Інформація про новину
  • Переглядів: 635
  • Дата: 3-01-2022, 22:17
3-01-2022, 22:17

7—8. Юридична відповідальність

Категорія: Правознавство

Попередня сторінка:  6. Правопорушення
Наступна сторінка:   9. Конституція України

1. Поняття та ознаки юридичної відповідальності

• Прочитайте подані ситуації. Порівняйте їх. Визначте, що їх об’єднує, а що відрізняє.

Хлопець відмовився зняти шапку, увійшовши в приміщення. Дівчина порушила обіцянку, яку дала приятелю, і не прийшла до нього на зустріч. Чоловік — член партії — відмовився взяти участь у зборах своєї організації. Дівчина не виконала домашнє завдання. Підприємець приховав прибуток своєї фірми від оподаткування.

Ви, напевно, помітили, що в усіх цих випадках було порушено певні правила співіснування людей, різні соціальні норми. У перших трьох випадках порушено традиції, норми моралі, корпоративні норми. За ці порушення люди нестимуть відповідальність: їх чекає громадський осуд, у третьому випадку чоловіка можуть виключити з партії. Але при цьому щодо них не може бути застосовано примусу, держава та її органи не братимуть участь і в притягненні до відповідальності. А от у трьох

останніх випадках ситуація інша: порушено правові норми, а тому на порушників чекає юридична відповідальність.

Юридична відповідальність — це обов’язок правопорушника/ правопорушниці перетерпіти певні негативні наслідки (санкції) за скоєне правопорушення, які визначаються в установленому законом порядку.

Для юридичної відповідальності притаманні певні ознаки. Передусім важливо зазначити, що до юридичної відповідальності особу можна притягнути лише за порушення норм права. Ще одна ознака — санкції має право накласти лише державний орган, тобто щодо правопорушника застосовується державний примус. При цьому порядок притягнення до відповідальності має бути визначений законом. Обов’язкова ознака юридичної відповідальності — певні негативні наслідки, які має відчути правопорушник. Вони можуть бути різні: особисті обмеження — арешт, обмеження чи позбавлення волі, обмеження матеріальні — конфіскація майна, штраф тощо. Нести юридичну відповідальність може лише суб’єкт правопорушення — особа, яка досягла певного, визначеного законом віку (він відрізняється залежно від виду правопорушення та відповідальності).

Крім того, особа, яку притягають до відповідальності, повинна розуміти значення своїх дій, а також мати можливість керувати ними — бути осудною. Якщо особа внаслідок психічної хвороби позбавлена такої можливості, вона не може нести юридичну відповідальність, визнається неосудною та в окремих, передбачених законом, випадках може бути направлена на примусове лікування.

Для того щоб притягнути особу до юридичної відповідальності, мають бути певні підстави (див. схему 18).

Схема 18

Основною підставою юридичної відповідальності є, безумовно, скоєння особою протиправного діяння відповідного складу. Іноді наявність у діянні особи складу правопорушення називають фактичною підставою притягнення її до юридичної відповідальності.

• Пригадайте, які існують елементи складу правопорушення.

Для притягнення до юридичної відповідальності необхідно, щоб правопорушення було розглянуто відповідним державним органом у вста-

новленому законом порядку й було прийнято рішення про притягнення винного до певного виду юридичної відповідальності. Наявність рішення відповідного державного органу про притягнення до відповідальності іноді називають юридичною підставою притягнення особи до юридичної відповідальності.

Притягаючи особу до відповідальності, держава намагається досягнути певної мети.

Передусім притягнення до юридичної відповідальності має запобігти скоєнню нових правопорушень. При цьому йдеться про попередження нових правопорушень, які може вчинити як сам/сама порушник/порушниця (так звана спеціальна превенція — адже, якщо вбивця покараний позбавленням волі, то йому складно вчинити новий злочин, а власник/власниця моторного човна, якого/яку позбавили посвідчення, не зможе більше порушувати Правила руху на водних шляхах), так і інші люди, які, побачивши негативні наслідки правопорушення для винного, відмовляться від скоєння правопорушень (загальна превенція).

