Інформація про новину
 • Переглядів: 2124
 • Дата: 22-10-2021, 16:11
22-10-2021, 16:11

Додатки до посібника "Методика навчання інтегрованого курсу «Я досліджую світ» у 3-4 класах

Категорія: Методичні матеріали

1. Розкрийте процес утворення екологічних понять.

2. У чому полягає сутність розвитку економічних понять?

3. Чому поняття повинні розвиватися?

Інформація про новину
 • Переглядів: 470
 • Дата: 22-10-2021, 16:10
22-10-2021, 16:10

7.2. Як скласти авторську програму

Категорія: Методичні матеріали

Основою навчальної діяльності в освітньому закладі є навчальна програма - нормативний документ, у якому представлені основні знання, вміння і навички, які підлягають засвоєнню з навчальних предметів та дисциплін.

Інформація про новину
 • Переглядів: 961
 • Дата: 22-10-2021, 16:00
22-10-2021, 16:00

7.1. Освітня програма закладу загальної середньої освіти: алгоритм та методика розроблення

Категорія: Методичні матеріали

Одним з видів професійної діяльності вчителя є складання освітньої програми в рамках попередньої підготовки до здійснення освітнього процесу в тій чи іншій предметній галузі. 

Інформація про новину
 • Переглядів: 3653
 • Дата: 22-10-2021, 15:59
22-10-2021, 15:59

6.3. Домашнє завдання як форма самостійної роботи учнів

Категорія: Методичні матеріали

Реалізація Концепції Нової української школи торкнулася не тільки мети та завдань, що стоять перед вітчизняною шкільною освітою, а й безпосередньо організації діяльності вчителя, навчально-пізнавальної діяльності учнів, а також такого компоненту педагогічного процесу, як домашнє завдання. 

Інформація про новину
 • Переглядів: 836
 • Дата: 22-10-2021, 15:57
22-10-2021, 15:57

6.2. Загальні питання оцінювання освітніх результатів молодших школярів II циклу навчання

Категорія: Методичні матеріали

Оцінювання досягнутих очікуваних результатів здобувачів освіти становить для вчителя подвійний інтерес - як засіб підвищення ефективності освітнього процесу і як найважливіша навчальна діяльність, яку повинен опанувати учень у процесі навчання.

Інформація про новину
 • Переглядів: 1027
 • Дата: 22-10-2021, 15:56
22-10-2021, 15:56

6.1. Реалізація права вчителя початкових класів на академічну свободу

Категорія: Методичні матеріали

Для ефективного провадження освітньої діяльності в умовах реформування системи загальної середньої освіти важливого значення набуває право вчителя на академічну свободу.

Інформація про новину
 • Переглядів: 784
 • Дата: 22-10-2021, 15:55
22-10-2021, 15:55

5.6. Сучасний підручник як засіб побудови процесу навчання

Категорія: Методичні матеріали

Упровадження нового Державного стандарту початкової освіти потребує появи принципово нових підручників і навчальних посібників, а отже, їхньої об’єктивної експертизи для визначення відповідності змісту сучасним науковим уявленням, а головне - віковим і психологічним особливостям учнів початкової школи.

Інформація про новину
 • Переглядів: 1120
 • Дата: 22-10-2021, 15:50
22-10-2021, 15:50

5.5. Інтерактивне навчання в інтегрованому курсі

Категорія: Методичні матеріали

Великого значення набуває пошук нових або реконструкція старих, добре відомих педагогічній науці методів навчання, які б найбільшою мірою забезпечували активність учнів в освітньому процесі

Інформація про новину
 • Переглядів: 1364
 • Дата: 22-10-2021, 15:49
22-10-2021, 15:49

5.4. Характеристика практичних методів навчання

Категорія: Методичні матеріали

Практичні методи навчання використовують для безпосереднього пізнання дійсності, поглиблення знань, формування вмінь і навичок. До них належать: вправи, дидактичні ігри, моделювання, проектування, спостереження, дослід і практична робота. 

Інформація про новину
 • Переглядів: 1174
 • Дата: 22-10-2021, 15:48
22-10-2021, 15:48

5.3. Характеристика наочних методів навчання

Категорія: Методичні матеріали

Наочний метод - візуально-чуттєве сприйняття предметів та явищ навколишнього світу в їхньому натуральному або штучному, символічному зображенні. 

Назад Вперед
^