Інформація про новину
  • Переглядів: 367
  • Дата: 3-01-2022, 22:14
3-01-2022, 22:14

1. Загальна характеристика держави

Категорія: Правознавство

Попередня сторінка:  Кримінальна відповідальність. Понятт...
Наступна сторінка:   2. Форма держави

Розділ 1

ОСНОВИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА

1. Причини виникнення держави

• Пригадайте з курсу історії, як було організоване первісне суспільство. Яку назву мав колектив первісних людей? Хто керував колективом?

Первісні люди жили стадом, разом добували їжу та захищалися від небезпек. Найдосвідченішого й найрозумнішого обирали вождем, якого знав кожний, адже колектив людей був невеликим. Одноплемінники прислухалися до нього, виконували його накази. Для цього вождю не потрібно було вдаватися до насильства чи примусу, достатньо було особистого авторитету. Кожний член людського стада чи племені розумів, що саме спільна праця під керівництвом найдосвідченішого дасть змогу всім вижити.

Минав час, змінювалися покоління, розвивалося суспільство. Поступово серед людей виникла нерівність — з’явилися багаті та бідні, одні племена й народи завойовували інші. Життя людей ускладнилося. На цьому етапі вже недостатньо було лише авторитету, адже не завжди члени великого колективу добре знали одне одного. У цей час людську громаду не завжди очолював найдостойніший, а, часом, той, хто отримав це право за походженням, за майновим станом, навіть силою. Щоб примусити виконувати свою волю, іноді треба було застосовувати насильство.

Крім того, керувати колективом, який суттєво збільшився, стало набагато складніше, ніж раніше. Необхідно було створити певний механізм, який виконував би ці складні завдання. Так виникла держава.

Учені й досі сперечаються про те, як виникла держава. Існує чимало різноманітних теорій щодо її походження: теологічна (держава створена за Божим велінням); патріархальна (пояснює виникнення держави як наслідок розвитку й перетворення сім’ї), договірна (держава виникає внаслідок досяг-

нення певних домовленостей між людьми), теорія насильства (держава виникає внаслідок завоювань, коли з’являється потреба утримати захоплене плем’я чи рід у покорі), соціально-економічна (держава виникає внаслідок розвитку виробництва, знарядь праці та соціальних змін, які відбуваються); космічна (державу створено на Землі прибульцями-інопланетянами) тощо.

2. Поняття й ознаки держави

• Уявіть, що ви прибули в невідому країну й бажаєте визначити, чи можна її називати державою. Які ознаки держави? Для відповіді на це запитання пригадайте, як ви визначали поняття «держава», вивчаючи історію.

Поняття «держава» — одне з основних у правознавстві.

Держава — це особлива форма організації суспільства за допомогою спеціального апарату управління, який захищає інтереси населення певної території, регулює взаємини між членами суспільства, зокрема за допомогою примусу.

Давайте з’ясуємо, які ознаки властиві державі, що відрізняє її від інших людських утворень або суспільних об’єднань (див. схему 1). Обов’язковим для кожної держави є суверенітет. Це означає, що вона здійснює верховну владу на своїй території, може видавати обов’язкові для виконання закони й розпорядження. Влада держави поширюється на всю територію країни та все населення. Виявом суверенітету є також здійснення від імені держави правосуддя на її території. Зовнішній суверенітет держави виявляється в незалежності її від інших держав.

Суверенітет — це можливість держави самостійно розв’язувати всі питання свого внутрішнього життя й зовнішніх відносин, здійснювати владу та правосуддя на своїй території.

Кількість суверенних країн у світі постійно зростає. Перед початком Другої світової війни існувала 71 незалежна держава, у 1947 р. — 81, у 1995 р. — майже 190. Після Другої світової війни незалежність отримали понад 100 територій. Нині членами найбільшої та найавторитетнішої міжнародної організації — Організації Об’єднаних Націй (ООН) — є 193 країни, ще дві (Ватикан і Палестина) є країнами-спостерігачами.

Проте й тепер у світі ще існують території, які не мають суверенітету. ООН визначає 16 несамоврядних територій, що перебувають під управлінням інших держав. Це, зокрема, Бермудські острови, територія Монтсеррат, Фолклендські острови тощо.