Друга мета юридичної відповідальності — покарати винного/винну за скоєне ним/нею. Це є своєрідною розплатою. У деяких випадках юридична відповідальність повинна допомогти повністю чи частково відшкодувати завдану правопорушенням шкоду — матеріальну, моральну тощо, відновити порушені права. При цьому інколи йдеться про пряме безпосереднє відшкодування: порушника/порушницю зобов’язують відшкодувати вартість пошкодженого майна, працівник/працівниця має відшкодувати вартість зіпсованого внаслідок його/її недбалості інструмента. В інших випадках (при вбивстві, нанесенні тілесних ушкоджень) пряме відновлення неможливе. Однак порушник/порушниця розплачується за скоєне волею та позбавленням інших благ.

Крім того, юридична відповідальність має на меті перевиховання порушника, хоча, на жаль, це не завжди вдається.

2. Види юридичної відповідальності

• Пригадайте, які існують види правопорушень.

Юридичну відповідальність, як і правопорушення, поділяють на окремі види. Найчастіше цей поділ здійснюють відповідно до галузей права, котрі регулюють відносини, щодо яких здійснено порушення (див. схему 19, с. 48).

Подивіться на подані фотографії. На них ви бачите певні порушення, але вони суттєво відрізняються. У першому випадку правопорушники скоюють кримінальне правопорушення — найнебезпечніший вид правопорушення. Вони порушують кримінальний закон, скоюють діяння, передбачене Кримінальним кодексом України. Отже, вони нестимуть кримінальну відповідальність. Визначити винуватість особи в скоєнні кримінального правопорушення та притягнути її до кримінальної відповідальності, застосувати кримінальні покарання може тільки суд.

У другому випадку — порушення Правил дорожнього руху — ідеться про адміністративне правопорушення. Адміністративну відповідальність нестимуть також порушники Правил пожежної безпеки, полювання, рибалки-браконьєри, ті, хто своєчасно не отримав паспорт тощо. Рішення про притягнення до адміністративної відповідальності може прийняти чимало державних органів і посадових осіб — суд, поліція, інспектори лісової, рибної охорони, пожежники, податківці, прикордонники тощо. Це пов’язано з великим колом адміністративних правопорушень і менш суворими, ніж за кримінальні правопорушення, стягненнями.

У третьому випадку — завдано матеріальну шкоду. Винуватець нестиме відповідальність передусім перед потерпілим — без його позову держава не втручатиметься в справу. Цивільно-правова відповідальність настає при нанесенні матеріальної чи моральної шкоди як сторонній особі, так і особі, з якою винуватець перебуває в певних договірних відносинах. На відміну від кримінальної та адміністративної відповідальності, які можуть настати тільки за наявності вини, в окремих випадках до цивільної відповідальності може бути притягнуто особу, яка не винна в заподіянні шкоди.

Якщо працівник/працівниця порушив/порушила трудову дисципліну, не виконує своїх трудових обов’язків, що може завдати шкоди влас-нику/власниці підприємства, можливе притягнення його/її до двох видів відповідальності. За порушення трудової дисципліни, невиконання обов’язків, передбачених трудовим договором, застосовується дисциплінарна відповідальність. Якщо працівник/працівниця завдав/за

вдала підприємству матеріальної шкоди — пошкодження обладнання, транспорту, псування деталі тощо, можлива матеріальна відповідальність. Основна особливість цих видів відповідальності — до неї можуть притягнути тільки працівників/працівниць, які порушили свої трудові обов’язки. Це можуть зробити лише власник/власниця підприємства, де працівник/працівниця працює, або вповноважена ним особа (директор, начальник підрозділу тощо). В обох випадках відповідальність можлива лише за наявності вини працівника/працівниці. Матеріальну відповідальність також несе підприємство за шкоду, яку завдано працівникові/ працівниці при виконанні ним/нею трудових обов’язків.

