Інформація про новину
 • Переглядів: 170
 • Дата: 29-04-2023, 00:32
29-04-2023, 00:32

Характеристика зональних екосистем.

Категорія: Географія

Алгоритм характеристики зональних екосистем; особливості кожної зональної екосистеми суходолу.

Інформація про новину
 • Переглядів: 180
 • Дата: 29-04-2023, 00:31
29-04-2023, 00:31

Екосистеми як наслідок взаємозв’язків між компонентами природи. Їх види.

Категорія: Географія

Як взаємоєзв’язки між компонентами природи творять різні екосистеми; як проявляються взнемоезв’язки між компонентами природи в гірських місцевостях; як учені називають невеликі екосистеми.

Інформація про новину
 • Переглядів: 166
 • Дата: 29-04-2023, 00:29
29-04-2023, 00:29

Географічна оболонка - найбільша екосистема Землі.

Категорія: Географія

Найбільший природний комплекс або екосистему Землі: межі, склад географічної оболонки та її особливості.

Інформація про новину
 • Переглядів: 142
 • Дата: 29-04-2023, 00:29
29-04-2023, 00:29

Земельні ресурси. Людина і біосфера.

Категорія: Географія

Чому земельні ресурси і ґрунти — не одне і те ж; вплив діяльності людини на біосферу; особливу роль людини в біосфері.

Інформація про новину
 • Переглядів: 127
 • Дата: 29-04-2023, 00:28
29-04-2023, 00:28

Ґрунти.

Категорія: Географія

Властивості грунтів та їх типи; закономірності поширення ґрунтів на Землі.

Інформація про новину
 • Переглядів: 150
 • Дата: 29-04-2023, 00:26
29-04-2023, 00:26

Біологічні ресурси та закономірності їх поширення.

Категорія: Географія

Людину як особливу ланку ланцюгів живлення; закони природи, які впливають на поширення біоресурсів; поширення біологічних ресурсів Світового океану та суходолу.

Інформація про новину
 • Переглядів: 155
 • Дата: 29-04-2023, 00:25
29-04-2023, 00:25

Біосфера та ґрунти. Природні комплекси. Взаємозв’язки оболонками Землі

Категорія: Географія

Послідовність утворення біосфери та її будову; чому і як біосфера взаємозв’язана з іншими оболонками планети; ланцюги живлення в біосфері як приклад взаємозв’язків у природі.

Інформація про новину
 • Переглядів: 148
 • Дата: 29-04-2023, 00:23
29-04-2023, 00:23

Штучні водойми та водотоки. Водні ресурси. Людина і гідросфера.

Категорія: Географія

Для чого люди будують штучні водойми, водогони та канали; що вода — це дар природи, який не має ціни, і для чого необхідно її берегти.

Інформація про новину
 • Переглядів: 139
 • Дата: 29-04-2023, 00:21
29-04-2023, 00:21

Льодовики. Багаторічна мерзлота.

Категорія: Географія

Що таке льодовики, як і чому воші утворюються; яка загадка криється у підземних водах, що перебувають у твердому стані.

Інформація про новину
 • Переглядів: 138
 • Дата: 29-04-2023, 00:20
29-04-2023, 00:20

Підземні води.

Категорія: Географія

Що таке підземні води, як вони утворюються і яке їхнє походження та поширення; чому підземні води бувають прісні і мінеральні, холодні і термальні.

^