У первісному суспільстві всі його члени могли брати участь у діяльності органу, що здійснював владу, — народних зборах, у забезпеченні виконання рішень цього органу, у захисті своєї території. З появою держави з’являються спеціальні органи, що здійснюють владу від її імені. Влада представляє інтереси насамперед окремої групи людей. Поява відокрем-

леного від суспільства державного апарату, що здійснює лише управління державою та діє в інтересах певної частини суспільства, також є ознакою держави. Такий апарат називають публічною владою. З розвитком держави функції цього апарату дещо змінилися, у багатьох країнах він нині діє в інтересах абсолютної більшості людей, проте відокремлений державний апарат зберігається.

Ярослав Мудрий (близько 978-1054) — великий князь київський (10191054), за князювання якого Київська держава досягла найвищого розвитку. Під його керівництвом було видано першу письмову збірку правових норм «Руську правду». За часів Ярослава в Києві було створено одну з найбільших бібліотек тогочасного світу; збудовано Софійський собор, який зберігся до сьогодні.

Нині однією з найвищих нагород України є орден Ярослава Мудрого.

Щоб виконувати свої функції, держава повинна мати органи, які забезпечать реалізацію владних функцій, — апарат примусу.

Це, зокрема, спеціальні «силові» структури — органи внутрішніх справ, служба безпеки, суд, прокуратура тощо. Щоб забезпечити виконання державних рішень, вони використовують різні засоби, у разі потреби й примусові. Наявність апарату примусу — також ознака держави. Кожна держава визначає певні соціальні норми, правила поведінки, які є обов’язковими для всіх. Ці норми дістали назву право1; його наявність є обов’язковою ознакою держави. Наявність системи права — ще одна ознака держави.

До утворення держави людей поділяли за їхнім походженням, належністю до певної родини, племені тощо. Після появи держави визначальною стала належність людини до спільноти, яка проживає на певній території. Отже, ознакою держави є поділ населення за територіальним принципом, наявність чітко визначеної території, обмеженої кордонами. У кожній державі існує податкова система, що організовує збирання податків, за рахунок яких фінансується держава.

Схема 1

Більшість держав мають збройні сили, які забезпечують їхню зовнішню безпеку, захист від зовнішніх ворогів. Для сучасних держав характерна також наявність державних символів — прапору, гімну, герба, іноді державного девізу. У більшості держав існує власна грошова система, визначена державна мова.

3. Державна влада

• Пригадайте, чи доводилося вам бути в ситуаціях, коли хтось впливав на ваші дії, визначав вашу поведінку.

Владою називають можливість і здатність людини або групи людей здійснювати свою волю, нав’язуючи її, у разі потреби, суспільству чи іншим людям.

«Влада» — поняття дуже різнопланове, його можуть застосовувати в багатьох сферах. Розрізняють кілька видів влади. Якщо батьки не дозволяють вам піти гуляти, поки не зроблені уроки, або визначають час, коли ви маєте повернутися додому з прогулянки, вони застосовують сімейну владу, що ґрунтується на їхньому авторитеті та життєвому досвіді. Глава церкви, звертаючись до прихожан із настановами, може суттєво вплинути на їхні дії та рішення. Це він зробить завдяки духовній владі. Власник підприємства встановлює обов’язкові для всіх працівників правила внутрішнього розпорядку, застосовуючи економічну владу.

У всіх наведених випадках влада поширюється на чітко визначене коло осіб: сімейна влада — на членів сім’ї; духовна — на прибічників певної релігії, членів відповідної релігійної громади; економічна — на економічно залежних людей (у наведеному прикладі — на працівників відповідного підприємства). І жодний із представників цих видів влади не може застосувати примус, щоб домогтися виконання своїх вимог.

Особливим видом влади є державна влада, яку здійснює держава.

Державна влада — це різновид влади, що здійснюється державою та її органами. Вона полягає в здатності та можливості державних органів підпорядковувати поведінку й діяльність людей та об’єднань, що перебувають на її території.

Законні рішення, вимоги державної влади є загальнообов’язковими. У своїй діяльності державна влада може застосовувати примус. У класовому суспільстві державна влада виражала інтереси певної групи населення, значною мірою захищала її панування. Але з розвитком демократії, формуванням демократичного суспільства завдання державної влади змінюється — вона має захищати інтереси більшості в суспільстві, регулювати взаємини між людьми, забезпечувати права всіх людей. Нині основним для державної влади є не захист прав окремого панівного класу, а утвердження загальнолюдських цінностей, загальновизнаних прав людини.

4. Функції держави

Основні напрями діяльності держави, що забезпечують здійснення завдань, заради яких вона створена, називають функціями держави.

Держава має чимало різноманітних функцій, їх поділяють за певними критеріями (див. схему 2).