Крім названих, існують інші види відповідальності. Конституційна відповідальність передбачена для окремих високопосадовців, об’єднань громадян, державних органів. Так, для Президента України, членів уряду, депутатів передбачені такі види відповідальності, як відставка, дострокове припинення повноважень або імпічмент. Діяльність громадського об’єднання у випадку порушення ним норм законодавства може бути припинена в примусовому порядку. Акт державного органу може бути визнано незаконним і скасовано. Конституційна відповідальність має значною мірою політичний характер і настає не лише за певні незаконні дії, а й при невиконанні передбачених законом обов’язків. Існують також фінансова та міжнародно-правова відповідальність.

Схема 19

У 2001 р. громадянка України була засуджена до смертної кари в Таїланді за поширення наркотиків.

У 2002 р. британський підданий Гаррі Діксон був засуджений у Саудівській Аравії до 8 років позбавлення волі та 800 ударів різками за виробництво та продаж алкоголю. У цій країні, за законами ісламу, заборонено не лише вживати чи виготовляти алкогольні напої, а й навіть сидіти поруч із тим, хто їх уживає.

Отже, у деяких країнах уживання не лише наркотиків, а й алкоголю є тяжким злочином.

Для різних видів юридичної відповідальності встановлено різний мінімальний вік (див. табл. 1).

Таблиця 1

Вид

відповідальності

Вік, з якого можливе притягнення до відповідальності цього виду

Кримінальна

за найтяжчі кримінальні правопорушення — з 14 років, за більшість інших — з 16 років

Адміністративна

із 16 років

Цивільно-правова

із 14 до 18 років — несе відповідальність самостійно, у разі недостатності коштів — відповідають батьки, з 18 років — несе відповідальність самостійно

Дисциплінарна,

матеріальна

із часу влаштування на роботу (із 14 років — за згодою батьків, із 16 років — за загальними правилами)

3. Обставини, що виключають шкідливість (суспільну небезпеку) діяння

• Пригадайте ознаки правопорушення.

Обов’язковою ознакою правопорушення є завдання шкоди. Однак у деяких випадках, навіть коли вчинено дії, що мають ознаки правопорушення, завдано певної шкоди, винного/винну не буде притягнуто до відповідальності — його/її дії будуть визнані такими, що не є шкідливими, суспільно небезпечними.

Мисливець повертався додому з полювання на власному автомобілі з причепом. Дорога була далекою, і коли стемніло, він зупинився для відпочинку. Під’їхала вантажівка, з якої вийшли троє молодиків і прострелили колеса автомобіля. Після цього вони хотіли забрати речі з причепа. Власник автомобіля не розгубився — відкрив вогонь з мисливського карабіна по нападниках, убивши одного й тяжко поранивши іншого. Поранений та його спільник поспіхом утекли, але невдовзі були затримані поліцією. Мисливець убив людину, поранив іншу, але його не було притягнуто до відповідальності.

Його дії є необхідною обороною (див. схему 20).

Схема 20

Сташис Володимир (19252011) — український учений-правознавець. Був першим проректором Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Академік Академії правових наук України. Вивчав проблеми кримінального права, кримінології. Герой України (2006). Першим з українських юристів став повним кавалером ордена «За заслуги» (1999). Лауреат Державної премії України, заслужений діяч науки і техніки.

Необхідна оборона може бути застосована лише проти протиправного посягання. При цьому особа має право застосувати необхідну оборону в момент, коли посягання вже почалося або от-от має розпочатися. Наприклад, якщо на людину напали хулігани, вона має право застосувати засоби захисту — прийоми самооборони, навіть зброю. Але якщо вона, не маючи можливості відразу дати відсіч, уже після нападу піде додому, візьме зброю, повернеться та застосує її проти кривдників, такі дії не будуть кваліфіковані як необхідна оборона. Шкода, яка буде завдана нападникам, може перевищувати ту, яку намагалися завдати правопорушники, але вона має відповідати характеру та небезпеці посягання.

Так, правомірним буде нанесення тілесних ушкоджень злочинцеві, який намагається викрасти гаманець із кишені. Однак застосування проти нього вогнепальної зброї буде, швидше за все, визнано перевищенням межі необхідної оборони. Необхідну оборону можна застосовувати навіть тоді, коли є можливість уникнути посягання (наприклад, утекти) або звернутися до поліції. За дії, які є необхідною обороною, особа не несе ніякої юридичної відповідальності.

