не потрапити під колеса автомобіля?», «Як велосипедист має перейти проїжджу частину дороги на перехресті при непрацюючому світлофорі?»; «Погода зіпсувалася, стемніло, пішов сніг. Як велосипедисту рухатися проїжджою частиною дороги?» тощо.

• Розгляньте дорожні знаки для велосипедистів. Поясніть, що вони означають.

Ще один важливий метод, здатний активізувати пізнавальну діяльність учнів, - змагальний. Ідеться не про спортивну діяльність, хоча природа ефективності використання духу суперництва і змагальності та сама. Змагання - це насамперед вікторини, інтелектуальні ігри, коли школярі, об’єднані у команди, вмотивовані. Відповідаючи на запитання й виконуючи завдання, учні змагаються за перемогу, першість, шукають творчі рішення.

Майданчик з імітацією доріг, перехресть, дорожніх знаків і розмітки, транспортних і пішохідних світлофорів можна використовувати для закріплення знань обов’язків пішоходів, а також правил користування самокатом і велосипедом. За відсутності стандартного майданчика його можна обладнати своїми силами на прилеглій території до школи.

Корисним матеріальним об’єктом може стати схема прилеглої до школи місцевості з нанесеними на неї основними об’єктами інфраструктури. Наявність навчальних посібників, ілюстративного матеріалу, дошок інформування, куточків безпеки дорожнього руху є бажаним компонентом навчально-матеріальної бази.

Початковий етап систематичного, програмного вивчення безпеки дорожнього руху припадає на період навчання в початковій школі. Змістові лінії соціальної та здоров’язбережувальної освітньої галузі передбачають: розвиток навичок безпечної поведінки вдома, школі,

у природному і техногенному середовищі; прогнозування наслідків небезпечних дій; визначення впливів на вибір безпечної поведінки; дотримання правил дорожнього руху тощо та відповідальне ставлення до особистої безпеки й безпеки інших.

Головним і необхідним аспектом у роботі з дітьми молодшого шкільного віку є створення позитивного емоційного фону в освітньому процесі. Слід уникати докладного опису або демонстрації фотографій жертв ДТП, їхніх страждань, загибелі та інших подробиць, що травмують психіку дитини.

Рекомендується організовувати на початку навчального року, після зимових і весняних канікул екскурсії з рухом по тротуару, ознайомлення із загальними правилами перетину проїжджої частини дороги на регульованих і нерегульованих переходах, перехрестях. Для організації екскурсії необхідно узгодити з адміністрацією час, маршрут руху, уточнити склад учасників, забезпечити їх спеціальними жилетами і проінструктувати учнів щодо заходів безпеки. З метою безпеки екскурсію проводять у супроводі не менш як двох співробітників установи освіти.

Практичні дії із застосування знань ДДР, можливість проявити свої творчі здібності можуть набувати різних форм. Наприклад, участь у вікторинах та конкурсах на знання 1ІДР, малювання в зошитах зображень дорожніх знаків, сигналів світлофорів, схеми місцевості (мікрорайону) прилеглої до школи території, опис і розповідь про безпечний маршрут до школи, обговорення труднощів і можливих небезпек на маршруті.

Наголошуємо, що у дітей молодшого шкільного віку (II циклу навчання) процес навчання і виховання набуває регулярного і систематичного характеру, учні починають робити перші кроки в творчому, пошуковому процесі.

Перевіримо себе

1. Які фактори найчастіше впливають на дорожньо-транспортні пригоди, учасниками яких є діти? Чи ті самі фактори впливають на нещасні випадки, в яких діти не беруть участі?

2. Розробіть практичне заняття для учнів 3-4 класів з вивчення правил дорожнього руху.

3. Розробіть для молодших школярів настільну гру «Червоний, жовтий, зелений».

 

 

 Це матеріал з посібника "Методика навчання інтегрованого курсу «Я досліджую світ» у 3-4 класах" Гільберг, Тарнавська

 

 
Попередня сторінка:  4.1. Формування установки на здоровий с...
Наступна сторінка:   4.3. Формування правил безпечної поведі...^