Схема 2

Держава здійснює свої функції як на власній території, так і за її межами. За сферою діяльності функції держави поділяють на внутрішні й зовнішні.

Головною внутрішньою функцією сучасної демократичної держави є забезпечення прав і свобод людини, створення кожному члену суспільства належних умов для існування. Її можна назвати соціальною. Для цього держава дбає про розвиток виробництва, його регулювання, тобто виконує господарську, або економічну, функцію. Участь держави в економічній діяльності залежить від багатьох чинників — її типу, соціально-економічної системи тощо.

Важливими функціями держави є забезпечення законності та правопорядку, регулювання взаємин між членами суспільства, розроблення норм суспільних відносин. Серед функцій держави виокремлюють культурно-виховну — сприяння розвитку культури, науки й освіти.

Важливими функціями держави протягом багатьох століть було утвердження влади панівних верств населення, які становили меншість. Проте поступово вона втрачає свою роль. Натомість у сучасному світі з’явилася нова функція держави — екологічна. Коли повсякденно виникає реальна загроза існуванню людства внаслідок забруднення навколишнього середовища, лише держава зі своїми можливостями здатна вирішити чимало нагальних екологічних проблем.

Держава виконує також певні функції за межами своєї території, зокрема забезпечує захист суверенітету, незалежності від будь-яких посягань. Кожна держава прагне розвивати міжнародні відносини, як політичні, так і економічні, налагоджує співробітництво з іншими країнами в галузі екології, правопорядку тощо. Це — зовнішні функції держави.

Названі функції належать до основних функцій держави. Крім того, функції держави поділяють за часом їхньої дії. Усі функції, про які йшлося, є постійними функціями держави. А от ліквідація наслідків катастрофи на Чорнобильській атомній електростанції, мобілізація економіки для відсічі агресору при нападі на державу є функціями тимчасовими (хоча, на жаль, першу з них держава буде виконувати досить довго).

Одним із результатів розвитку суспільства є держава. Вона має певні ознаки: відокремлену територію, державний апарат, зокрема органи примусу, податкову систему та систему права. Важливою ознакою держави є її суверенітет.

Держава виконує внутрішні та зовнішні функції.

З давніх-давен одні люди мали змогу впливати на інших, мали над ними владу. Особливий вид влади — державна, яка є загальнообов’язковою, здійснюється державою та її органами.

Запам’ятайте: держава, суверенітет, влада.

Запитання та завдання

1. Які ознаки держави ви знаєте?

2. Що таке суверенітет? У чому він проявляється?

3. Які функції виконує держава?

4. Що таке влада?

5. Чи завжди в історії людства існувала влада?

6. Які види влади вам відомі?

7*. Наведіть приклади з вашого життєвого досвіду, коли щодо вас застосовували владу. З яким видом влади ви мали справу?

8*. Порівняйте державу та додержавне суспільство. Заповніть таблицю в зошиті.

 

Додержавне (первісне) суспільство

держава

За яким принципом (за якою ознакою) відбувається поділ людей

   

Хто здійснює владу

   

Чи застосовується насильство, примус для управління суспільством

   

Чи існує апарат публічної влади

   

9*. Чому, на вашу думку, виникла держава? Які завдання вона виконувала? Для відповіді скористайтеся знаннями з історії та літератури тощо.

10*. На підставі ознак держави проаналізуйте, чи була Україна державою до 1991 р., чи мала вона суверенітет.

11*. Як, на вашу думку, змінюється співвідношення між різними функціями держави на сучасному етапі? Доведіть свою думку.

12. Визначте, у яких із зазначених випадків є виявлення влади. Визначте види цієї влади (там де вона є).

а) Троє дев’ятикласників домовилися піти після уроків у кінотеатр;

б) поліція зупинила порушника Правил дорожнього руху й оформила протокол;

в) Верховна Рада України прийняла новий закон;

г) учениця 9 класу подарувала подрузі книжку на день народження;

ґ) священник звернувся до своїх прихожан із закликом утриматися від уживання м’ясних страв під час посту;

д) директор підприємства видав наказ про перенесення вихідного дня;

е) батько заборонив доньці йти гуляти після 21.00.

13. Опишіть уявну казкову державу, у якій ви хотіли б жити.

 

Це матеріал з підручника "Основи правознавства" за 9 клас Наровлянський 2022

 
Попередня сторінка:  Кримінальна відповідальність. Понятт...
Наступна сторінка:   2. Форма держави^