Іноді людина потрапляє в складні обставини, зумовлені дією природи, тварин, інших людей, технікою тощо.

Ось, наприклад, один із таких випадків. Уночі на дорозі, далеко від населених пунктів, поза межами дії мобільного зв’язку, сталася автокатастрофа; є постраждалі, яким необхідна термінова медична допомога. Водій машини, що зупинилася, відмовляється відвезти їх до лікарні, і друзі тих, хто постраждав, силоміць примушують його надати допомогу. Завдяки їхній оперативності поранених урятовано. Чи вчинено правопорушення? На перший погляд, так, адже водія побито, до нього було застосовано силу. Але іншої можливості врятувати поранених не було, водій відмовився допомогти добровільно, до того ж урятовано людей. Отже, відвернена більша шкода, ніж заподіяна. Такі дії вважають вчиненими в стані крайньої необхідності (див. схему 21). За них особа не підлягає кримінальній та адміністративній відповідальності.

Такими, що не є шкідливими, будуть визнані також дії під впливом фізичного примусу, у разі виконання законного наказу, дії в умовах виправданого ризику тощо.

Схема 21

Наприклад, охоронець, на якого зненацька напали грабіжники, ударили та зв’язали, не може бути притягнутий до відповідальності за пограбування (якщо він ретельно та без порушень ніс службу), адже він не міг виконати свої обов’язки внаслідок застосування фізичного примусу.

Так само не буде притягнутий до відповідальності льотчик-випробу-вач, літак якого пошкоджений під час виконання випробувального польоту, адже він діяв в умовах виправданого ризику.

Особу може бути притягнуто до юридичної відповідальності в разі скоєння нею правопорушення. При цьому в діянні особи повинний бути наявний склад правопорушення, а також має бути прийнято рішення відповідним державним органом про притягнення до відповідальності. Залежно від того, яке скоєно правопорушення, визначають вид юридичної відповідальності.

Найтяжчим видом відповідальності є кримінальна. Крім того, можливе притягнення до адміністративної, цивільно-правової, конституційної, матеріальної, дисциплінарної відповідальності тощо.

До юридичної відповідальності може бути притягнуто особу, яка розуміє значення своїх дій і може ними керувати, а також досягнула віку, з якого можливе притягнення до певного виду юридичної відповідальності.

Необхідна оборона, крайня необхідність, дії в умовах виправданого ризику, виконання законного наказу та деякі інші обставини виключають шкідливість (суспільну небезпеку) діяння.

Запам’ятайте: юридична відповідальність, необхідна оборона, крайня необхідність, неосудність.

Запитання та завдання

1. Поясніть поняття: «юридична відповідальність», «необхідна оборона», «крайня необхідність», «неосудність».

2. Які підстави притягнення до юридичної відповідальності вам відомі?

3. Які види юридичної відповідальності ви знаєте?

4. З якого віку можливе притягнення до різних видів юридичної відповідальності?

5. Які обставини виключають шкідливість (суспільну небезпеку) діяння?

6. Наведіть приклади правопорушень, за які можливе притягнення до різних видів юридичної відповідальності.

7*. Висловте свою думку щодо доцільності зниження або підвищення віку притягнення до юридичної відповідальності різних видів.

8*. Складіть виступ на захист чи звинувачення героїв мультфільму «Ну, постривай!» — вовка та зайця — як правопорушників.

Практичне заняття 2

Обставини, що виключають шкідливість (суспільну небезпеку) діяння

(Пояснення щодо використання цього матеріалу вам надасть учитель/учителька.)

1. Порівняйте крайню необхідність і необхідну оборону, заповнивши в зошитах таблицю.

 

Необхідна оборона

Крайня необхідність

Джерело небезпеки

   

Кому може бути завдано шкоду

   

Можливий розмір завданої шкоди

   

У якому випадку є право на застосування

   

Від яких видів відповідальності звільняє

   

2. Використовуючи витяги з нормативних актів (с. 54-57), визначте, чи скоєно правопорушення в поданих випадках, форму вини, обставини, що виключають шкідливість (суспільну небезпеку) діяння (якщо вони є).

