Інформація про новину
 • Переглядів: 2759
 • Дата: 6-10-2018, 02:45
6-10-2018, 02:45

Цивілізаційний підхід у вивченні країн і регіонів

Категорія: Географія

Термін «цивілізація» не є однозначним. Його застосовують принаймні до визначення трьох понять: 1) рівня суспільного розвитку, матеріальної та духовної культури; 2) сучасної світової культури, наприклад досягнень цивілізації; 3) сукупності живих істот із певною духовною і матеріальною культурою.

Інформація про новину
 • Переглядів: 1614
 • Дата: 6-10-2018, 02:44
6-10-2018, 02:44

Типологічні підходи до вивчення країн і регіонів

Категорія: Географія

Можна знайти багато схожих між собою країн за будь-якими ознаками, як-то: площа, особливості географічного положення, кількість і національний склад населення, природні умови й ресурси, рівень соціально-економічного розвитку, місце в міжнародному поділі праці, особливості культури. За подібністю тих чи інших показників і здійснюється типологія країн.

Інформація про новину
 • Переглядів: 1591
 • Дата: 6-10-2018, 02:44
6-10-2018, 02:44

Територія і кордони держави

Категорія: Географія

Територія і кордони держави — це визначена на основі норм міжнародного права частина земної поверхні (суходіл, внутрішня акваторія,

повітряний простір над ними), на яку поширюється її виключний суверенітет. Це означає, що певна відокремлена від інших земна поверхня керується тільки законами цієї держави, яка має виняткове право користуватися цією територією на власний розсуд 

Інформація про новину
 • Переглядів: 1284
 • Дата: 6-10-2018, 02:43
6-10-2018, 02:43

Суверенна держава як цілісна територіально-політична й господарська система

Категорія: Географія

СУВЕРЕННА ДЕРЖАВА. У сучасному світі простежується чітка тенденція до зростання кількості незалежних держав. Кожна нація для реалізації природно-ресурсного, духовного, інтелектуального, економічного потенціалу прагне створити власну державу.

Інформація про новину
 • Переглядів: 2239
 • Дата: 6-10-2018, 02:42
6-10-2018, 02:42

Країни, держави, території та акваторії як геопросторові реалії життєдіяльності людства. Нація. Національні інтереси держави

Категорія: Географія

Пригадайте визначення понять «територія», «країна», «держава». Поясніть відмінності між ними.

1 КРАЇНИ, ДЕРЖАВИ, ТЕРИТОРІЇ ТА АКВАТОРІЇ ЯК ГЕОПРОСТОРОВІ РЕАЛІЇ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДСТВА. Держава є політичною формою організації суспільства, що утворюється як результат виникнення й діяльності публічної влади — особливої системи, яка керує основними сферами життя суспільства (мал. 1).

Інформація про новину
 • Переглядів: 1283
 • Дата: 6-10-2018, 02:41
6-10-2018, 02:41

Електронні карти та глобуси. Картографічні інтернет-джерела

Категорія: Географія

Електронні карти та глобуси є цифровими картографічними моделями, які пристосовані до відображення на моніторах комп’ютерів. Вони належать до динамічних моделей, які можуть бути як аналогами звичайних географічних карт, так і навігаційними системами. Сьогодні майже всі карти, атласи, аеро- і космічні знімки викладені в мережі Інтернет і є загальнодоступними.

Інформація про новину
 • Переглядів: 2229
 • Дата: 6-10-2018, 02:41
6-10-2018, 02:41

Способи картографічного зображення об'єктів і явищ на тематичних картах. Картографічні методи дослідження

Категорія: Географія

Із власного життєвого досвіду ви знаєте, що ідеально рівної земної поверхні практично не існує. Навіть у великих містах, де люди вирівнюють поверхню, щоб було легше їздити, ходити й будувати, вона залишається нерівною.

Інформація про новину
 • Переглядів: 2133
 • Дата: 6-10-2018, 02:36
6-10-2018, 02:36

Джерела знань про регіони та країни світу

Категорія: Географія

1 ДЖЕРЕЛА ГЕОГРАФІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ. У минулому єдиним джерелом знань про регіони і країни світу були подорожі нечисленних мандрівників, які досліджували та описували нові землі. Сьогодні багато людей відвідують різні країни. Свої враження про них, а також фото- та відеоматеріали вони розміщують у мережі Інтернет. Це досить суб’єктивна, а іноді суперечлива інформація.

Інформація про новину
 • Переглядів: 3500
 • Дата: 6-10-2018, 02:36
6-10-2018, 02:36

Що вивчає курс «Географія: регіони та країни»

Категорія: Географія

1. Пригадайте курси географії, які ви вже опанували. Що було предметом та об'єктом їхнього вивчення? 2. Назвіть материки та частини світу, які виділяють географи на планеті Земля. 3. Охарактеризуйте географічне положення України щодо цих материків і частин світу.

Назад Вперед
^