1. Громадянин П., застосовуючи силу, на вулиці відібрав у школяра мобільний телефон для виклику пожежної команди, після чого повернув його господарю.

2. Громадянин Р, на якого було вчинено напад групою озброєних ножем і кастетом юнаків, за допомогою прийомів рукопашного бою завдав одному з нападників тяжких тілесних ушкоджень, а іншого затримав і доставив до поліції.

3. Громадянка С. відмовилася сплачувати за проїзд в електричці через невиплату їй заробітної плати.

4. Громадянка Р потайки взяла в магазині буханець хліба та деякі інші продукти, а при затриманні пояснила свій учинок необхідністю годувати малолітнього сина.

5. Громадянка К. пізно ввечері поверталася додому з роботи. У темному провулку її зупинили кілька молодиків. Вони вимагали віддати коштовності, гроші та мобільний телефон. Однак жінка не розгубилася і застосувала газовий балончик, а потім звернулася по допомогу до патрульного автомобіля поліції, який проїжджав поруч. Нападники були затримані, одного з них довелося покласти до лікарні з отруєнням.

6*. Пізно ввечері громадянин Ч. ішов вулицею додому з роботи. На темній ділянці вулиці він наздогнав громадянку Л. Його поведінка здалася їй підозрілою, вона злякалася, запідозривши його в переслідуванні й, узявши на дорозі камінь, кинула ним у Ч. із відстані кількох метрів. Камінь потрапив

Ч. у шию, і він, побоюючись нових нападів жінки, яка тримала в руках ще один камінь, схопив її за руки, став їх викручувати, завдавши легкі тілесні ушкодження. Громадянин Г (59 років), який у цей час проходив мимо, побачивши це, схопив уламок труби й ударив Ч. по голові, завдавши тяжких тілесних ушкоджень. Коли Ч. упав, утративши свідомість, Л. із місця пригоди зникла. Г, побачивши наслідки свого удару, побіг викликати «швидку допомогу» і поліцію (за кілька хвилин він повернувся та почав надавати Ч. домедичну допомогу). Коли біля непритомного Ч. нікого не було, до нього підбіг 15-річний С. і витягнув у нього з кишень гаманець і мобільний телефон.

7. Десятикласники Р., Л. та О. ввечері гуляли селом. Проходячи біля зачиненого магазину, вони побачили спалах усередині — сталося коротке замикання. За хвилину розгорілося полум’я. Знаючи, що пожежної команди в селі немає, вони розбили вікно та, застосовуючи підручні засоби, загасили пожежу. При цьому хлопці пошкодили касовий апарат і комп’ютер.

8. На відділення банку, що знаходилося в невеликому селищі, скоїли напад. Грабіжники, поранивши охоронця, примусили присутніх лягти на підлогу, а касирці, погрожуючи зброєю, наказали віддати з каси готівку. Побоюючись за своє життя, жінка віддала гроші.

9. Пізно ввечері, напередодні Нового року, по вулицях Києва мчав трамвай. У ньому було лише двоє пасажирів. Трамвай їхав із максимальною швидкістю, не зупиняючись на зупинках, не звертаючи увагу на світлофори й обмежувальні знаки. Екіпаж патрульної машини почав переслідування, вимагаючи зупинитися. Але водій трамвая ігнорував вимоги. Трамвай зупинився біля... пологового будинку. З трамвая водій та один із пасажирів винесли молоду вагітну жінку та занесли її до приймального покою. Як з’ясувалося, жінку треба було терміново доставити до лікарні, а жодного іншого транспорту, крім трамвая, у цей час не виявилося.

10. Працівник банку О., скориставшись службовим становищем, отримав інформацію про кредитні картки, які використовували клієнти. Завдяки цьому він почав знімати з рахунків клієнтів невеликі суми. Пізніше свої дії він пояснив необхідністю термінового лікування сина.

Перевірте себе

1. Пригадайте, що означають поняття: «дієздатність», «правоздатність», «правопорушення», «правовідносини».

2. Висловте свою думку щодо обґрунтованості звільнення від відповідальності осіб, які вчинили правопорушення в стані необхідної оборони та крайньої необхідності.

3. Наведіть приклади правопорушень, про які ви знаєте з повідомлень засобів масової інформації.

4. Які елементи включає склад правовідносин і склад правопорушення?

5. Порівняйте необхідну оборону та крайню необхідність.

6. Доповніть запропонований перелік та узагальніть його. Необхідна оборона, уявна оборона, крайня необхідність, виконання законного наказу, ... — це ... .

Тестові завдання

1. Визначте, у якому випадку скоєно кримінальне правопорушення А школяр не сплатив за проїзд в автобусі

Б хлопець украв у магазині фотоапарат

В дівчина позичила в однокласниці велосипед і своєчасно його не повернула Г випускниця школи влаштувалася на роботу, але невдовзі без поважної причини вранці запізнилася на роботу

2. Визначте, у якому випадку є підстави для притягнення особи до юридичної відповідальності

А 15-річний хлопець, захищаючись від нападників, які намагалися побити його, зламав одному з них руку

Б водій автобуса, у якого відмовили гальма, щоб урятувати пасажирів, направив його на автомобілі, що стояли на узбіччі, пошкодив їх, але автобус було зупинено, ніхто не постраждав

В хлопець відмовився взяти участь у зборах, які проводили в школі з метою створення дитячої організації

Г дівчина, ображена на несправедливу, на її думку, оцінку, розбила вікна в кабінеті директорки школи

3. Визначте, у якому випадку особа може бути притягнута до дисциплінарної відповідальності

А громадянин Е. через власну недбалість пошкодив службовий автомобіль, яким він керував

Б громадянка Л., якій виповнилося 14 років, вчасно не отримала паспорт громадянки України

В громадянка Р завдала тяжких тілесних ушкоджень своїй подрузі Г громадянин О. відмовився брати участь у виборах народних депутатів України

4. Визначте, який із видів відповідальності НЕ є юридичним А адміністративна

Б дисциплінарна В кримінальна Г моральна Д цивільно-правова

5. Визначте, яка з поданих ознак притаманна необхідній обороні

А завдана шкода повинна бути меншою, ніж та, загрозу якої відвернуто Б може бути застосована лише в разі неможливості уникнути посягання іншим шляхом

В шкода може бути завдана лише особі, яка здійснила протиправне посягання

Г може застосовуватися лише для захисту власних законних прав та інтересів

6. Визначте, у якому випадку йдеться про правовідносини А дівчина і хлопець обвінчалися

Б школярка купила тістечко в шкільному буфеті В хлопчик на прохання матері прибрав у своїй кімнаті Г суддя під час футбольного матчу призначив штрафний удар

7. Яка із зазначених обставин є юридичною дією А народження дитини

Б пожежа

В складання заповіту Г смерть людини

8. Визначте, яка ознака не є обов’язковою для правопорушення А протиправність

Б шкідливість

В наявність вини правопорушника Г наявність дій правопорушника

9. Прочитайте ситуацію та виконайте завдання. Громадянин Р звернувся до свого знайомого М. із проханням допомогти йому у виготовленні спеціального інструмента для відкриття сейфів без ключа. М. виконав прохання. Після цього Р. уночі проник до приміщення банку (охорона з невідомих причин була відсутня), за допомогою виготовлених інструментів відкрив сейф і викрав гроші.

1. Визначте, хто є суб’єктом цього злочину А громадянин Р

Б громадянин М.

В громадяни Рта М.

Г суб’єкт злочину відсутній

2. Визначте суб’єктивну сторону злочину

А злочин скоєно умисно, корисливий мотив Б злочин скоєно з необережності, корисливий мотив В злочин скоєно умисно, з хуліганських мотивів Г злочин скоєно з необережності, з хуліганських мотивів

3. Визначте, яку шкоду завдано злочином А моральну

Б матеріальну В фізичну

Г моральну та матеріальну Д завдано всі види шкоди

 

 

Це матеріал з підручника "Основи правознавства" за 9 клас Наровлянський 2022

 
Попередня сторінка:  6. Правопорушення
Наступна сторінка:   9. Конституція України^